Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 2 năm 2019 - THPT Chuyên Thái Nguyên

pdf
Số trang Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 2 năm 2019 - THPT Chuyên Thái Nguyên 30 Cỡ tệp Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 2 năm 2019 - THPT Chuyên Thái Nguyên 1 MB Lượt tải Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 2 năm 2019 - THPT Chuyên Thái Nguyên 0 Lượt đọc Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 2 năm 2019 - THPT Chuyên Thái Nguyên 1
Đánh giá Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 2 năm 2019 - THPT Chuyên Thái Nguyên
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 30 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi có 06 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2019 Bài thi: Toán (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 103 Mục tiêu: Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường THPT chuyên Thái Nguyên mã đề 103 gồm 06 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài thi Toán là 90 phút. Cấu trúc đề thi bám sát đề minh họa THPT Quốc gia 2019 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giúp các em học sinh khối 12 được ôn luyện, củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng giải toán. Từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2018 – 2019. Câu 1 (NB): Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng  đi qua điểm M  2;0; 1 và có một véc tơ chỉ phương a   4; 6; 2  . Phương trình tham số của  là  x  2  4t  A.  y  6t  z  1  2t   x  2  2t  B.  y  3t  z  1  t   x  4  2t  C.  y  6 z  2  t   x  2  2t  D.  y  3t z  1 t  Câu 2 (TH): Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? A. y   x4  2 x2  1 B. y  2 x 4  4 x 2  1 C. y  x 4  2 x 2  1 D. y   x4  2 x2  1 Câu 3 (NB): Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng  P  : 3x  z  2  0 . Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ pháp tuyến của  P  ? A. n   3; 1; 2  B. n   1;0; 1 C. n   0;3; 1 D. n   3; 1;0  Câu 4 (NB): Khi quay một tam giác vuông (kể cả các điểm trong của tam giác vuông đó) quanh đường thẳng chứa một cạnh góc vuông ta được A. Hình nón B. Khối trụ C. Khối nón D. Hình trụ Câu 5 (TH): Cho cấp số cộng  un  , biết u1  5, d  2 . Số 81 là số hạng thứ bao nhiêu? A. 44 B. 100 C. 75 D. 50 Câu 6 (NB): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SA  a 3 . Tính thể tích hình chóp S.ABCD. A. a3 3 B. a3 3 3 C. a3 3 D. 3a3 3 Câu 7 (NB): Cho số phức z  10  2i . Phần thực và phần ảo của số phức z là A. Phần thực bằng 10 và phần ảo của số phức bằng 2i . 1 B. Phần thực bằng 10 và phần ảo bằng 2 . C. Phần thực bằng 10 và phần ảo bằng 2. D. Phần thực bằng 10 và phần ảo bằng 2i. Câu 8 (NB): Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau đây. Mệnh đề nào sau đây đúng?  x -2 y’ - 0  1 - 0 +  20 y  -7 A. Hàm số y  f  x  đạt cực tiểu tại x  2 B. Hàm số y  f  x  đạt cực tiểu tại x  1 C. Hàm số y  f  x  đạt cực tiểu tại x  7 D. Hàm số y  f  x  không có cực trị Câu 9 (NB): Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó? 2 A. y    3 x B. y   2 x 1 C. y    2 x e D. y      x Câu 10 (TH): Cho trước 5 chiếc ghế xếp thành một hàng ngang. Số cách xếp 3 bạn A, B, C vào 5 chiếc ghế đó sao cho mỗi bạn 1 ghế là A. C53 C. A53 B. 6 D. 15 Câu 11 (TH): Họ nguyên hàm của hàm số f  x   22 x là A. 4x C ln 4 B. 1 C 4 .ln 4 x C. 4 x  C D. 4 x.ln 4  C Câu 12 (NB): Trong không gian Oxyz cho điểm A  2;1;3 . Hình chiếu vuông góc của A trên trục Ox có tọa độ là B.  2;0;0  A.  0;1;0  C.  0;0;3 D.  0;1;3 Câu 13 (NB): Cho hàm số f  x  có đạo hàm f '  x   x  x  1 . Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới 2 đây? B.  1;0  A.  1;   1 Câu 14 (NB): Cho  0 A. 1 C.  ; 1 2 f  x dx  3 và  f  x dx  2 . Khi đó 1 B. 1 D.  0;   2  f  x dx 0 C. 5 D. 6 Câu 15 (NB): Với a và b là hai số thực dương tùy ý, log  a b  bằng 2 3 2 A. 1 1 log a  log b 2 3 B. 2 log a  log b C. 2log a  3log b D. 2 log a.3log b Câu 16 (TH): Phương trình log  54  x3   3log x có nghiệm là A. x  4 B. x  3 C. x  1 D. x  2 Câu 17 (TH): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  S  : x 2  y 2  z 2  6 x  4 y  12  0 . Mặt phẳng nào sau đây cắt  S  theo một đường tròn có bán kính r  3 ? A. 4 x  3 y  z  4 26  0 B. 2 x  2 y  z  12  0 C. 3x  4 y  5z  17  20 2  0 D. x  y  z  3  0 Câu 18 (TH): Cho một khối trụ có độ dài đường sinh bằng 10cm. Biết thể tích khối trụ bằng 90  cm3  . Diện tích xung quanh của khối trụ bằng A. 36 cm2 C. 81 cm2 B. 78 cm2 D. 60 cm2 Câu 19 (TH): Cho số phức z có phần thực là số nguyên và z thỏa mãn z  2 z  7  3i  z . Mô đun của số phức w  1  z  z 2 bằng A. w  445 B. w  425 C. w  37 D. w  457 Câu 20 (TH): Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x 2  3x  6 trên x2 đoạn  0;1 . Giá trị của M  2m bằng A. 11 B. 10 C. 11 D. 10 Câu 21 (TH): Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình f  x   m có năm nghiệm phân biệt thuộc đoạn  0;5 ? A. m   0;1 B. m  1;   C. m   0;1 D. m  (0;1] Câu 22 [TH]: Trong không gian Oxyz, xét mặt cầu  S  có phương trình dạng x 2  y 2  z 2  4 x  y  2az  10a  0 . Tập hợp các giá trị thực của a để  S  có chu vi đường tròn lớn bằng 8 là A. 1;10 B. 10; 2 C. 1;11 D. 1; 11 1 Câu 23 (TH): Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  x3  mx 2   m 2  m  1 x  1 đạt cực 3 đại tại điểm x  1 ? A. m  2 hoặc m  1 B. m  2 hoặc m  1 C. m  1 D. m  2 Câu 24 (TH): Tập nghiệm của bất phương trình log 22 x  5log 2 x  6  0 là 3  1 A. S   0;   2 B. S   64;    1 C. S   0;    64;    2 Câu 25 (TH): Gọi x1 , x2 là hai nghiệm của phương trình 2x.5x A. 2  log5 2 B. 2  log5 2 2 2 x 1  D. S   ;64 2   1 . Khi đó tổng x1  x2 bằng C. 2  log5 2 D. 2  log 2 5 Câu 26 (TH): Trong mặt phẳng Oxyz, gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn các số phức z1  3i; z2  2  2i;z3  5  i . Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Khi đó điểm G biểu diễn số phức là A. z  1  i B. z  1  2i C. z  1  2i D. z  2  i Câu 27 (TH): Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác với AB  a, AC  2a và BAC  1200 , AA '  2a 5 . