Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Ứng dụng công nghệ IoT giám sát mức tiêu thụ điện - nước

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Ứng dụng công nghệ IoT giám sát mức tiêu thụ điện - nước 102 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Ứng dụng công nghệ IoT giám sát mức tiêu thụ điện - nước 6 MB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Ứng dụng công nghệ IoT giám sát mức tiêu thụ điện - nước 51 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Ứng dụng công nghệ IoT giám sát mức tiêu thụ điện - nước 130
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện tử truyền thông: Ứng dụng công nghệ IoT giám sát mức tiêu thụ điện - nước
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 102 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH --------------------------------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT GIÁM SÁT MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN – NƯỚC GVHD: Ths. Nguyễn Thanh Nghĩa SVTH: Nguyễn Thanh Ti – 11141210 Phạm Quốc Hưng - 12141105 Tp. Hồ Chí Minh - 07/2018 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH --------------------------------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT GIÁM SÁT MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN – NƯỚC GVHD: Ths. Nguyễn Thanh Nghĩa SVTH: Nguyễn Thanh Ti – 11141210 Phạm Quốc Hưng - 12141105 Tp. Hồ Chí Minh - 07/2018 TRƯỜNG ĐH. SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH Tp. HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2018 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Phạm Quốc Hưng MSSV: 12141105 Nguyễn Thanh Ti MSSV: 11141210 Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện - Điện tử Mã ngành: 510302 Hệ đào tạo: Đại học chính quy Mã hệ: D I. TÊN ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT GIÁM SÁT MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN – NƯỚC II. NHIỆM VỤ 1. Các số liệu ban đầu: - Kit Arduino Mega, NodeMCU và ngôn ngữ lập trình - Tài liệu nghiên cứu Arduino Mega, NodeMCU, Firebase - Tài liệu nghiên cứu cảm biến dòng ACS712 và lưu lượng S201 2. Nội dung thực hiện: - Kết nối các cảm biến, nodemcu, mạch đo áp vào mạch Arduino. - Lập trình cho kit Arduino và nodemcu. - Thiết kế mô hình hộp chứa mạch điều khiển. - Xây dựng giao diện và lập trình trang web giám sát từ xa. - Chạy thử nghiệm. - Cân chỉnh hệ thống. III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 21/03/2018 IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 16/07/2018 V. HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ths. Nguyễn Thanh Nghĩa BM. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH ii TRƯỜNG ĐH. SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH Tp. HCM, ngày tháng năm 2018 LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên 1: Phạm Quốc Hưng ............................................................................... Lớp: 12141DT1A.......................................................... MSSV: 12141105 ....................... Họ tên sinh viên 2: Nguyễn Thanh Ti ............................................................................... Lớp: 1114DT1D............................................................ MSSV: 11141210 ....................... Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ IoT giám sát mức tiêu thụ điện - nước .......................... ............................................................................................................................................ Tuần/ngày Nội dung Tuần 1 _ Báo cáo GVHD Xác nhận GVHD (26/03-01/04) _ Tìm đề tài Tuần 2 _ Báo cáo GVHD (02/04-08/04) _ Tìm hiểu về đề tài, các công thức tính toán, các phương pháp thực hiện Tuần 3 _ Báo cáo GVHD (09/04-15/04) _ Tổng hợp các linh kiện cần dùng cho đề tài Tuần 4 _ Báo cáo GVHD (16/04-22/04) _ Tìm hiểu về hoạt động của Arduino, Nodecmu. Tuần 5 _ Báo cáo GVHD (23/04-29/04) _ Tìm hiểu về thiết kế giao diện giám sát qua web server. iii Tuần 6 _ Báo cáo GVHD (30/04-06/05) _ Tìm hiểu về Firebase, và thiết kế giao diện web Tuần 7 _ Báo cáo GVHD (07/05-13/05) _ Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của các cảm biến Tuần 8 _ Báo cáo GVHD (14/05-20/05) _ Tìm hiểu kết nối và test hoạt động của các module, cảm biến với Arduino, Nodemcu Tuần 9 _ Báo cáo GVHD (21/05-27/05) _ Viết chương trình cho toàn hệ thống Tuần 10 _ Báo cáo GVHD (28/05-03/06) _ Thi công mô hình thiết kế vỏ hộp Tuần 11 _ Báo cáo GVHD (04/06-10/06) _ Thi công mạch điều khiển và chỉnh sửa Tuần 12 _ Báo cáo GVHD (11/06-17/06) _ Đóng gói mạch điều khiển, chạy thử nghiệm Tuần 13 _ Báo cáo GVHD (18/06-24/06) _ Chỉnh sửa, điều chỉnh lại mạch Tuần 14 _ Báo cáo GVHD (25/06-01/07) _ Chỉnh sửa luận văn Tuần 15 _ Báo cáo GVHD (02/07-08/07) _ Chỉnh sửa và in luận văn GV HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ và tên) iv LỜI CAM ĐOAN Đề tài này là chúng tôi tự thực hiện dựa vào một số tài liệu trước đó và không sao chép từ tài liệu hay công trình đã có trước đó. Nếu có bất kỳ sự gian lận nào chúng tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình. Người thực hiện đề tài Phạm Quốc Hưng – 12141105 Nguyễn Thanh Ti - 11141210 v LỜI CẢM ƠN Nhóm em chân thành cảm ơn đến các thầy, cô Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM đã tận tình chỉ dạy, giúp đỡ nhóm trong suốt quá trình học tập tích lũy kiến thức ở trường, đặc biệt là các thầy, cô của khoa Điện-Điện Tử. Đặc biệt, chúng em muốn cảm ơn Thầy Nguyễn Thanh Nghĩa đã tận tình giúp đỡ cũng như hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Trong suốt quá trình thực hiện, thầy đã tận tình góp ý, chỉ dẫn và đôn đốc sinh viên để hoàn thành đề tài hoàn chỉnh và đúng hạn. Một lần nữa em xin cảm ơn thầy. Cuối cùng, chúng con xin chân thành cảm ơn sự động viên và hỗ trợ của gia đình và cha mẹ trong suốt quá trình học tập. Chúng con xin gửi cảm ơn trân trọng đến các bậc sinh thành đã nuôi dưỡng, hỗ trợ chúng con từ kinh phí cũng như tinh thần giúp chúng con hoàn thành tốt đề tài. Người thực hiện đề tài Phạm Quốc Hưng – 12141105 Nguyễn Thanh Ti - 11141210 vi MỤC LỤC Trang bìa .........................................................................................................................i Nhiệm vụ đồ án ............................................................................................................ ii Lịch trình .................................................................................................................... iii Cam đoan ...................................................................................................................... v Lời cảm ơn ....................................................................................................................vi Mục lục ....................................................................................................................... vii Liệt kê hình vẽ ............................................................................................................... x Liệt kê bảng ............................................................................................................... xiii Tóm tắt .......................................................................................................................xiv CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ............................................................................. 