Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Ứng dụng plc để điều khiển và giám sát mô hình máy phun sơn gỗ

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Ứng dụng plc để điều khiển và giám sát mô hình máy phun sơn gỗ 145 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Ứng dụng plc để điều khiển và giám sát mô hình máy phun sơn gỗ 10 MB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Ứng dụng plc để điều khiển và giám sát mô hình máy phun sơn gỗ 17 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Ứng dụng plc để điều khiển và giám sát mô hình máy phun sơn gỗ 43
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Ứng dụng plc để điều khiển và giám sát mô hình máy phun sơn gỗ
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 145 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH --------------------------------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PLC ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT MÔ HÌNH MÁY PHUN SƠN GỖ GVHD: ThS. Trần Văn Sỹ SVTH : Trƣơng Minh Đức MSSV : Tp. Hồ Chí Minh – 01/2019 14141073 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH --------------------------------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PLC ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT MÔ HÌNH MÁY PHUN SƠN GỖ GVHD: ThS. Trần Văn Sỹ SVTH : Trương Minh Đức MSSV : 14141073 Tp. Hồ Chí Minh – 01/2019 TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC ----o0o---Tp. HCM, ngày 05 tháng 1 năm 2019 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Chuyên ngành: Hệ đào tạo: Khóa: Trương Minh Đức Kỹ thuật Điện - Điện tử Đại học chính quy 2014 MSSV: 14141073 Mã ngành: 01 Mã hệ: 1 Lớp: 14941DT I. TÊN ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PLC ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT MÔ HÌNH MÁY PHUN SƠN GỖ II. NHIỆM VỤ 1. Các số liệu ban đầu: (ghi những thông số, tập tài liệu tín hiệu, hình ảnh,…) - Sử dụng hai động cơ Servo để điều khiển di chuyển cho hai trục. - Thực hiện giám sát thông số áp suất khí, mực sơn và hiển thị lên màn hình HMI. - Sử dụng PLC dòng Q của Mitsubishi. Với các Module hỗ trợ phát xung, đọc tín hiệu Analog và truyền thông qua mạng CC-Link. - Tài liệu sử dụng sẽ được lấy từ Manual của hãng Mitsibishi. 2. Nội dung thực hiện:  NỘI DUNG 1: Tìm hiểu về quy trình và điều kiện sơn trên gỗ.  NỘI DUNG 2: Thiết kế phần cơ cho mô hình.  NỘI DUNG 3: Lắp ráp phần cơ cho mô hình.  NỘI DUNG 4: Thiết kế phần điện cho mô hình.  NỘI DUNG 5: Lắp ráp phần điện cho mô hình.  NỘI DUNG 6: Thiết kế lưu đồ giải thuật điều khiển  NỘI DUNG 7: Viết chương trình PLC theo lưu đồ.  NỘI DUNG 8: Thiết kế giao diện điều khiển.  NỘI DUNG 9: Chạy thử nghiệm máy.  NỘI DUNG 10: Cân chỉnh hệ thống.  NỘI DUNG 11: Viết sách luận văn.  NỘI DUNG 12: Báo cáo đề tài tốt nghiệp. ii III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 10/10/2018 IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 05/01/2019 V. HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: ThS. Trần Văn Sỹ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN BM. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH iii TRƢỜNG ĐH SPKT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC ----o0o---Tp. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2019 LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: TRƢƠNG MINH ĐỨC Lớp:14941DT MSSV:14141073 Tên đề tài: ỨNG DỤNG PLC ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT MÔ HÌNH MÁY PHUN SƠN GỖ Tuần/ngày Tuần 1 01/10 – 06/10 Tuần 2 07/10 – 13/10 Tuần 3 14/10 – 20/10 Tuần 4 21/10 – 27/10 Tuần 5 29/10 – 04/11 Tuần 6 05/11 – 11/11 Tuần 7 12/11 – 18/11 Tuần 8 19/11 – 25/11 Tuần 9 26/11 – 02/12 Tuần 10 03/12 – 09/12 Tuần 11 10/12 – 16/12 Tuần 12 17/12 – 23/12 Tuần 13 24/12 – 30/12 Tuần 14 31/12 – 06/01 Tuần 15 07/01 – 13/01 Xác nhận GVHD Nội dung Gặp giảng viên hƣớng dẫn và làm đề cƣơng Tìm hiểu về quy trình phun sơn gỗ và lên ý tƣởng thiết kế Tìm hiểu Module phát xung QD75D2 và Module đọc Analog AJ65VBTCU-68ADVN và Module truyền thông CC-Link QJ61BT11 Lập trình phát xung điều khiển động cơ Servo Lập trình đọc tín hiệu Analog sử dụng Module đọc Analog AJ65VBTCU-68ADVN và Module truyền thông CC-Link QJ61BT11 Thiết kế và lập trình giám sát cho màn hình HMI Thiết kế trạm “CONTROL STATION”, “CONTROL AND MONITORING”, Màn “HMI”, trạm “AJ65VBTCU-68ADVN” Thi công trạm “CONTROL STATION”, “CONTROL AND MONITORING”, Màn “HMI”, trạm “AJ65VBTCU-68ADVN” Thiết kế mô hình Phun sơn trạm hình trạm hình Thi công mô hình phun sơn Thi công mô hình phun sơn Thi công mô hình phun sơn Viết báo cáo đồ án Viết báo cáo đồ án Chuẩn bị cho báo cáo đồ án tốt nghiệp iv