Đề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọ

doc
Số trang Đề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọ 25 Cỡ tệp Đề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọ 2 MB Lượt tải Đề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọ 2 Lượt đọc Đề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọ 21
Đánh giá Đề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọ
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com SĐT : 0986123996 Mục Lục 1 Lời nói đầu 1 Mục lục 2 Mục tiêu, phạm vi, khảo sát đề tài Mục tiêu Phạm vi Khảo sát 1. Phân tích 2.1 Phát hiện thực thể 2.2 Mô hình ERD 2.3 Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ 2.4 Mô tả chi tiết quan hệ 2. Thiết kế giao diện 3.1 Các menu chức năng chính của giao diện 3.2 Form chức năng 3. Mô tả xử lý, kho dữ liệu 4.1 Phát hiện xử lý 4.2 Kho dữ liệu 4.3 Mô tả xử lý 4. Đánh giá ưu điểm, khuyết điểm 5. Phân công 1 3 3 3 4 5 6 6 9 9 10 18 18 18 19 24 24 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com 2 SĐT : 0986123996 Mục tiêu và phạm vi đề tài: 2.1 Mục tiêu : Đây là một website chứa một lượng lớn thông tin về các nhà, phòng hiện tại chủ nhà không có nhu cầu sử dụng và muốn cho thuê. Người truy cập vào trang web có thể sử dụng chức năng tìm kiếm theo khu vực như ở thành phố, quân huyện, tìm theo địa chỉ như số nhà của đường nào đó, theo giá tiền thuê cũng như các tiện nghi của nhà, phòng cho thuê… Đồng thời website cũng liên kết với các website khác nhằm giúp người truy cập có được hướng dẫn cụ thể sơ đồ để đi đến nhà cần tìm, cung cấp cho người truy cập thông tin chi tiết về nhà, phòng có nhu cầu cho thuê, địa chỉ, email cũng như điện thoại để liên hệ với chủ nhà. Website cũng có khả năng tiếp nhận cập nhật thông tin về một ngôi nhà nào đó mà người chủ nhà muốn đăng tải trên website cũng như các đăng ký quảng cáo trên website từ phía các công ty khác. 2.2 Phạm vi : Phạm vi của đồ án nằm trong giới hạn của môn học phân tích thiết kế hệ thống thông tin nhằm phục vụ cho việc thiết kế website đáp ứng các mục tiêu trên. 2.3 Khảo sát :  Các chức năng chính của website là : o Lưu trữ các thông tin về đặc điểm ngôi nhà, căn phòng cần cho thuê như ở khu vực nào, đia chỉ, giá thuê phòng và các thông tin cần thiết để có liên lạc với chủ nhà. Các thông tin được lưu trữ theo cấu trúc hợp lý thuận lợi cho việc tìm kiếm nhanh. o Giao diện bắt mắt, thân thiện, cho phép đặt các thông tin quảng cáo. o Trang bị chức năng tìm kiếm linh hoạt giúp người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm ra thông tin nhà trọ theo khu vực, địa chỉ, giá cả.  