Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH22

doc
Số trang Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH22 12 Cỡ tệp Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH22 260 KB Lượt tải Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH22 1 Lượt đọc Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH22 11
Đánh giá Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH22
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ------------- ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐTCN – TH 22 Mô đun 1: VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ MẠCH IN PCB TRÊN MÁY TÍNH GIỚI THIỆU. Phần thi này nhằm mục đích đánh giá kỹ năng của thí sinh về năng lực vẽ, thiết kế mạch điện tử. Thí sinh phải thiết kế sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB trên máy tính sử dụng công cụ thiết kế mạch điện tử trên máy tính theo bản vẽ và hướng dẫn đã cho. NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 1. Thời gian: Thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ. 2. Nhiệm vụ. Từ sơ đồ đã cho thí sinh dùng phần mềm thiết kế mạch trên máy tính vẽ sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB. 3. Mô tả công việc Thí sinh phải vẽ mạch theo sơ đồ đã cho trên máy tính (Nội dung này kiểm tra trực tiếp trên máy tính, lưu kết quả dạng bản mềm hoặc bản cứng). Mạch in có kích thước 8cmx6cm, độ rộng đường nguồn là 0.7mm, độ rộng đường tín hiệu là 0.4mm. THANG ĐIỂM TT 1 Tiêu chí chấm Đúng loại và kích thước linh kiện Điểm tối đa 3 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 2 Kết nối đúng 2 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 3 Ghi đúng các ký hiệu/ giá trị 2 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 4 Đảm bảo đủ số linh kiện theo sơ đồ 2 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 5 Kích thước mạch in, đường mạch 3 Đúng kích thước mạch in 1 Đúng kích thước đường nguồn cung cấp 1 Đúng kích thước đường tín hiệu 1 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 6 Sắp xếp linh kiện trên mạch PCB 3 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 7 8 9 Dòng chảy trong mạch 2 Trái sang phải, có 2 Trái sang phải, không có 0 An toàn Trang bị đầy đủ bảo hộ 1 0,5 An toàn cho người và thiết bị 0,5 Thời gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi nội dung mô đun này thực hiện hoàn chỉnh) 2 Điểm thực tế Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc đúng thời gian quy định. Quá giờ Tổng điểm 2 0 20 Lưu ý: Phần thi không được đánh giá khi. - Không đảm bảo an toàn - Quá 10% thời gian quy định M« ®un 2: L¾p r¸p m¹ch, ®iÒu chØnh, ®o lêng vµ t×m lçi GIỚI THIỆU. Đề thi lắp ráp yêu cầu thí sinh lắp ráp mạch, điều chỉnh và tìm lỗi hoàn thiện Kit 89C51 NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 1. Thời gian: thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ. 