Tuần 16 14/01 – 20/01 Báo cáo đồ án tốt nghiệp GV HƢỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ và tên) v LỜI CAM ĐOAN Đề tài này là do tôi tự thực hiện dựa vào một số tài liệu trước đó và không sao chép từ tài liệu hay công trình đã có trước đó. Sinh viên thực hiện đề tài vi 7 LỜI CẢM ƠN Em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Trần Văn Sỹ Giảng viên thuộc Viện Sư phạm Kỹ thuật đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình giúp đỡ tạo điều kiện để hoàn thành tốt đề tài. Em xin gởi lời chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Điện-Điện Tử đã tạo những điều kiện tốt nhất cho em hoàn thành đề tài. Em cũng gửi lời đồng cảm ơn đến các bạn lớp 14941DT đã chia sẻ trao đổi kiến thức cũng như những kinh nghiệm quý báu trong thời gian thực hiện đề tài. Cảm ơn đến cha mẹ, đã tạo động lực và điều kiện để các con có thể hoàn thành được đồ án một cách tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện đề tài vii MỤC LỤC Trang bìa ........................................................................................................................ i Nhiệm vụ đồ án ............................................................................................................. ii Lịch trình ..................................................................................................................... iv Cam đoan .................................................................................................................... vi Lời cảm ơn .................................................................................................................. vii Mục lục ...................................................................................................................... viii Liệt kê hình vẽ ............................................................................................................. xi Liệt kê bảng vẽ …………………………………………………………………… xiv Tóm tắt ....................................................................................................................... xv CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ............................................................................ 1 1.1. Đặt vấn đề .......................................................................................................... 1 1.2. Mục tiêu ............................................................................................................. 1 1.3. Nội dung nghiên cứu .......................................................................................... 1 1.4. Giới hạn .............................................................................................................. 2 1.5. Bố cục ................................................................................................................ 2 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................ 4 2.1. Quy trình phun sơn gỗ ....................................................................................... 4 2.2.1. Sơn PU ............................................................................................................ 4 2.2.2. Cách pha chế sơn ............................................................................................ 4 2.2.3. Quy trình sơn PU ............................................................................................ 4 2.2. Giới thiệu về PLC .............................................................................................. 6 2.2.1. Tổng quan về PLC .......................................................................................... 6 a. Định nghĩa ............................................................................................................ 6 b. Cấu tạo .................................................................................................................. 6 2.2.2. Đặc điểm và vai trò của PLC.......................................................................... 8 a. Đặc điểm ............................................................................................................... 8 b. Vai trò ................................................................................................................... 8 2.2.3. PLC dòng Q của hãng Mitsubishi .................................................................. 9 a. PLC dòng Q .......................................................................................................... 9 b. Những tính năng chính ......................................................................................... 9 viii
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.