Định dạng, trình bày, trang trí biểu đồ

pdf
Số trang Định dạng, trình bày, trang trí biểu đồ 11 Cỡ tệp Định dạng, trình bày, trang trí biểu đồ 510 KB Lượt tải Định dạng, trình bày, trang trí biểu đồ 0 Lượt đọc Định dạng, trình bày, trang trí biểu đồ 0
Đánh giá Định dạng, trình bày, trang trí biểu đồ
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 11 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Định dạng, trình bày, trang trí biểu đồ Một biểu đồ không nhất thiết phải có đủ các thành phần. Ngoài ra, mỗi người có những yêu cầu trình bày khác nhau, họ muốn hiển thị cái này và không muốn hiển thị cái kia. Sau cùng, mỗi người có ý thích thẩm mỹ riêng, và họ muốn trang trí biểu đồ theo ý thích của họ. 1. Định dạng serie biểu đồ: Click chuột phải vào 1 cột biểu đồ và chọn Format Data Serie: Bên trái chọn màu và kiểu cho đường viền của cột (hình 2-1-17 và 2-1-18) Bên phải chọn màu tô. Nếu chọn fill effect sẽ có các chọn lựa: Gradient 1 màu: Nếu kéo thanh trượt về phía Light, ta sẽ được màu trắng thay vì đen. Gradient 2 màu: Nếu chọn Preset: Nếu chọn Texture: Nếu in bằng máy in đen trắng và sợ khi in ra trùng màu, ta chọn Pattern: Nhân tiện, nói về tab option: Trong tab option có các lựa chọn Gap Width, đó là khoảng cách giữa các cột. Đơn vị tính là % so với bề rộng cột. Nếu chọn 50, thì khoảng cách bằng ½ bề rộng cột. Nếu chọn 100, khoảng cách bằng với bề rộng cột. Nếu chọn 0, thì các cột nằm sát nhau: Nếu ta đang để fill color là Auto, và đánh dấu vào Vary colors by point, ta sẽ được mỗi cột 1 màu: Tô màu cho Chart Area cũng tương tự như tô màu cột. Thí dụ tô gradient, 1 color, Horizontal:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.