Các nhóm người dùng : o Người sử dụng trang web có thể là bất kỳ ai biết sử dụng internet và đang có nhu cầu thuê nhà, phòng để ở lại ít có thời gian đọc trên báo chí, hoặc không muốn liên hệ với các trung tâm giao dịch nhà đất. Người dùng có thể cung cấp ý kiến phản hồi cho người quản trị. o Hay chủ nhà có nhà, phòng hiện tại không sử dụng mà muốn cho thuê nhưng lại không muốn đăng quảng cáo trên báo chí thủ tục rườm rà, không muốn liên hệ với các trung tâm giao dịch hay in dán các quảng cáo lên tường, cột điện gây mất mỹ quan đô thị có thể liên hệ đến người quản trị website nhằm đưa các thông tin lên web site 2 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com 3 SĐT : 0986123996 Phân tích : 3.1 Phát hiện thực thể : 3.1.1 Thực thể : NHA   Mỗi thực thể ưng với một ngôi nhà mà người thuê nhà muốn tìm kiếm hay người có nhà tạm thời không sử dụng và muốn cho thuê. Các thuộc tính : MaNha,SoPhong,Diachi,SoLau,Gia. 3.1.2 Thực thể : PHONG   Mỗi thực thể ứng một căn phòng mà người thuê phòng muốn tìm kiếm hay người có phòng dư tạm thời không sử dụng hết và muốn cho thuê. Các thuộc tính : MaPhong, SoPhong, DienTich, DiaChi, GiaThue. 3.1.3 Thực thể : KHACH HANG   Mỗi thực thể ứng với khách hàng muốn tìm nhà hoặc tìm phòng để thuê, hoặc ứng với 1 khách hàng có nhà hoặc phòng tạm thời không sử dụng và muốn cho thuê. Các thuộc tính : MaKH, Tên KH, DiaChi, SoDT,Email. 3.1.4 Thực thể : QUOC TICH   Mỗi thực thể ứng với nước là quốc tịch của khách hàng. Các thuộc tính : MaQT, TenNuoc. 3.1.5 Thực thể : TIEN NGHI   Mỗi thực thể ứng với tiện nghi là đặc điểm của 1 ngôi nhà hay 1 phòng cho thuê cụ thể. Các thuộc tính : MaTN, TenTN, SoLuong. 3.1.6 Thực thể : TINH TP   Mỗi thực thể ứng với một tỉnh thành phố mà nhà hay phòng nằm ở tỉnh thành phố đó. Các thuộc tính : MaTTP, TenTTP. 3.1.7 Thực thể : QUAN HUYEN  Mỗi thực thể ứng với một quận huyện mà nhà hay phòng nằm ở quận huyện đó.  Các thuộc tính : MaQH, TenQH. 3 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com 3.2 SĐT : 0986123996 Mô hình ERD : QUOC TICH MaQT TenNuoc (1,n) Coù (1,1) KHACH HANG MaKH (0,n) Ten (0,n) DiaChi SoDT Email (0,n) (0,n) Chuûnhaø Chuûnhaø Ñi thueâ Ñi thueâ (1,1) (1,1) NHA MaNha SoPhong DiaChi SoLau GiaThue (0,1) Tieä n Nghi (0,1) MaTN (0,n) Coù1 (1,1) TenTN DoLuong (1,1) (1,1) MaTTP TenTTP (1,n) MaP SoPhong DiaChi (0,n) DienTich GiaThue (1,1) Thuoä c1 Thuoä c1 TINH TP Coù2 PHONG (0,n) (0,n) Coù 4 QUAN HUY EN (1,n) MaQH TenQH Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com SĐT : 0986123996 3.3 Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ : KHACHHANG (MaKH, Tên KH, DiaChi, SoDT, Email). QUOCTICH (MaQT, TenNuoc). KHACHHANG_QT(MaQT, MaKH). TINHTP (MaTTP, TenTTP). QUANHUYEN (MaQH, TenQH). CO (MaTTP, MaQH). TIENNGHI (MaTN, TenTN, SoLuong, MaPhong, MaNha). PHONG (MaPhong, SoPhong, DienTich, DiaChi, GiaThue, MaTTP, MaQH, MaKH). NHA (MaNha, SoPhong, Diachi, SoLau, Gia, MaTTP, MaQH, MaKH). 