Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2020 - THPT Ân Thi

pdf
Số trang Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2020 - THPT Ân Thi 6 Cỡ tệp Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2020 - THPT Ân Thi 279 KB Lượt tải Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2020 - THPT Ân Thi 0 Lượt đọc Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2020 - THPT Ân Thi 7
Đánh giá Đề thi thử THPTQG môn Toán lần 1 năm 2020 - THPT Ân Thi
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT ÂN THI THI THỬ THPTQG LẦN 1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu) (Đề có 6 trang) Họ tên :............................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 101 Câu 1: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. A. 1  x dx  ln x  C . B. 1  x dx  x 2 C . C. 1 1  x dx   2 x 2 C . D. 1  x dx  ln x  C . Câu 2: An2 , n  2, n   bằng biểu thức nào sau đây? n(n  1) n! . D. . 2 2         Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành, đặt SA  a , SB  b, SC  c , SD  d , thì đẳng thức nào sau đây đúng?                  A. a  c  b  d  0 . B. a  b  c  d . C. a  d  b  c . D. a  c  b  d . x2 1 ( 2); y  2 sin x  3 x (3); y  x 3  2 x 2 ( 4) . Các cặp Câu 4: Cho bốn hàm số y  x 3  2 x (1); y  x 1 3 hàm số nào sau đây đồng biến trên tập R? A. n(n  1) . B. n(n  1) . C. A. (1) và (3) . B. (3) và (4). C. (1) và (2) . Câu 5: Cho 0< a < 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A. Đồ thị hàm số y  log a x có tiệm cận đứng là trục tung. D. (2) và (3). B. Khi 0 < x < 1 thì log a x  0. C. Đồ thị hàm số y  log a x nằm hoàn toàn bên trái trục tung. D. Khi x > 1 thì loga x  0. Câu 6: Đạo hàm của hàm số y  log 2 x 3 A. y '  ln 3 . x ln 2 B. y '  1 . x (ln 2  ln 3) C. y '  ln3 . x ln 2 D. y '  1 . x (ln 2  ln 3) Câu 7: Hình tứ diện đều có mấy mặt phẳng đối xứng? A. 4. B. 6. C. 3. D. 8. Câu 8: Cho chóp S.ABC có SA  (ABC) ,  ABC vuông cân tại B,AB=a , góc giữa cạnh SB và (ABC) bằng 300 .Thể tích khối chóp S.ABC bằng ? a3 3 a3 3 . C. . 9 12 1 1 Câu 9: Số điểm cực trị của hàm số y  x 3  x 2  4x  6 là 3 2 A. a3 3 . 18 B. A. 2. B. 3. C. 0. Câu 10: Có bao nhiêu mặt cầu đi qua 3 đỉnh của một tam giác ? A. không có. B. Có vô số. C. Có hai. D. a3 3 . 6 D. 1. D. Có một. Trang 1/6 - Mã đề 101 Câu 11: Khối đa diện có 12 mặt đều là loại gì theo kí hiệu sau ? A. {4;3}. B. {5;3}. C. {3;4}. Câu 12: Đường thẳng y=2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sau đây D. {3;5}. 1 x x2  2 x  2 D. y  x2 1  2x      Câu 13: Cho tứ diện ABCD và điểm G thỏa mãn GA  GB  GC  GD  0 (G gọi là trọng tâm của tứ diện). Gọi G0 là giao điểm của GA và mp(BCD). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?         A. GA  4G0G . B. GA  3G0G . C. GA  2G0G . D. GA  2G0G . A. y  2x  2 x2 B. y  2 x 1 C. y  Câu 14: Cho hai hàm số y  3x ; y  log3 x . