Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH09

doc
Số trang Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH09 12 Cỡ tệp Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH09 368 KB Lượt tải Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH09 0 Lượt đọc Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH09 2
Đánh giá Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH09
4.8 ( 10 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: ĐTCN - TH09 Mô đun 1: VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ MẠCH IN PCB TRÊN MÁY TÍNH GIỚI THIỆU. Phần thi này nhằm mục đích đánh giá kỹ năng của thí sinh về năng lực vẽ, thiết kế mạch điện tử. Thí sinh phải thiết kế sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB trên máy tính sử dụng công cụ thiết kế mạch điện tử trên máy tính theo bản vẽ và hướng dẫn đã cho. NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 1. Thời gian: Thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ. 2. Nhiệm vụ. Từ sơ đồ đã cho thí sinh dùng phần mềm thiết kế mạch trên máy tính vẽ sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB. 3. Mô tả công việc Thí sinh phải vẽ mạch theo sơ đồ đã cho trên máy tính (Nội dung này kiểm tra trực tiếp trên máy tính, lưu kết quả dạng bản mềm hoặc bản cứng). Mạch in có kích thước 6cmx6cm, độ rộng đường nguồn là 0.7mm, độ rộng đường tín hiệu là 0.4mm. THANG ĐIỂM TT 1 Tiêu chí chấm Đúng loại và kích thước linh kiện Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này Điểm tối đa 3 Điểm thực tế 2 Kết nối đúng 4 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 3 Ghi đúng các kí hiệu/giá trị 2 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 4 Đảm bảo đủ số linh kiện theo sơ đồ 2 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 5 Kích thước mạch in, đường mạch 3 Đúng kích thước mạch in 1 Đúng kích thước đường nguồn cung cấp 1 Đúng kích thước Đường tín hiệu 1 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 6 Sắp xếp linh kiện trên mạch PCB 3 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 7 8 An toàn Trang bị đầy đủ bảo hộ 0,5 An toàn cho người và thiết bị 0,5 Thời gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi nội dung mô đun này thực hiện hoàn chỉnh) Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc đúng thời gian quy định. Quá giờ Tổng điểm 1 2 2 0 20 Lưu ý: Phần thi không được đánh giá khi. - Không đảm bảo an toàn - Quá 10% thời gian quy định M« ®un 2: L¾p r¸p m¹ch, ®iÒu chØnh, ®o lêng vµ t×m lçi GIỚI THIỆU. Đề thi lắp ráp yêu cầu thí sinh lắp ráp mạch, điều chỉnh và tìm lỗi hoàn thiện Kit 89C51 NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 1. Thời gian: thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ. 2. Nhiệm vụ. Thí sinh sẽ nhận được: +Sơ đồ nguyên lý Kit vi điều khiển 89C51 P P P P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 1 2 3 4 5 6 7 8 P P P P P P P P 3 3 3 3 3 3 3 3 .0 -R x D .1 -T x D .2 .3 .4 .5 .6 .7 10 11 12 13 14 15 16 17 XTA L1 XTA L2 19 18 R ST 31 9 1 2 3 4 5 6 7 8 C 1 XTA L1 XTA L2 C 2 Y 1 VC C P P P P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 P P P P P P P P 3 3 3 3 3 3 3 3 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 /R XD /T XD /IN T 0 /IN T 1 /T 0 /T 1 /W R /R D XTA L1 XTA L2 E A /V P P R ST AT89C 51 P P P P P P P P 0 .0 /A 0 .1 /A 0 .2 /A 0 .3 /A 0 .4 /A 0 .5 /A 0 .6 /A 0 .7 /A D D D D D D D D 0 1 2 3 4 5 6 7 P 2 .0 /A P 2 .1 /A P 2 .2 /A 1 P 2 .3 /A 1 P 2 .4 /A 1 P 2 .5 /A 1 P 2 .6 /A 1 P 2 .7 /A 1 8 9 0 1 2 3 4 5 A L E /P R O G PSEN 3 3 3 3 3 3 3 3 9 8 7 6 5 4 3 2 A A A A A A A A D D D D D D D D 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 A A A A A A A A 8 9 1 1 1 1 1 1 30 29 ALE PSEN 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 A A A A A A A A D D D D D D D D 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 R R R R R R R R 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 2 3 4 5 6 7 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 J2 D 8 VC C R 1 C 3 G N D J4 1 2 3 4 5 6 7 8 R ST 20 J3 D 2 VC C U 1 D 1 40 VC C VC C R 2 2 SW 1 1 3 4 +Board mạch đồng: +Các linh kiện dùng để lắp ráp “Kit vi điều khiển 89C51”(được cung cấp theo sơ đồ nguyên lí , IC vi điều khiển đã được nạp chương trình điều khiển LED đơn) Thí sinh kiểm tra linh kiện được phát, thí sinh được phép đề ghị thay đổi linh kiện hư hỏng, không đúng giá trị hoặc thiếu trong vòng 15 phút đầu của thời gian thi mô đun này. Sau