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho. A. V  a3 15 B. V  4a 3 5 3 C. V  a 3 15 3 D. V  4a3 5 Câu 28 (TH): Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y  tan x ; y  0; x  0; x   4 quay xung quanh trục Ox. Tính thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra. A.  ln 2 2 B.  ln 3 C. 4  4 D.  ln 2 Câu 29 (VD): Cho hàm số f  x   ax3  bx 2  cx  d  a, b, c, d  thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số x g  x  2  4 x  3 x 2  x 2 x  f  x    2 f  x      có đồ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng? A. 3 C. 6 B. 2 D. 4 Câu 30 (VD): Cho tứ diện ABCD có AB  AC  AD và BAC  BAD  600 . Xác định góc giữa hai đường thẳng AB và CD A. 900 B. 450 C. 600 D. 300 Câu 31 (VD): Cho một miếng tôn hình tròn tâm O, bán kính R. Cắt bỏ một phần miếng tôn theo một hình quạt OAB và gò phần còn lại thành một hình nón đỉnh O không có đáy (OA trùng với OB). Gọi S và S ' S' lần lượt là diện tích của miếng tôn hình tròn ban đầu và diện tích của miếng tôn còn lại. Tìm tỉ số để S thể tích của khối nón đạt giá trị lớn nhất. A. 2 3 B. 1 4 C. 1 3 Câu 32 (VD): Số các giá trị nguyên của tham M   2019; 2019 để hàm số y  D. 6 3  m  1 x 2  2mx  6m x 1 đồng biến trên khoảng  4;   ? A. 2034 B. 2018 C. 2025 D. 2021 4 Câu 33 (VD): Cho các số phức z thỏa mãn z  1  2 . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức   w  1  i 8 z  i là một đường tròn. Bán kính r của đường tròn đó là A. 9 B. 36 C. 6 D. 3 Câu 34 (VD): Tính tổng các giá trị nguyên của tham số m   50;50 sao cho bất phương trình mx 4  4 x  m  0 nghiệm đúng với mọi x  . A. 1272 B. 1275 C. 1 Câu 35 (VD): Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình D. 0 log 2 cosx  m log cos 2 x  m2  4  0 vô nghiệm. A. m   2; 2   B. m   2; 2   C. m  2; 2   D. m 2; 2  Câu 36 (VD): Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục trên đoạn  2;1 thỏa mãn f  0   1 và  f  x  2 . f '  x   3x 2  4 x  2. Giá trị lớn nhất của hàm số y  f  x  trên đoạn  2;1 là: A. 2 3 16 C. 3 16 B. 3 18 D. 2 3 18 Câu 37 (VD): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SBD  600 . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SO. A. a 5 2 B. a 2 2 C. a 2 5 D. a 5 5 Câu 38 (VD): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A 1;0; 2  , B  3;1; 1 và mặt phẳng  P  : x  y  z  1  0 . Gọi M  a; b; c    P  sao cho 3MA  2MB đạt giá trị nhỏ nhất. Tính S  9a  3b  6c . A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 39 (VD): Có 2 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 4 học sinh lớp C xếp thành một hàng ngang sao cho giữa hai học sinh lớp A không có học sinh lớp B. Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng như vậy? A. 108864 B. 80640 C. 145152 D. 217728 Câu 40 (VD): Cho hàm số f  x  thỏa mãn  f '  x    f  x  . f '  x   15x 4  12 x, x  2 và f  0   f '  0   1 . Giá trị của  f 1  là 2 A. 10 B. 8 C. 5 2 D. 9 2  x 2  xy  3  0 Câu 41 (VDC): Cho x, y  0 và thỏa mãn  . Tính tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 2 x  3 y  14  0 biểu thức P  3x2 y  xy 2  2 x3  2 x ? A. 8 B. 0 C. 4 Câu 42 (VDC): Xét các số thực dương x;y thỏa mãn log3 D. 12 1 y  3xy  x  3 y  4 . Tìm giá trị nhỏ nhất x  3xy Pmin của biểu thức P  x  y . 