Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống quản lý bảo hành và sửa chữa Vật Tư

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống quản lý bảo hành và sửa chữa Vật Tư 47 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống quản lý bảo hành và sửa chữa Vật Tư 2 MB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống quản lý bảo hành và sửa chữa Vật Tư 2 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống quản lý bảo hành và sửa chữa Vật Tư 2
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống quản lý bảo hành và sửa chữa Vật Tư
4.2 ( 5 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 47 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- ISO 9001:2015 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hải phòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA VẬT TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA VẬT TƯ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công Nghệ Thông Tin BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o------- NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trần Phú Thế Mã số: 1412101014 Lớp: CT1802 Ngành: Công Nghệ Thông Tin Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý bảo hành và sửa chữa Vật Tư. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a. Nội dung: b. Các yêu cầu cần giải quyết 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán 3. Địa điểm thực tập CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất : Họ và tên : Đỗ Văn Chiểu Học hàm, học vị: Tiến sĩ Cơ quan công tác: Khoa công nghệ thông tin Trường đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: …………………………………............. …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………....... Người hướng dẫn thứ hai : Họ và tên :........................................................................... Học hàm, học vị:………………………………………....……... Cơ quan công tác: …………………….......……………………. Nội dung hướng dẫn: ……………………............................................................ …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 11 tháng 6 năm 2018 Yêu cầu hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2018 Đã nhận nghiệm vụ : Đ.T.T.N Đã nhận nghiệm vụ : Đ.T.T.N Sinh viên Cán bộ hướng dẫn : Đ.T.T.N Hải phòng, ngày ............tháng.........năm 2018 HIỆU TRƯỞNG GS.TS Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ và tên giảng viên: ……………………………………………………………… Đơn vị công tác: …………………………………………………………………… Họ và tên sinh viên: ………………………… Ngành: ……………………...……. Nội dung hướng dẫn: ………………………………………………...……………. ……………………………………………………………………………………… 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Đánh giá chất lượng của đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…) ................... ...................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3. Ý kiến của giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Đạt Không đạt Điểm:………………………………… Hải Phòng, ngày ..… tháng 8 năm 2018 Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) QC20-B18 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Họ và tên giảng viên: …………………………………………………………………... Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………... Họ và tên sinh viên: ……………………………… Ngành: …………………………… Đề tài tốt nghiệp: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… 1. Phần nhận xét của giảng viên chấm phản biện .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .... 2. Những mặt còn hạn chế .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 3. Ý kiến của giảng viên chấm phản biện Được bảo vệ Không được bảo vệ Điểm:……………………………. Hải Phòng, ngày …… tháng 8 năm 2018 Giảng viên chấm phản biện (Ký và ghi rõ họ tên) 2 MỤC LỤC GIỚI THIỆU ......................................................................................................................4 1.1 Giới thiệu về công ty CETI ....................................................................................4 Giới thiệu về bảo hành sửa chữa ...................................................................................4 Giới thiệu về hệ thống bảo hành sửa chữa điện tử ......................................................5 1. Dịch vụ web ..........................................................................................................6 2. Các công nghệ xây dựng dịch vụ Web ...............................................................6 1.2 Giới thiệu về ngôn ngữ MVC5 và SQL .............................................................. 17 1. Ngôn ngữ MVC5................................................................................................ 17 2. Hệ quản trị CSDL SQL ....................................................................................... 17 CHƯƠNG 2: CỞ SỞ LÝ THUYẾT.............................................................................. 18 2.1 Web service và chức năng .................................................................................... 18 2.2 Xây dựng 1 số lớp giao diện ........................................................................ 18 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ................................................ 23 3.1 Phần Tích Hệ Thông về dữ liệu ............................ Error! Bookmark not defined. 3.2 Phần Tích Thiết Kế Hệ Thông Website ................................................................ 23 CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM................................................... 31 4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu................................................................................................ 31 ....................................................................................................................................... 31 4.2 Một số giao diện ................................................................................................ 33 KẾT LUẬN ...................................................................................................................... 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................. 41 3 GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu về công ty CETI Tiền thân là những sinh viên năng động, luôn khao khát mang lại lợi ích và những giá trị cao nhất cho Sinh viên mới ra trường, mình đã khởi nghiệp bán điện thoại từ khi là sinh viên đại học năm thứ 4. Khó khăn, gian nan rất nhiều với sinh viên còn non nớt kinh nghiệm cả về tuổi đời lẫn xã hội. CETI chính thức được thành lập từ năm 2012, chuyên kinh doanh điện thoại di động, đồ chơi công nghệ, phụ kiện điện thoại, sửa chữa điện thoại di động tại thành phố Hải Phòng. Với về dày kinh nghiệm và uy tín được đã tạo dựng được trong những năm vừa qua, Cửa hàng điện thoại Di Động Sinh Viên là một trong những địa chỉ tin cậy của người yêu Công Nghệ tại Hải Phòng nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Mình xin cam kết 100% đem lại cho khách hàng sự hài lòng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Shop. Giới thiệu về bảo hành sửa chữa Hằng ngày khách hàng luôn phải làm việc với các thiết bị di dộng của mình, đôi khi thiết bị của họ sẽ bị gặp một số các trục trặc không mong muốn và đến của hàng với nhu cầu sửa chữa khắc phục lỗi của các thiết bị trên. Công ty sẽ nhận thông tin sản phẩm của khách hàng. Sau khi nhận được hàng sẽ tiến kiểm tra thông tin thiết bị xem có còn bảo hành hay không và tiến hành sửa chữa cho khách hàng . Lợi ích của việc sử dụng quản lý trên hệ thống với quản lý trên giấy tờ : Giảm thiểu rủi ro khi lưu trữ thông tin : Không còn nỗi lo mất, cháy, hỏng, bị mờ hoặc bay mất thông tin và bảo quản thông tin cho doanh nghiệp. Khởi tạo, nhập thông tin nhanh chóng: Không cần viết tay, hóa đơn điện tử giúp kế toán viên tránh tình trạng viết nhầm, viết sai. Không phải xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn. An toàn thông tin, dễ dàng tra cứu và tìm kiếm : kế toán không cần phải mất hàng giờ vào kho lưu trữ để tìm kiếm hóa đơn gốc. Thông tin hóa đơn được bảo mật. Giảm 50% công việc của kế toán: bằng cách tích hợp dữ liệu đầu vào với các phần mềm kế toán như: MÍA, FAST…..nhanh chóng lên được báo cáo sổ sách thay vì phải ngồi nhập dữ liệu như trước đây. 4
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.