Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2020 - THPT Chuyên Thái Bình

pdf
Số trang Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2020 - THPT Chuyên Thái Bình 12 Cỡ tệp Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2020 - THPT Chuyên Thái Bình 329 KB Lượt tải Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2020 - THPT Chuyên Thái Bình 2 Lượt đọc Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2020 - THPT Chuyên Thái Bình 15
Đánh giá Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2020 - THPT Chuyên Thái Bình
4.8 ( 10 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 12 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN I – NĂM HỌC: 2019 - 2020 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) MÔN TOÁN MÃ ĐỀ 210 https://www.vted.vn/ Họ và tên thí sinh: ........................................................ Lớp: ............. SBD: .................... 3 Câu 1: Rút gọn biểu thức A  5 a .a 7 3 4 7 a . a 2 2 7 với a  0 . Khẳng định nào sau đây đúng? 2 7 7 2 7 2 A. A  a . B. A  a . C. A  a . D. A  a . Câu 2: Cho hàm số y  2sin x  cos x . Đạo hàm của hàm số là: A. 2 cos x  sin x . B. y  2 cos x  sin x . C. y  2 cos x  sin x . D. y  2 cos x  sin x . Câu 3: Hàm số nào trong bốn hàm số liệt kê ở dưới nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó? 2 x 1 x x e 1 3 A. y    . B. y    C. y    . D. y  2017 x . 2 3     e Câu 4: Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau: Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x  3 . B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất trên  bằng 1 . C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1 . Câu 5: Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh? A. 16 . B. 8 . D. Hàm số chỉ có một điểm cực trị. C. 24 . D. 12 . Câu 6: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào xác định với mọi giá trị thực của x ? 1 A. y   2 x  1 3 .   B. y  2 x 2  1  1 3 . 3 C. y  1  2 x  .   3 D. y  1  2 x . Câu 7: Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l là: A. S xq  rl . B. S xq  2 rl . C. S xq   rl . D. S xq  2rl Câu 8: Cho các số thực dương a, b với a  1 . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây. 1 log b . 2 a 1 ab  loga b . 4 C. loga2   1 1  log b . 2 2 a   B. loga2 ab    D. loga 2 ab   2  2 loga b . A. loga2 ab  Câu 9: Cho hàm số y  f ( x ) có đạo hàm trên  và f '( x)  0 x  (0; ) . Biết f (1)  2020 . Khẳng định nào dưới đây đúng? A. f  2020   f  2022  . B. f (2018)  f (2020) . C. f (0)  2020 . D. f (2)  f (3)  4040 . Câu 10: Cho hình chóp S . ABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc. Biết SA  SB  SC  a , tính thể tích của khối chóp S . ABC . Trang 1/6 - Mã đề thi 210 A. a3 . 6 B. 3a 3 . 4 C. a3 . 2 D. a3 . 3 Câu 11: Tổng S  Cn0  3Cn1  32 Cn2  33 Cn3  ...  ( 1) n .3n Cnn bằng: A. 2n B. (2) n C. 4n D. 2n  Câu 12: Cho 10 điểm phân biệt. Hỏi có thể lập được bao nhiêu vectơ khác 0 mà điểm đầu và điểm cuối thuộc 10 điểm đã cho. A. C102 . B. A102 . C. A82 . D. A101 . Câu 13: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và ngang? x  y  3 y 1  B. 1 .   5  2  A. 3 . 2 0 D. 4 . C. 2 . y Câu 14: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như trong hình vẽ bên? x 1 B. y    . 3 x A. y  2 . C. y  log 1 x . 1 D. y  log3 x . 0 1 3 x 3 y Câu 15: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây? A. y   x3  3 x 2  2 . B. y  x 3  3 x 2  2 . C. y  x3  3 x  2 . D. y   x 4  2 x 2  2 . 