2. Nhiệm vụ. Thí sinh sẽ nhận được: +Sơ đồ nguyên lý Kit vi điều khiển 89C51 P P P P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 1 2 3 4 5 6 7 8 P P P P P P P P 3 3 3 3 3 3 3 3 .0 -R x D .1 -T x D .2 .3 .4 .5 .6 .7 10 11 12 13 14 15 16 17 XTA L1 XTA L2 19 18 R ST 31 9 1 2 3 4 5 6 7 8 C 1 XTA L1 XTA L2 C 2 Y 1 VC C P P P P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 P P P P P P P P 3 3 3 3 3 3 3 3 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 /R XD /T XD /IN T 0 /IN T 1 /T 0 /T 1 /W R /R D XTA L1 XTA L2 E A /V P P R ST AT89C 51 P P P P P P P P 0 .0 /A 0 .1 /A 0 .2 /A 0 .3 /A 0 .4 /A 0 .5 /A 0 .6 /A 0 .7 /A D D D D D D D D 0 1 2 3 4 5 6 7 P 2 .0 /A P 2 .1 /A P 2 .2 /A 1 P 2 .3 /A 1 P 2 .4 /A 1 P 2 .5 /A 1 P 2 .6 /A 1 P 2 .7 /A 1 8 9 0 1 2 3 4 5 A L E /P R O G PSEN 3 3 3 3 3 3 3 3 9 8 7 6 5 4 3 2 A A A A A A A A D D D D D D D D 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 A A A A A A A A 8 9 1 1 1 1 1 1 30 29 ALE PSEN 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 A A A A A A A A D D D D D D D D 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 R R R R R R R R 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 2 3 4 5 6 7 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 J2 D 8 VC C R 1 C 3 G N D J4 1 2 3 4 5 6 7 8 R ST 20 J3 D 2 VC C U 1 D 1 40 VC C VC C R 2 2 SW 1 1 3 4 +Board mạch đồng: +Các linh kiện dùng để lắp ráp “Kit vi điều khiển 89C51” ( được cung cấp theo sơ đồ nguyên lý, IC vi điều khiển đã được nạp chương trình điều khiển LED đơn ) Thí sinh kiểm tra linh kiện được phát, thí sinh được phép đề ghị thay đổi linh kiện hư hỏng, không đúng giá trị hoặc thiếu trong vòng 15 phút đầu của thời gian thi mô đun này. Sau khi lắp ráp xong, thí sinh tiến hành hiệu chỉnh, đo lường, khắc phục lỗi ( nếu có ) và kiểm tra chức năng của mạch trước khi báo cáo cho các giáo viên chấm thi. Đo các dạng sóng tại một số điểm đo do các giám thị chỉ định trong đề thi 3. Hướng dẫn cho thí sinh. a/ Kiểm tra và gắn các linh kiện lên board và tiến hành hàn các linh kiện. b/ Sau khi hàn xong dùng VOM ở thang đo Ohm kiểm tra thông mạch c/ Cấp nguồn 5V cho mạch điện khi đã an toàn d/ Dùng đồng hồ VOM để thang đo điện áp DC đo và hiệu chỉnh tại các chân 30, 31, 40 e/ Kiểm tra mạch dao động f/ Kiểm tra mạch Reset g/ Khảo sát tín hiệu ngõ ra tại các Port h/ Đo các dạng sóng tại một số điểm đo do các giám thị chỉ định trong đề thi THANG ĐIỂM TT Tiêu chí chấm 1 Chức năng của mạch. Cấp nguồn, mạch sẵn sang Cấp tín hiệu ra ở các Port đúng yêu cầu Mạch dao động, Reset hoạt động đúng yêu cầu Ráp và hàn linh kiện. Tất cả các linh kiện đúng theo sơ đồ Mối hàn bóng đều Mối hàn chắc chắn Các linh kiện chắc, thẳng Đo được các tín hiệu tại các chân Tín hiệu tại các chân 30,31,40 Tại chân 18,19 Tại chân 9 Tìm lỗi và sử dụng thiết bị đo Đo kiểm tra được dạng song Khắc phục được lỗi xảy ra ( nếu có ) An toàn Trang bị đầy đủ bảo hộ Sử dụng đúng các dụng cụ và đồ nghề Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp Kiểm tra được các điểm nối đất An toàn cho người và thiết bị 2 3 4 5 6 Thời gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi nội dung mô đun này thực hiện hoàn chỉnh ) Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc đúng thời gian quy định. Quá giờ Tổng điểm Điểm tối đa 12 5 5 2 4 1 1 1 1 4 2 1 1 4 2 2 3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3 3 0 30 Lưu ý: Phần thi không được đánh giá khi. - Không đảm bảo an toàn - Quá 10% thời gian quy định Điểm thực tế Mô đun 3: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN. GIỚI THIỆU. Đề thi Thiết kế phần mềm yêu cầu thí sinh viết chương trình để vận hành yêu cầu công nghệ: “Công nghệ điều khiển hệ thống cầu trục như ( hình 1 ) ”. NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 1. Thời gian: thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ. 