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: x A. Đồ thị hàm số y  3 & y  log3 x đối xứng với nhau qua đường thẳng y=x. B. Khi 0< x <1 thì 3 x  log3 x . C. Với mọi x>0 thì 3 x  log3 x . x D. Đồ thị hàm số y  3 & y  log3 x đối xứng với nhau qua trục hoành. Câu 15: Các tâm của các mặt của hình lập phương tạo thành hình đa diện gì? A. tứ diện. B. bát diện. C. bát diện đều. D. tứ diện đều. Câu 16: Cho khối chóp có diện tích đáy là S, chiều cao độ dài là h. Công thức nào sau đây tính thể tích khối chóp? Sh 1 1 . B. Sh . C. ( S  h) . 3 2 3 Câu 17: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên dưới đây A. D. Sh . Hỏi hàm số đồng biến trong khoảng nào dưới đây ? A. (1;0) . B. (1;1) . C. (1; ) . D. (; 1) . 2 Câu 18: Tính nguyên hàm I   x.2 x dx 2 2 2 2 2x 2x A. I  B. I  2 x 1  C . C. I  2 x  C . D. I  C . C . ln 2 2 ln 2 Câu 19: Cho hai điểm A,B cố định. Tập hợp các điểm M thay đổi sao cho diện tích tam giác MAB không đổi là A. Mặt trụ tròn xoay . C. Mặt nón tròn xoay. Câu 20: Đồ thị hàm số y  B. Mặt cầu. D. Hai đường thẳng song song. x 5 có giao điểm của 2 đường tiệm cận là x2 A. (0;-5) B. (2;1) C. (1;-2) Câu 21: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? D. (1;2) Trang 2/6 - Mã đề 101 A. y   x 4  1 B. y   x 4  2x 2  1 C. y  x 4  2x 2  1 Câu 22: Cho hai số thực a và b, với 12. 2 Câu 25: Cn , n  2, n   bằng biểu thức nào sau đây? C. a>1. n n(n  1) n! . B. . C. . (n  2) 2 2 Câu 26: Hàm số nào sau đây có nguyên hàm trên toàn tập R : A. f (x)  D. logb a  log a b  1 . 2x  5 là x2 1 B. 3. 2 3 C. logb a  1  log a b . D. y  x 4  1 D. 0 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A. Nếu x1 < x2 thì log a x1  log a x2 . D. 2. B. Đồ thị hàm số y  log a x có tiệm cận ngang là trục hoành. C. Khi x > 1 thì log a x  0. D. Khi 0 < x < 1 thì log a x  0. Câu 29: Cho một hình trụ có bán kính đáy bằng a, chiểu cao bằng đường kính đáy. Một hình hộp chữ nhật ,đáy là hình vuông nội tiếp đáy hình trụ. Tính thể tích V khối hộp chữ nhật đó theo a. A. V  6a3 . B. V  4a 3 . C. V  2a 3 . Câu 30: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên dưới đây D. V  2 2a 3 . Trang 3/6 - Mã đề 101 Giá trị cực tiểu của hàm số là A. 3 . B. 1 . C. 3 . D. 0. 4 Câu 31: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  (m  1) x  2( m  3) x 2  1 không có cực tiểu. A. m  3. B. 3  m  1. C. 3  m  1. D. 3  m  1. Câu 32: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Xác suất của biến cố ‘tổng hai mặt xuất hiện bằng 8’ là 1 1 5 5 . B. . C. . D. . 12 4 12 36 Câu 33: Một tổ có 10 em học sinh, cô giáo muốn điều ngẫu nhiên 5 em đi làm 5 công việc khác nhau. Hỏi A. có bao nhiêu cách điều động? A. 1260. B. 30240. Câu 34: Giải bất phương trình x  log 0,2 (1  5x )  0 . A. x  log 0,2 2 . B. log 0,2 2  x  0 . C. 252. D. 3024. C. x  log 0,2 2 . D. log 0,2 2  x  0 . Câu 35: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a; mặt bên tạo với đáy một góc 600. Thể tích khối chóp S.ABC bằng a3 2 . A. 24 a3 2 B. . 12 a3 3 C. . 24 a3 3 D. . 2 x2  3x  ln( x  1)3  4  0 có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt ? Câu 36: Hỏi phương trình 2 A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.         