Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT09

doc
Số trang Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT09 1 Cỡ tệp Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT09 29 KB Lượt tải Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT09 0 Lượt đọc Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT09 6
Đánh giá Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT09
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: QTDNVVN - LT 09 Hình thức thi: Viết Thời gian : 180 phút (Không kể thời gian giao đề thi ) ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) Anh ( chị ) hãy nêu quy trình tổ chức xác định địa điểm nhà máy? Câu 2: (2,5 điểm) Anh (chị) hãy trình bày đặc điểm, ưu điểm và nhược điểm của chiến lược tập trung? Cho ví dụ về các công ty theo đuổi chiến lược này ? Câu 3 : ( 2,5 điểm) Anh/ chị hãy trình bày 4 yếu tố cấu thành công nghệ. Trong 4 yếu tố đó, yếu tố nào quan trọng nhất? Vì sao? Câu 4: (3 điểm) Các trường tự ra câu hỏi theo modul, môn học tự chọn. …………..,ngày…….tháng……năm …… DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỂ Thí sinh không được sử dụng tài liệu, Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.