2. Nhiệm vụ. Viết chương trình để vận hành mạch “điều khiển cầu trục theo yêu cầu kỹ thuật dưới đây” mô tả theo yêu cầu kỹ thuật trên hình 1. Nhiệm vụ được hoàn thành khi: 1. Hệ thống được kết nối chính xác thông qua mô hình đảm bảo yêu cầu (Dựa theo đánh giá sử dụng mô hình) 2. Chương trình đúng cho hoạt động của bộ PLC (Dựa trên đánh giá bộ PLC) 3. Hệ thống thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật khác nhau. 3. Mô tả yêu cầu kỹ thuật. Công nghệ điều khiển hệ thống cầu trục như hình 1: Vị trí ban đầu cầu trục đang ở A. Nhấn nút Start: Cầu trục đi xuống, chạm B: dừng xuống, chờ 7s sau đi lên. Chạm A: dừng lên, đi sang phải. Chạm C: dừng sang phải, đi xuống. Chạm D: dừng xuống, chờ 10s sau đi lên. Chạm C: dừng lên, đi sang trái. Chạm A: dừng sang trái, chờ 10s sau bắt đầu một chu trình mới. Quá trình lặp lại 10 lần thì hệ thống dừng hoạt động mà không cần tác động lên nút Stop. Nhấn nút Stop: Hệ thống dừng hoạt động. A C Start B; trễ 7s Hình 1 D; trễ 10s (Cã thÓ sö dông ®Çu vµo b»ng c«ng t¾c vµ ®Çu ra b»ng ®Ìn LED). 4. Phần trả lời của thí sinh. a/ Lưu đồ thuật toán điều khiển (thí sinh viết ra giấy). b/ Phần cổng vào ra ứng với các đầu vào ra của PLC ( bảng Symbol Table ) Ký hiệu Địa chỉ Chú thích c/ Viết chương trình (theo ngôn ngữ LAD) d/ Mô phỏng chương trình, chạy thử, sửa đổi ( kiểm tra trực tiếp trên máy tính ) e/ Nạp vào PLC. ( kiểm tra trực tiếp trên máy tính ) f/ Thuyết minh hoạt động của chương trình điều khiển đảm bảo đúng yêu cầu công nghệ ( thí sinh thuyết minh trên giấy ) g/ Lưu chương trình, kết thúc ( kiểm tra trực tiếp trên máy tính ) THANG ĐIỂM TT Tiêu chí chấm 1 Lưu đồ thuật toán Lu ®å thuËt to¸n ®óng Lu ®å thuËt to¸n sai Phân cổng vào ra ứng với các đầu vào ra của PLC Các đầu vào Các đầu ra Ho¹t ®éng cña chương trình Ho¹t ®éng ®óng Kh«ng ho¹t ®éng hoÆc ho¹t ®éng sai yªu cÇu CÊu tróc cña ch¬ng tr×nh Chương trình đơn giản Lựa chọn các bit logic hợp lý thuyết minh hoạt động của chương trình điều khiển Thuyết minh đúng Thuyết minh sai Lưu chương trình, kết thúc Đúng Sai An toàn Trang bị đầy đủ bảo hộ Sử dụng đúng các dụng cụ và đồ nghề Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp An toàn cho người và thiết bị 2 3 4 5 6 7 8 Điểm tối đa 2 2 0 1 Thời gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi nội dung mô đun này thực hiện hoàn chỉnh) Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc đúng thời gian quy định. Quá giờ Tổng điểm Lưu ý: Phần thi không được đánh giá khi. - Không đảm bảo an toàn 0.5 0.5 8 8 0 2 1 1 2 2 0 1 1 0 2 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 0 20 Điểm thực tế - Quá 10% thời gian quy định Mô đun 4: (30đ) (phần tự chọn, các trường tự ra đề) ĐÁNH GIÁ ĐIỂM Nội dung thực hiện Điểm đánh giá Điểm tối đa Mô đun 1 20 Mô đun 2 30 Mô đun 3 20 Mô đun 4 (phần tự chọn) 30 Điểm tổng cộng 100 Điểm bài thi = Điểm đánh giá x 0,1 = ..................... ………, ngày ………. tháng ……. năm ……… Duyệt Hội đồng thi tốt nghiệp Tiểu ban ra đề thi
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.