5 4 34 4 34 4 34 4 34 B. Pmin  C. Pmin  D. Pmin  3 3 9 9 Câu 43 (VD): Một bình đựng nước dạng hình nón (không có đáy) đựng đầy nước. Người ta thả vào đó một khối cầu có đường kính bằng chiều cao của bình nước và đo được thể tích nước tràn ra ngoài là A. Pmin  18 dm3 . Biết khối cầu tiếp xúc với tất cả các đường sinh của hình nón và đúng một nửa khối cầu chìm trong nước. Tính thể tích nước còn lại trong bình. A. 27 dm3 B. 6 dm3 D. 24 dm3 C. 9 dm3 Câu 44 (VD): Khi cắt hình nón có chiều cao 16 cm và đường kính đáy 24 cm bởi một mặt phẳng song song với đường sinh của hình nón ta thu được thiết diện có diện tích lớn nhất gần với giá trị nào sau đây? A. 170 B. 260 C. 294 D. 208 Câu 45 (VDC): Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Khoảng cách giữa AB và B’C là khoảng cách giữa BC và AB’ là 2a 5 , 5 2a 5 a 3 , khoảng cách giữa AC và BD’ là . Tính thể tích khối hộp 5 3 ABCD.A’B’C’D’. C. 5a 3 B. 3a 3 A. 4a 3 D. 2a 3 Câu 46 (VD): Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  x   2m  1 x 2  3m x  5 có 3 ba điểm cực trị? A. Vô số B. 3 C. 2 D. 1 Câu 47 (VD): Cho hai hàm số y  x  ax  bx  c  a, b, c  3 thị  C  và y  mx 2  nx  p  m, n, p  2   có đồ có đồ thị  P  như hình vẽ. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi  C  và  P  có giá trị nằm trong khoảng nào sau đây? A.  0;1 B. 1; 2  C.  2;3 D.  3; 4  Câu 48 (VD): Trong không gian Oxyz, mặt cầu  S  đi qua điểm A  2; 2;5 và tiếp xúc với ba mặt phẳng  P  : x  1,  Q  : y  1 và  R  : z  1 có bán kính bằng A. 3 B. 1 C. 2 3 D. 3 3 Câu 49 (VD): Cho z1 , z2 là hai số phức thỏa mãn điều kiện z  5  3i  5 đồng thời z1  z2  8 . Tập hợp các điểm biểu diễn số phức w=z1  z2 trong mặt phẳng tọa độ Oxy là đường tròn có phương trình A.  x  10    y  6   36 2 2 2 2 5  3  C.  x     y    9 2  2  B.  x  10    y  6   16 2 2 2 2 5  3 9  D.  x     y    2  2 4  6 Câu 50 (VD): Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x  trên tập số thực và đồ thị của hàm số y  f  x  như hình vẽ. Khi đó, đồ thị của hàm số y   f  x   có 2 A. 2 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu B. 2 điểm cực tiểu, 3 điểm cực đại C. 1 điểm cực đại, 3 điểm cực tiểu D. 2 điểm cực đại, 3 điểm cực tiểu ----------- HẾT ---------Thí sinh không được sử dụng tài liệu- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm ĐÁP ÁN 1-B 2-B 3-C 4-C 5-A 6-B 7-C 8-B 9-B 10-C 11-A 12-B 13-D 14-C 15-C 16-B 17-C 18-D 19-D 20-A 21-A 22-C 23-D 24-D 25-A 26-B 27-A 28-A 29-D 30-A 31-D 32-D 33-C 34-A 35-C 36-C 37-D 38-B 39-C 40-B 41-B 42-A 43-B 44-D 45-D 46-A 47-B 48-A 49-A 50-D HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Phương pháp Đường thẳng đi qua điểm M  x0 ; y0 ; z0   x  x0  at  và VTCP u   a; b; c  có phương trình là  y  y0  bt  z  z  ct 0  Cách giải: Đường thẳng  đi qua điểm M  2;0; 1 và có một véc tơ chỉ phương a   4; 6; 2  hay 1 a   2; 3;1 2  x  2  2t  nên  :  y  3t  z  1  t  Chọn B Câu 2: Phương pháp: + Xác định rằng đây là đồ thị hàm số y  ax 4  bx 2  c + Dựa vào đồ thị hàm số xác định dấu của hệ số a + Hàm số có ba cực trị thì ab  0 7 + Xác định một số điểm thuộc đồ thị, thay tọa độ các điểm đó vào các hàm số để loại trừ đáp án. Cách giải: Từ đồ thị ta thấy lim y   nên hệ số a  0 , loại C x  Đồ thị hàm số có 3 cực trị nên ab  0 suy ra b  0 , loại A. Điểm 1;1 thuộc đồ thị hàm số nên ta thay x  1; y  1 vào các hàm số ở B và D, thấy chỉ có hàm số y  2 x4  4 x 2  1 thỏa mãn. Chọn B. Câu 3: Phương pháp: Mặt phẳng Ax  By  