1 1.1. Đặt vấn đề ........................................................................................................... 1 1.2. Mục tiêu .............................................................................................................. 1 1.3. Nội dung nghiên cứu .......................................................................................... 1 1.4. Giới hạn .............................................................................................................. 2 1.5. Bố cục ................................................................................................................. 2 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................ 3 2.1. Giới thiệu phần cứng .......................................................................................... 3 2.1.1. Thiết bị đầu vào ......................................................................................... 3 2.1.1.1. Module cảm biến dòng điện ACS712 - 20A ..................................... 3 2.1.1.2. Cảm biến lưu lượng S201.................................................................. 5 2.1.2. Thiết bị đầu ra – Màn hình LCD 16x2 và mạch LCD I2C ........................ 7 2.1.2.1. LCD 16x2 .......................................................................................... 7 2.1.2.2. Module giao tiếp LCD I2C................................................................ 8 vii 2.1.3. Arduino Mega 2560 ............................................................................... ..10 2.1.3.1. Giới thiệu ......................................................................................... 10 2.1.3.2. Thông số kỹ thuật ............................................................................ 10 2.1.4. NodeMCU 1.0 ......................................................................................... .11 2.1.4.1. Giới thiệu ......................................................................................... 11 2.1.4.2. Thông số kỹ thuật ............................................................................ 12 2.2. Chuẩn truyền dữ liệu ........................................................................................ 14 2.2.1 Giao tiếp UART ........................................................................................ 14 2.2.1.1. Giới thiệu ......................................................................................... 14 2.2.1.2. Các thông số trong truyền nhận UART ........................................... 15 2.2.2 Chuẩn giao tiếp I2C .................................................................................. 15 2.2.2.1. Giới thiệu ......................................................................................... 15 2.2.2.2. Đặc điểm giao tiếp I2C .................................................................... 16 2.2.2.3 Trình tự truyền bit trên đường truyền............................................... 17 2.2.2.4 Điều kiện START và STOP ............................................................. 18 2.2.3 Chuẩn giao tiếp Wifi ................................................................................. 19 2.2.3.1 Giới thiệu .......................................................................................... 19 2.2.3.2 Nguyên tắc hoạt động ....................................................................... 19 2.2.3.3 Một số chuẩn kết nối Wifi ................................................................ 20 2.3. Firebase Hosting .............................................................................................. 22 2.3.1 Giới thiệu .................................................................................................. 22 2.3.2 Ưu điểm của Firebase ............................................................................... 23 2.4. Firebase Realtime Database ............................................................................. 24 2.4.1 Giới thiệu .................................................................................................. 24 2.4.2 Những đặc điểm nổi bật ............................................................................ 24 viii 2.4.2.1 Cách dữ liệu được lưu trữ ................................................................. 24 2.4.2.2 Dữ liệu offline .................................................................................. 25 2.4.2.3 Cập nhật dữ liệu thời gian thực ........................................................ 25 2.4.2.4 Tính bảo mật và quy định ................................................................. 25 CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG. .......................... 27 3.1. Giới thiệu .......................................................................................................... 27 3.2. Tính toán và thiết kế hệ thống .......................................................................... 27 3.2.1. Thiết kế sơ đồ khối hệ thống.................................................................... 27 3.2.2. Tính toán và thiết kế mạch ....................................................................... 28 3.2.2.1. Thiết kế khối hiển thị ...................................................................... 28 3.2.2.2. Thiết kế khối xử lý .......................................................................... 28 3.2.2.3 Thiết kế khối thiết bị đầu vào ........................................................... 29 3.2.2.4 Thiết kế khối nguồn .......................................................................... 30 3.2.3. Sơ đồ nguyên lý của toàn mạch ............................................................... 31 CHƯƠNG 4. THI CÔNG HỆ THỐNG ........................................................ 32 4.1. Giới thiệu .......................................................................................................... 32 4.2 Thi công hệ thống .............................................................................................. 32 4.3 Thi công và đóng gói mô hình ........................................................................... 35 4.3.1 Đóng gói bộ điều khiển ............................................................................. 35 4.3.2 Thi công mô hình ...................................................................................... 36 4.4 Lập trình hệ thống ............................................................................................. 37 4.4.1 Lưu đồ giải thuật ....................................................................................... 37 4.4.2 Phần mềm lập trình ................................................................................... 40 4.4.3 Hướng dẫn xây dựng Firebase project ...................................................... 48 4.5 Hướng dẫn sử dụng ........................................................................................... 53 ix
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.