Câu 37: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ tâm O, đặt AC '  u , CA '  v, BD '  x, DB '  y . Gọi I là tâm hình bình hành ABCD, thì đẳng thức nào sau đây đúng?  1      1     A. 2OI  u  v  x  y . B. 2OI  u  v  x  y . 2 4        1 1     C. 2OI   u  v  x  y . D. 2OI   u  v  x  y . 4 2 Câu 38: Cho hình bình hành ABCD, có AB=2a,AD=a, góc ABC=1200 ;quay hình bình hành xung quanh cạnh AD. Thể tích khối tròn xoay tạo thành là A. 3 a3 . B. 9 a3 . C.  3a 3 . D. 4 a3 . 1 dx Câu 39: Tính nguyên hàm I   3 x ( x  1)    A. I  ln x 3 3    3 C .  B. I  3ln x 1 x3  1 C . x 1 x3  1 C. I  ln C. 3 x  D. I  ln x C . x 1 3 Câu 40: Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình (m  3)4 x  (2m  1)2 x  m  1  0 có hai nghiệm trái dấu. A. m  (3; 1) .   3 4 B. m   3;   . C. m  (; 1) .   3 4 D. m   1;   . Trang 4/6 - Mã đề 101 Câu 41: Cho x > 0 thỏa mãn log 2 (log8 x)  log8 (log2 x) . Tính (log 2 x) 2 A. 9. B. 3. C. 3 3 . D. 27. Câu 42: Gọi S là tập hợp các số có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0,1,2,3,4,5. Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Tính xác suất chọn được số có chứa 2 chữ số 0 và 1. 8 9 23 11 . B. . C. . D. . 25 25 25 25 Câu 43: Giả sử A,B,C là giao điểm phân biệt của đường thẳng ∆ : y  kx   và thuộc đồ thị (C ) A. y  x3  3x 2  2 . Các tiếp tuyến với (C) tại A,B,C cắt lại đồ thị (C) tại M,N,P khác A,B,C; biết 3 điểm M,N,P cũng thẳng hàng. Tính hệ số góc của đường thẳng (MNP) theo k. A. 4k  3 . B. 4 k  9 . C. 4k  9 . D. 4 k  6 . Câu 44: Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng 1. Tính bán kính mặt cầu nội tiếp trong tứ diện đó (mặt cầu tiếp xúc với các mặt xung quanh và mặt đáy). 6 6 6 6 . B. . C. . D. . 3 12 6 24 Câu 45: Cho hàm số y  f  x  liên tục và có đạo hàm f '  x  trên R. Hình bên dưới là đồ thị của hàm số A. y  f ' x . x2 Hỏi hàm số g  x   f  x    2019 có tối đa bao nhiêu điểm cực trị ? 2 A. 8. B. 7. C. 5. D. 9. Câu 46: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, có cạnh bên SA= a. Mặt bên tạo với đáy một góc 600. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng : A. a3 15 . 24 B. a3 15 . 18 C. 4a3 15 . 65 D. 4a3 15 . 75   90 0 ; CAD   60 0 ; BAD   120 0 ; AB  AC  AD  a .Tính khoảng Câu 47: Cho tứ diện ABCD, có BAC cách từ C đến (ABD) . a 3 a 6 a 6 a 2 . B. . C. . D. . 2 3 2 2 Câu 48: Cho phương trình 7 x  m  log 7 ( x  m) với m là tham số .Có bao nhiêu giá trị nguyên của A. m  (2019;2019) để phương trình đã cho có nghiệm?. A. 2019. B. 4038. C. 2020. Câu 49: Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau D. 2018. Trang 5/6 - Mã đề 101 x3  2 x 2  2019 đồng biến trên khoảng nào dưới đây ? 3 A. (1;1) . B. (5; ) . C. (2;4) . D. (1;3) . Câu 50: Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 4 học sinh 11A, 1 học sinh 11B và 5 học sinh 11C thành một hàng Hàm số y  f ( x  3)  ngang. Xác suất cách xếp trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau là A. 1 . 90 B. 1 . 70 C. 11 . 1260 D. 1 . 105 ------ HẾT ------ Trang 6/6 - Mã đề 101
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.