Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐTCN-LT33

doc
Số trang Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐTCN-LT33 2 Cỡ tệp Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐTCN-LT33 42 KB Lượt tải Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐTCN-LT33 0 Lượt đọc Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐTCN-LT33 2
Đánh giá Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐTCN-LT33
4.4 ( 7 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: ĐTCN – LT 33 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) Cho hàm số: F(A,B,C,D) = ∑(1,3,4,6,7,9,11,13,14,15) a. Viết biểu thức đại số đầy đủ cho hàm số trên b. Viết biểu thức dạng tối thiểu hóa cho hàm c. Vẽ sơ đồ mạch dùng các cổng logic Câu 2: (2 điểm) Cho mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển, biên độ áp pha 300V, tải thuần trở RL. a. Vẽ sơ đồ mạch chỉnh lưu và nêu nguyên lý hoạt động. b. Vẽ dạng sóng điện áp vào và điện áp ra. Câu 3: (3 điểm) a.Trình bày cấu trúc bộ nhớ nội của vi điều khiển mà anh/ chị đã được học. b. Hãy trình bày phương pháp để thay đổi bank thanh ghi. Cho ví dụ minh họa Câu 4: (3 điểm): (phần tự chọn, các trường tự ra đề) ………, Duyệt ngày ………. tháng ……. năm ……… Hội đồng thi tốt nghiệp Tiểu ban ra đề thi
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.