2 2 0 x 1 -2 Câu 16: Hàm số y  x 4  x 2  3 có mấy điểm cực trị? A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 0 . Câu 17: Cho hình lập phương ABCD. ABC D có diện tích mặt chéo ACC A bằng 2 2a 2 . Thể tích của khối lập phương ABCD. ABC D là: A. a 3 B. 2a 3 C. 2a3 D. 2 2a 3 Câu 18: Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số y  x3  3x  3 và đường thẳng y  x . A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 0 . 2x 1 có đồ thị  C  và đường thẳng d : y  2 x  3 . Đường thằng d cắt (C ) tại x 1 hai điểm A và B . Tọa độ trung điểm của đoạn AB là:  3  3 3 3  3  A. M  ; 6  . B. M  ;   . C. M  ;0  . D. M  ;0  .  2  4 2 2  4  Câu 19. Cho hàm số y  Trang 2/6 - Mã đề thi 210 Câu 20: Hàm số y  log 2  x 2  2 x  nghịch biến trên khoảng nào sau đây? A.  ;1 . B.  ;0  . C.  1;1 . Câu 21: Hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số y  diện tích bằng bao nhiêu? A. 2 . B. 1 . D.  0;  . 2x 1 tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có x 1 C. 3 . Câu 22: Cho mặt cầu S ( I ; R ) và mặt phẳng ( P ) cách I một khoảng bằng D. 4 . R . Khi đó thiết diện của ( P ) 2 và  S  là một đường tròn có bán kính bằng: A. R . B. R 3 . 2 C. R 3 D. R 2 Câu 23: Gọi m , M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f  x   1 x  x  1 trên 2 đoạn  0;3 . Tính tổng S  2M  m . A. S  0 . 3 B. S   . 2 C. S  2 . D. S  4 . Câu 24: Hàm số: y  x 3  3 x 2  9 x  7 đồng biến trên khoảng nào sau đây? A. y  1;   . B.  5; 2  . C.  ;1 . D.  1;3 . Câu 25: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) : y  2 x3  x ln x tại điểm M (1; 2) . A. y  7 x  9 . B. y  3 x  4 . C. y  7 x  5 . D. y  3 x  1 . Câu 26: Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy, SA  a . Thể tích của khối chóp S . ABC bằng: 3a 3 3a 3 3a 3 a3 A. . B. . C. . D. . 4 6 12 4 Câu 27: Hai anh em A sau Tết có 20 000 000 đồng tiền mừng tuổi. Mẹ gửi ngân hàng cho hai anh em với lãi suất 0,5   /tháng (sau mỗi tháng tiền lãi được nhập vào tiền gốc để tính lãi tháng sau). Hỏi sau 1 năm hai anh em được nhận bao nhiêu tiền biết trong một năm đó hai anh em không rút tiền lần nào (số tiền được làm tròn đến hàng nghìn)? A. 21 233 000 đồng. C. 21 235 000 đồng. B. 21 234 000 đồng. D. 21 200 000 đồng. Câu 28: Cho khối chóp S . ABCD có thể tích bằng 4a 3 , đáy ABCD là hình bình hành. Gọi là M trung điểm của cạnh SD . Biết diện tích tam giác SAB bằng a 2 . Tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng ( SAB ) . A. 12a . B. 6a. C. 3a. D. 4a. Câu 29: Cho a và b là các số thực dương khác 1 . Biết rằng bất kì đường thẳng nào song song với trục tung mà cắt các đồ thị y  log a x , y  log b x và trục hoành lần lượt tại A , B và H phân biệt ta đều có 3HA  4 HB (hình vẽ bên dưới). Khẳng định nào sau đây là đúng? A. a 4b3  1 . B. a 3b 4  1 . C. 3a  4b . D. 4a  3b . Câu 30: Một hình trụ nội tiếp một hình lập phương cạnh a. Thể tích của khối trụ đó là: Trang 3/6 - Mã đề thi 210 A. 1 3 a 2 B. 1 3 a 4 C. 4 3 a 3 D.  a 3 Câu 31: Cho hàm y  x 2  4 x  5 . Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  5;   . B. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;   . C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 1 . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 2  . Câu 32: Cho khối lăng trụ đều ABC. ABC  có AB  a, AA  a 2 . Tính góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng  BCC B  . A. 600 B. 300 C. 450 D. 900 Câu 33: Một nút chai thủy tinh là một khối tròn xoay  H  , một mặt phẳng chứa trục của  H  cắt  H  theo một thiết diện như trong hình vẽ bên dưới. Tính thể tích V của  H  . A. V  23 (cm3 ) . B. V  13 (cm3 ) . C. V  17 (cm3 ) . D. V  41 (cm3 ) . 3 Câu 34. Cho tập hợp A  {1, 2,3,..., 20}. Hỏi A có bao nhiêu tập con khác rỗng mà số phần tử là số chẵn bằng số phần tử là số lẻ? A. 184755 . B. 524288 . C. 524287 . D. 184756 .   