Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng 57 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng 1 MB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng 36 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng 26
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp Điện tự động công nghiệp: Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 57 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO KHU CHUNG CƯ CAO TẦNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO KHU CHUNG CƯ CAO TẦNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Sinh viên: Phạm Văn Vũ Người hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đoàn Phong HẢI PHÒNG - 2018 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc ----------------o0o----------------BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Phạm Văn Vũ – MSV : 1412102052 Lớp : ĐC1801- Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài : Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. CÁC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ và tên : Học hàm, học vị : Cơ quan công tác : Trường Đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn : Toàn bộ đề tài Người hướng dẫn thứ hai: Họ và tên : Học hàm, học vị : Cơ quan công tác : Nội dung hướng dẫn : Đề tài tốt nghiệp được giao ngày tháng năm 2018. Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày......tháng.......năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ Đ.T.T.N Đã giao nhiệm vụ Đ.T.T.N Sinh viên Cán bộ hướng dẫn Đ.T.T.N Phạm Văn Vũ Th.S Nguyễn Đoàn Phong Hải Phòng, ngày........tháng........năm 2018 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT TRẦN HỮU NGHỊ PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1.Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2. Đánh giá chất lượng của Đ.T.T.N ( so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T.T.N, trên các mặt lý luận thực tiễn, tính toán giá trị sử dụng, chất lượng các bản vẽ..) ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn ( Điểm ghi bằng số và chữ) Ngày……tháng…….năm 2018 Cán bộ hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 1. Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp về các mặt thu thập và phân tích số liệu ban đầu, cơ sở lý luận chọn phương án tối ưu, cách tính toán chất lượng thuyết minh và bản vẽ, giá trị lý luận và thực tiễn đề tài. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2.Cho điểm của cán bộ chấm phản biện ( Điểm ghi bằng số và chữ) Ngày……tháng…….năm 2018 Người chấm phản biện (Ký và ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: XÁC ĐỊNH NHU CẦU PHỤ TẢI ......................................... 2 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................... 2 1.2. PHỤ TẢI ĐIỆN SINH HOẠT ............................................................ 2 1.3. TÍNH TOÁN PHỤ TẢI ĐỘNG LỰC ................................................ 3 1.4. PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG .................................................................... 5 1.5. TỔNG HỢP PHỤ TẢI ........................................................................ 5 CHƯƠNG 2: CHỌN SƠ ĐỒ NỐI DÂY VÀ TIẾT DIỆN DÂY DẪN........ 8 2.1. ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................... 8 2.2. CHỌN DÂY DẪN TỪ TRẠM BIẾN ÁP (TBA) ĐẾN TỬ PHÂN PHỐI TỔNG. ............................................................................................. 8 2.3. CHỌN DÂY DẪN ĐẾN CÁC TẦNG. ............................................. 10 2.4. CHỌN DÂY DẪN CHO MẠCH ĐIỆN THANG MÁY ................. 15 2.5. CHỌN DÂY DẪN CHO ĐƯỜNG DÂY ĐẾN TRẠM BƠM ......... 16 2.6. CHỌN DÂY DẪN CHO MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG ................. 17 2.7. CHỌN MÁY BIẾN ÁP. .................................................................... 21 2.8.1.Tính toán ngắn mạch trong mạng điện hạ áp ............................ 28 2.8.2. Chọn thiết bị phân phối phía cao áp ......................................... 31 2.9. CHỌN THIẾT BỊ PHÂN PHỐI HẠ ÁP. ........................................ 32 2.9.1. Chọn thanh cái ............................................................................ 33 2.9.2. Chọn sứ cách điện ....................................................................... 35 2.9.3. Cáp điện lực ................................................................................. 35 2.9.4. Chọn aptomat ............................................................................... 36 2.9.5. Chọn máy biến dòng .................................................................... 39 CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRONG MẠNG ĐIỆN ............................................................................................................. 41 3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ. ................................................................................... 41 3.2. TỔN HAO ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐOẠN DÂY TỪ TRẠM BIẾN ÁP ĐẾN TỦ PHÂN PHỐI. ............................................................................ 41 3.3. TỔN HAO ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐOẠN DÂY TỪ TỦ PHÂN PHỐI TỔNG ĐẾN TỦ PHÂN PHỐI CÁC TẦNG........................................... 41 3.4. TỔN HAO ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐOẠN DÂY TỪ TỦ TỔNG ĐẾN CÁC THANG MÁY. ................................................................................ 42 3.5. TỔN HAO ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐOẠN DÂY TỪ TỦ PHÂN PHỐI ĐẾN TRẠM BƠM. .................................................................................. 43 3.6. TỔN HAO ĐIỆN NĂNG TỪ TỦ TỔNG ĐẾN MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG. ......................................................................................... 43 KẾT LUẬN .................................................................................................. 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................... 48 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay trên địa bàn các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng… nhu cầu nhà ở là một vấn đề bức thiết. Vì vậy nên rất cần thiết kế những khu chung cư cao tầng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Các khu chung cư cao tầng này được thiết kế và thi công theo các kĩ thuật tiên tiến, đặc biệt chúng có chế độ làm việc tin cậy và an toàn cao. Hệ thống điện trong khu chung cư cao tầng có các đặc điểm cơ bản sau:  Phụ tải phong phú đa dạng.  Phụ tải tập trung trong không gian hẹp, mật độ phụ tải tương đối cao.  Có các hệ thống cấp nguồn dự phòng.  Không gian lắp đặt bị hạn chế và phải thoả mãn các yêu cầu mỹ thuật trong kiến trúc xây dựng.  Yêu cầu cao về chế độ làm việc và an toàn cho người sử dụng. Khu chung cư cao tầng là hộ tiêu thụ loại 2 vì vậy cần phải thiết kế hệ thống cung cấp điện chính xác. Việc cung cấp điện tốt đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của người dân và không thiệt hại về kinh tế. Thiết kế và vận hành hệ thống cung cấp điện của khu chung cư cao tầng là một nhiện vụ mới mẻ của người thiết kế. Với các yêu cầu đó đề tài “Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng” do thạc sĩ Nguyễn Đoàn Phong hướng dẫn đã được thực hiện. Đề tài gồm các nội dung sau: Chương 1: Xác định nhu cầu phụ tải. Chương 2: Chọn sơ đồ nối dây và tiết diện dây dẫn. Chương 3: Tính toán tổn thất điện năng trọng mạng điện. 1
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.