khi lắp ráp xong, thí sinh tiến hành hiệu chỉnh, đo lường, khắc phục lỗi (nếu có) và kiểm tra chức năng của mạch trước khi báo cáo cho các giáo viên chấm thi. Đo các dạng sóng tại một số điểm đo do các giám thị chỉ định trong đề thi và thông qua phép đo lường để tìm được lỗi. 3. Hướng dẫn cho thí sinh. a/ Kiểm tra và gắn các linh kiện lên board và tiến hành hàn các linh kiện. b/ Sau khi hàn xong dung VOM ở thang đo Ohm kiểm tra thông mạch c/ Cấp nguồn 5V cho mạch điện khi đã an toàn. d/ Dùng đồng hồ VOM để thang đo điện áp DC đo và hiệu chỉnh tại các chân 30,31,40: e/ Kiểm tra mạch dao động f/ Kiểm tra mạch Reset g/ Khảo sát tín hiệu ngõ ra tại các Port Đo các dạng sóng tại một số điểm đo do các giám thị chỉ định trong đề thi và thông qua phép đo lường để tìm được lỗi. THANG ĐIỂM TT 1 2 3 4 5 6 Tiêu chí chấm Chức năng của mạch. Cấp nguồn, mạch sẵn sang Cấp tín hiệu ra ở các Port đúng yêu cầu Mạch dao động, Reset hoạt động đúng yêu cầu Ráp và hàn linh kiện. Tất cả các linh kiện đúng theo sơ đồ Mối hàn bóng đều Mối hàn chắc chắn Các linh kiện chắc, thẳng Đo được các tín hiệu tại các chân Tín hiệu tại các chân 30,31,40 Tại chân 18,19 Tại chân 9 Tìm lỗi và sử dụng thiết bị đo Đo kiểm tra được dạng song Hiệu chỉnh được hoạt động của mạch An toàn Trang bị đầy đủ bảo hộ Sử dụng đúng các dụng cụ và đồ nghề Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp Kiểm tra được các điểm nối đất An toàn cho người và thiết bị Thời gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi nội dung mô đun này thực hiện hoàn chỉnh ) Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc đúng thời gian quy định. Quá giờ Tổng điểm Lưu ý: Phần thi không được đánh giá khi. Điểm tối đa 12 5 5 2 4 1 1 1 1 4 2 1 1 4 2 2 3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3 3 0 30 Điểm thực tế - Không đảm bảo an toàn - Quá 10% thời gian quy định Mô đun 3: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN. GIỚI THIỆU. Đề thi Thiết kế phần mềm yêu cầu thí sinh viết chương trình điều khiển vi điều khiển thực hiện phát ra xung vuông có độ rộng xung thay đổi. NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 1. Thời gian: thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ. 2. Nhiệm vụ. Viết chương trình thực hiện phát ra xung vuông có tần số cố định là 10 kHz và độ rộng xung thay đổi. Nhiệm vụ được hoàn thành khi: Hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu khi kết thúc thời gian thi. 3. Mô tả yêu cầu kỹ thuật. Thí sinh sẽ nhận được bo mạch có sơ đồ nguyên lý theo mô tả sau: - 3 chân vào ra của vi điều khiển được nối với 3 contact S1, S2 và S3. Yêu cầu: thí sinh sẽ lập trình cho vi điều khiển để kiểm tra xem phím nào được nhấn, nếu nhấn S1 thì tạo xung vuông độ rộng xung 25%, nếu nhấn S2 thì tạo xung vuông độ rộng xung 50%, nếu nhấn S3 thì tạo xung vuông độ rộng xung 75%. 4. Phần bài làm của thí sinh. a/ Viết lưu đồ thuật toán (kiểm tra trên giấy) b/ Viết chương trình (kiểm tra trực tiếp trên máy tính và mô hình) c/ Nạp vào vi điều khiển. (kiểm tra trực tiếp trên mô hình) d/ Lưu chương trình, kết thúc (kiểm tra trực tiếp trên máy tính) THANG ĐIỂM TT 1 Tiêu chí chấm Chức năng của mạch. Kiểm tra được contact Điểm tối đa 8 4 Điểm thực tế 2 3 4 5 6 7 Tạo tín hiệu theo đúng yêu cầu Viết lưu đồ thuật toán Đúng Sai Viết chương trình Chương trình đơn giản Có đầy đủ các chú thích Nạp chương trình vào vi điều khiển Kết nối đúng Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này Lưu chương trình, kết thúc Đúng Sai An toàn Trang bị đầy đủ bảo hộ Sử dụng đúng các dụng cụ và đồ nghề Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp Có các điểm nối đất An toàn cho người và thiết bị Thời gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi nội dung mô đun này thực hiện hoàn chỉnh) Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc đúng thời gian quy định. Quá giờ Tổng điểm 4 2 2 0 3 2 1 2 2 0 1 1 0 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 2 20 Lưu ý: Phần thi không được đánh giá khi. - Không đảm bảo an toàn - Quá 10% thời gian quy định Mô đun 4: (30đ) (phần tự chọn, các trường tự ra đề) ĐÁNH GIÁ ĐIỂM Nội dung thực hiện Điểm đánh giá Điểm tối đa Mô đun 1 20 Mô đun 2 30 Mô đun 3 20 Mô đun 4 (phần tự chọn) 30 Điểm tổng cộng 100 Điểm bài thi = Điểm đánh giá x 0,1 = ..................... ………, ngày ………. Duyệt Hội đồng thi tốt nghiệp tháng ……. năm ……… Tiểu ban ra đề thi
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.