60. Gọi M , N lần lượt là Câu 35: Cho hình chóp S. ABC có SA   ABC  , AB  3 , AC  2 và BAC hình chiếu của A trên SB , SC . Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A.BCNM . A. R  2 . B. R  21 . 3 C. R  4 . 3 D. R  1 . mx 1  1  xm Câu 36: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y    đồng biến trên khoảng 5 1   ;   . 2  1  1   1  A. m   1;1 . B. m   ;1 . C. m   ;1  D. m    ;1  . 2  2   2  Câu 37.Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  x 3  3mx 2  9m 2 x nghịch biến trên khoảng  0;1 . A. m  1 hoặc m  1 . 3 B. m  1 . Trang 4/6 - Mã đề thi 210 1 1 . D. 1  m  . 3 3 3 2 Câu 38.Cho hàm số f  x   x   m  3 x  2mx  2 (với m là tham số thực, m  0 ). Hàm số y  f  x  C. m  có bao nhiêu điểm cực trị? A. 1 . B. 3 . C. 5 . D. 4 . Câu 39: Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình bình hành ABCD . Gọi M , N lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SB và P là điểm bất kỳ thuộc cạnh CD . Biết thể tích khối chóp S . ABCD là V . Tính thể tích của khối tứ diện AMNP theo V . V V V V A. . B. . C. . D. . 8 12 6 4 Câu 40: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có chín chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc A . Tính xác suất để chọn được số chia hết cho 3. A. 1 . 4 B. 11 . 27 C. 5 . 6 D. 5 . 12 y Câu 41: Cho hàm số y  f  x   ax3  bx 2  cx  d  a  0  3 có đồ thị như hình vẽ. Phương trình f  f  x    0 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực ? A. 5. B. 9. C. 7. D. 3. -2 x 0 -1 1 2 -1 Câu 42: Cho hàm số f  x   2 x 4  4 x 3  3mx 2  mx  2m x 2  x  1  2 ( m là tham số thực). Biết f  x   0, x   . Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. m   B. m   ; 1 .  5 C. m   0;  .  4 D. m   1;1 . Câu 43: Cho hình lăng trụ đứng ABC . ABC  có độ dài cạnh bên bằng 2a , đáy là tam giác ABC vuông cân tại C ; CA  CB  a . Gọi là M trung điểm của cạnh AA . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và MC  . A. a 3 . 3 B. a . 3 C. a 3 . 2 D. 2a . 3 Câu 44. Trong tất cả các cặp số thực  x; y  thỏa mãn log x2  y 2 3  2 x  2 y  5   1 , có bao nhiêu giá trị thực của m để tồn tại duy nhất cặp  x; y  sao cho x 2  y 2  4 x  6 y  13  m  0 ? A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 0 . 2 Câu 45: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x   x 3  x  9  x  1 . Hàm số y  f  x 2  nghịch biến trên khoảng nào sau đây? A.  ; 3 . B.  1;1 . C.  3;0  . D.  3;   . Trang 5/6 - Mã đề thi 210 Câu 46. Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục trên  và f  0   0; f  4   4 . Biết đồ thị hàm y  f '  x  có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số g  x   f  x2   2 x . A. 1 . C. 5 . B. 2 . D. 3 . m 1   Câu 47: Cho hàm số f  x   ln 1  2  . Biết rằng f '  2   f '  3  ...  f '  2019   f '  2020   với m , n  x  n , là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tính S  2m  n . B. 4 . A. 2 . C. 2 . D. 4 . Câu 48. Cho hình chóp S. ABC có SA  SB  SC  a 3, AB  AC  2a, BC  3a . Tính thể tích của khối chóp S . ABC . 35a 3 5a 3 35a 3 A. . B. . C. . 2 6 2 Câu 49: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị hàm số y  f ' x như hình vẽ bên. C. g  1 . y Gọi 1 1 g  x   f  x   x 3  x 2  x  2019 . 3 2 Biết g  1  g 1  g  0   g  2  . Với x   1; 2 thì g  x  đạt giá trị nhỏ nhất bằng: A. g  2  . D. 5a 3 . 4 1 -1 0 1 2 x 1 B. g 1 . D. g  0  . -3 Câu 50: Cho tứ diện ABCD có AB  BD  AD  2a, AC  7 a, BC  3a . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AB, CD bằng a , tính thể tích của khối tứ diện ABCD . A. 2 6a3 . 3 B. 2 2a 3 . 