Cz  D  0 có một véc tơ pháp tuyến n   A; B; C  Cách giải: Mặt phẳng  P  : 3x  z  2  0 có một véc tơ pháp tuyến n   3;0; 1 Chọn C. Câu 4: Phương pháp: Sử dụng kiến thức lý thuyết về khối nón. Cách giải: Khi quay một tam giác vuông (kể cả các điểm trong của tam giác vuông đó) quanh đường thẳng chứa một cạnh góc vuông ta được một khối nón. Chọn C. Chú ý: Một số em nhầm sang đáp án A là hình nón. Ở đây chúng ta lưu ý rằng khi quay tất cả các điểm bên trong tam giác quanh cạnh góc vuông thì ta sẽ được một khối đặc nên ta dược một khối nón chứ không phải hình nón. Câu 5: Phương pháp: Sử dụng công thức tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng un  u1   n  1 d Cách giải: Ta có: un  u1   n  1 d hay 81  5   n  1 .2  n  44 Vậy 81 là số hạng thứ 44 của dãy. Chọn A. Câu 6: Phương pháp: 1 Thể tích khối chóp có chiều cao h và diện tích đáy S là V  h.S 3 Cách giải: Diện tích đáy S ABCD  a 2 1 1 a3 3 Thể tích khối chóp là VABCD  SA.S ABCD  .a 3.a 2  3 3 3 8 Chọn B. Câu 7: Phương pháp: Số phức liên hợp của z  a  bi là z  a  bi Cách giải: Số phức của z  10  2i là z  10  2i Vậy phần thực của z là 10 và phần ảo 2. Chọn C. Câu 8: Phương pháp Sử dụng cách đọc bảng biến thiên. Nếu y’ đổi dấu từ âm sang dương tại x  a thì x  a là điểm cực tiểu của hàm số Nếu y’ đổi dấu từ dương sang âm tại x  b thì x  b là điểm cực đại của hàm số Cách giải: Từ BBT ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại x  1 và đạt cực đại tại x  2 Chọn B. Câu 9: Phương pháp: Hàm số y  a x  0  a  1 đồng biến nếu a  1 Cách giải: Trong các đáp án đã cho chỉ có đáp án B có hàm số y   2 x có 2  1 nên hàm số đồng biến trên . Chọn B. Câu 10: Phương pháp Sử dụng kiến thức về chỉnh hợp. Lưu ý rằng nếu chọn các phần tử rồi mang ra sắp xếp thì ta sẽ sử dụng chỉnh hợp. Cách giải: Mỗi cách xếp 3 bạn vào 5 chiếc ghế là một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử nên số cách xếp có được là A53 (cách). Chọn C. Câu 11: Phương pháp ax Nguyên hàm của hàm số y  a  0  a  1 là C . ln a Cách giải: x Ta có: f  x   22 x  4 x nên nguyên hàm của f  x  là 4x C ln 4 Chọn A. Câu 12: Phương pháp 9 Hình chiếu vuông góc của điểm M  a; b; c  lên trục Ox là M  a;0;0  Cách giải: Hình chiếu vuông góc của điểm A  2;1;3 lên trục Ox là A  2;0;0  Chọn B. Câu 13: Phương pháp: Các khoảng làm cho y '  0 thì hàm số đồng biến. Cách giải: Ta có: f '  x   x  x  1  0  x  0 2 Vậy hàm số đã cho đồng biến trên  0;   Chọn D. Câu 14: Phương pháp b Sử dụng tính chất tích phân:  a c c b a f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx Cách giải: 1 Ta có:  0 2 2 2 1 0 0 f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx  2  3  5 Chọn C. Câu 15: Phương pháp Sử dụng các công thức biến đổi log x n  n log x, log  xy   log x  log y với điều kiện các logarit đều có nghĩa. Cách giải: Ta có: log  a 2b3   loga 2  log b3  2 log a  3log b  a, b  0  . Chọn C. Câu 16: Phương pháp:  f  x  0  Đưa phương trình về dạng log a f  x   log a g  x    g  x   0   f  x  g  x Cách giải: Ta có log  54  x3   3log x  log  54  x3   log x3 54  x3  0 0  x  3 3 2 0  x  3 3 2   x  0  3   x3  x  3 2 x  54 54  x3  x3  10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.