3 C. 2 6a 3 . D. 2 2a 3 . ----------- HẾT ---------- Trang 6/6 - Mã đề thi 210 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN I – NĂM HỌC: 2019 - 2020 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) MÔN TOÁN MÃ ĐỀ 210 Họ và tên thí sinh: ........................................................ Lớp: ............. SBD: .................... 3 Câu 1: Rút gọn biểu thức A  5 a .a 7 3 4 7 a . a 2 2 7 với a  0 . Khẳng định nào sau đây đúng? 2 7 7 2 7 2 A. A  a . B. A  a . C. A  a . D. A  a . Câu 2: Cho hàm số y  2sin x  cos x . Đạo hàm của hàm số là: A. 2 cos x  sin x . B. y  2 cos x  sin x . C. y  2 cos x  sin x . D. y  2 cos x  sin x . Câu 3: Hàm số nào trong bốn hàm số liệt kê ở dưới nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó? 2 x 1 x x e 1 3 A. y    . B. y    C. y    . D. y  2017 x . 2 3     e Câu 4: Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau: Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x  3 . B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất trên  bằng 1 . C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1 . Câu 5: Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh? A. 16 . B. 8 . D. Hàm số chỉ có một điểm cực trị. C. 24 . D. 12 . Câu 6: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào xác định với mọi giá trị thực của x ? 1 A. y   2 x  1 3 .   B. y  2 x 2  1  1 3 . 3 C. y  1  2 x  .   3 D. y  1  2 x . Câu 7: Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l là: A. S xq  rl . B. S xq  2 rl . C. S xq   rl . D. S xq  2rl Câu 8: Cho các số thực dương a, b với a  1 . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây. 1 log b . 2 a 1 ab  loga b . 4 C. loga2   1 1  log b . 2 2 a   B. loga2 ab    D. loga 2 ab   2  2 loga b . A. loga2 ab  Câu 9: Cho hàm số y  f ( x ) có đạo hàm trên  và f '( x)  0 x  (0; ) . Biết f (1)  2020 . Khẳng định nào dưới đây đúng? A. f  2020   f  2022  . B. f (2018)  f (2020) . C. f (0)  2020 . D. f (2)  f (3)  4040 . Câu 10: Cho hình chóp S . ABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc. Biết SA  SB  SC  a , tính thể tích của khối chóp S . ABC . Trang 1/6 - Mã đề thi 210 A. a3 . 6 B. 3a 3 . 4 C. a3 . 2 D. a3 . 3 Câu 11: Tổng S  Cn0  3Cn1  32 Cn2  33 Cn3  ...  ( 1) n .3n Cnn bằng: A. 2n B. (2) n C. 4n D. 2n  Câu 12: Cho 10 điểm phân biệt. Hỏi có thể lập được bao nhiêu vectơ khác 0 mà điểm đầu và điểm cuối thuộc 10 điểm đã cho. A. C102 . B. A102 . C. A82 . D. A101 . Câu 13: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và ngang? x  y  3 y 1  B. 1 .   5  2  A. 3 . 2 0 D. 4 . C. 2 . y Câu 14: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như trong hình vẽ bên? x 1 B. y    . 3 x A. y  2 . C. y  log 1 x . 1 D. y  log3 x . 0 1 3 x 3 y Câu 15: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây? A. y   x3  3 x 2  2 . B. y  x 3  3 x 2  2 . C. y  x3  3 x  2 . D. y   x 4  2 x 2  2 . 2 2 0 x 1 -2 Câu 16: Hàm số y  x 4  x 2  3 có mấy điểm cực trị? A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 0 . Câu 17: Cho hình lập phương ABCD. ABC D có diện tích mặt chéo ACC A bằng 2 2a 2 . Thể tích của khối lập phương ABCD. ABC D là: A. a 3 B. 2a 3 C. 2a3 D. 2 2a 3 Câu 18: Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số y  x3  3x  3 và đường thẳng y  x . A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 0 . 2x 1 có đồ thị  C  và đường thẳng d : y  2 x  3 . Đường thằng d cắt (C ) tại x 1 hai điểm A và B . Tọa độ trung điểm của đoạn AB là:  3  3 3 3  3  A. M  ; 6  . B. M  ;   . C. M  ;0  . D. M  ;0  .  2  4 2 2  4  Câu 19. Cho hàm số y  Trang 2/6 - Mã đề thi 210 Câu 20: Hàm số y  log 2  x 2  2 x  nghịch biến trên khoảng nào sau đây? A.  ;1 . B.  ;0  . C.  1;1 . Câu 21: Hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số y  diện tích bằng bao nhiêu? A. 2 . B. 1 . D.  0;  . 2x 1 tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có x 1 C. 3 . Câu 22: Cho mặt cầu S ( I ; R ) và mặt phẳng ( P ) cách I một khoảng bằng D. 4 . R . Khi đó thiết diện của ( P ) 2 và  S  là một đường tròn có bán kính bằng: A. R . B. R 3 . 2 C. R 3 D. R 2 Câu 23: Gọi m , M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f  x   1 x  x  1 trên 2 đoạn  0;3 . Tính tổng S  2M  m . A. S  0 . 3 B. S   . 2 C. S  2 . D. S  4 . Câu 24: Hàm số: y  x 3  3 x 2  9 x  7 đồng biến trên khoảng nào sau đây? A. y  1;   . B.  5; 2  . C.  ;1 . D.  1;3 . Câu 25: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) : y  2 x3  x ln x tại điểm M (1; 2) . A. y  7 x  9 . B. y  3 x  4 . C. y  7 x  5 . D. y  3 x  1 . Câu 26: Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy, SA  a . Thể tích của khối chóp S . ABC bằng: 3a 3 3a 3 3a 3 a3 A. . B. . C. . D. . 4 6 12 4 Câu 27: Hai anh em A sau Tết có 20 000 000 đồng tiền mừng tuổi. Mẹ gửi ngân hàng cho hai anh em với lãi suất 0,5   /tháng (sau mỗi tháng tiền lãi được nhập vào tiền gốc để tính lãi tháng sau). Hỏi sau 1 năm hai anh em được nhận bao nhiêu tiền biết trong một năm đó hai anh em không rút tiền lần nào (số tiền được làm tròn đến hàng nghìn)? A. 21 233 000 đồng. C. 21 235 000 đồng. B. 21 234 000 đồng. D. 21 200 000 đồng. Câu 28: Cho khối chóp S . ABCD có thể tích bằng 4a 3 , đáy ABCD là hình bình hành. Gọi là M trung điểm của cạnh SD . Biết diện tích tam giác SAB bằng a 2 . Tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng ( SAB ) . A. 12a . B. 6a. C. 3a. D. 4a. Câu 29: Cho a và b là các số thực dương khác 1 . Biết rằng bất kì đường thẳng nào song song với trục tung mà cắt các đồ thị y  log a x , y  log b x và trục hoành lần lượt tại A , B và H phân biệt ta đều có 3HA  4 HB (hình vẽ bên dưới). Khẳng định nào sau đây là đúng? A. a 4b3  1 . B. a 3b 4  1 . C. 3a  4b . D. 4a  3b . Câu 30: Một hình trụ nội tiếp một hình lập phương cạnh a. Thể tích của khối trụ đó là: Trang 3/6 - Mã đề thi 210 A. 1 3 a 2 B. 1 3 a 4 C. 4 3 a 3 D.  a 3 Câu 31: Cho hàm y  x 2  4 x  5 . Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  5;   . B. Hàm số đồng biến trên khoảng  2;   . C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 1 . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 2  . Câu 32: Cho khối lăng trụ đều ABC. ABC  có AB  a, AA  a 2 . Tính góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng  BCC B  . A. 600 B. 300 C. 450 D. 900 Câu 33: Một nút chai thủy tinh là một khối tròn xoay  H  , một mặt phẳng chứa trục của  H  cắt  H  theo một thiết diện như trong hình vẽ bên dưới. Tính thể tích V của  H  . A. V  23 (cm3 ) . B. V  13 (cm3 ) . C. V  17 (cm3 ) . D. V  41 (cm3 ) . 3 Câu 34. Cho tập hợp A  {1, 2,3,..., 20}. Hỏi A có bao nhiêu tập con khác rỗng mà số phần tử là số chẵn bằng số phần tử là số lẻ? A. 184755 . B. 524288 . C. 524287 . D. 184756 .   60. Gọi M , N lần lượt là Câu 35: Cho hình chóp S. ABC có SA   ABC  , AB  3 , AC  2 và BAC hình chiếu của A trên SB , SC . Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A.BCNM . A. R  2 . B. R  21 . 3 C. R  4 . 3 D. R  1 . mx 1  1  xm Câu 36: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y    đồng biến trên khoảng 5 1   ;   . 2  1  1   1  A. m   1;1 . B. m   ;1 . C. m   ;1  D. m    ;1  . 2  2   2  Câu 37.Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  x 3  3mx 2  9m 2 x nghịch biến trên khoảng  0;1 . A. m  1 hoặc m  1 . 3 B. m  1 . Trang 4/6 - Mã đề thi 210
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.