3.4 Mô tả chi tiết các quan hệ : Tên quan hệ: KHACHHANG Tên ràng STT Thuộc tính buộc PK 1 MaKH 2 TenKH 3 Diachi 4 SoDT 5 Email Tên quan hệ: QUOCTICH Tên ràng STT Thuộc tính buộc PK 1 MaQT 2 TenNuoc Diễn giải Kiểu DL Số Byte Mã số của người đi thuê hay chủ tài sản Tên của chủ tài sản hay tên người đi thuê. Địa chỉ của chủ tài sản hay tên người đi thuê. Số điện thoại của chủ tài sản hay tên người đi thuê. Hòm thư của chủ tài sản hay tên người đi thuê C 8bytes B C 15bytes B C 80bytes B 12bytes B C 40bytes B Tổng: 155bytes Kiểu DL C Số Byte 8bytes C 45bytes Tổng: 53bytes Diễn giải Mã số của một quốc gia Tên một nước Tên quan hệ: NGUOI_QUOCTICH Tên ràng STT Thuộc Diễn giải buộc tính PK 1 MaKH Mã số của người đi thuê 5 MGT Loại DL C Kiểu DL C Số Byte 8bytes MGT Loại DL B B MGT Loại DL B Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com PK 2 MaQT Tên quan hệ: TINHTP Tên ràng STT Thuộc buộc tính PK 1 MaTTP 2 TenTTP Tên quan hệ: QUANHUYEN Tên ràng STT Thuộc buộc tính PK 1 MaQH 2 TenQH FK 3 MaTTP Tên quan hệ: CO Tên ràng STT buộc PK 1 PK 2 Thuộc tính MaQH MaTTP Tên quan hệ: TIEN_NGHI Tên ràng STT Thuộc buộc tính PK 1 MaTN 2 TenTN 3 SoLuong FK 4 MaPhong FK 5 MaNha Tên quan hệ: PHONG Tên ràng STT Thuộc buộc tính PK 1 MaPhong 2 PhongSo SĐT : 0986123996 hay chủ tài sản Mã số của một quốc gia C 8bytes Tổng: 16bytes Kiểu DL C Số Byte Tên của một tỉnh C Tổng: 50bytes 58bytes Diễn giải Kiểu DL C C C Tổng: Số Byte Kiểu DL C C Tổng: Số Byte Diễn giải Mã số một tỉnh thành phố Mã số một huyện Tên tên một huyện Mã số tỉnh thành phố Diễn giải Mã số mặt hàng Mã số nhà sãn xuất Diễn giải Mã số một loại tiện nghi Tên tiện nghi Số lượng Mã số của phòng Mã số của nhà Diễn giải Mã số của phòng Số phòng trong dãy 6 MGT Loại DL B 8bytes B MGT Loại DL B B B MGT Loại DL B B 8bytes 50bytes 8 bytes 68bytes 8bytes 8bytes 16bytes Kiểu DL C C S C C Số Byte Tổng: 78bytes Kiểu DL C S B MGT 8bytes 50bytes 4bytes 8bytes 8bytes Số Byte 8bytes 8bytes Loại DL B B B B B MGT Loại DL B B Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com FK FK FK 3 4 5 6 7 Tên quan hệ: NHA Tên ràng STT buộc PK 1 2 FK FK FK SĐT : 0986123996 DienTich Diachi MaTTP phòng Dịch tích của phòng Địa chỉ của phòng Mã số một tỉnh S C C 4 bytes 80bytes 8bytes B B B MaQH MaKH Mã số một huyện Mã số của người đi thuê hay chủ tài sản C C 8bytes 8bytes B B Tổng: 124bytes Thuộc tính MaNha SoPhong SoLau DiaChi Gia MaTTP MaQH MaKH Diễn giải Mã số của nhà Số phòng của nhà Số lầu của nhà Địa chỉ của nhà Giá thuê phòng Mã số một tỉnh Mã số một huyện Mã số của người đi thuê hay chủ tài sản Kiểu dữ liệu :  C: chuỗi  N: ngày  L: logic  S: số  H: hình Loại dữ liệu:  B: bắt buộc  K: không bắt buộc  Đ: có điều kiện Diễn giải : trình bày đầy đủ tên viết tắt của thuộc tính. 7 Kiểu DL C C S C S C C C Số Byte Tổng: 152bytes 8bytes 16bytes 8bytes 80Bytes 16bytes 8bytes 8bytes 8bytes MGT Loại DL B B B B B B B B Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com 4 SĐT : 0986123996 Thiết kế giao diện 4.1 Các menu chức năng chính của giao diện 4.1.1 Menu chuyển trang Trong menu chuyển trang bao gồm các chức năng như là chuyển đến Trang chủ, chuyển đến trang Đăng Nhập, chuyển đến trang Đăng Kí, chuyển đến trang Đăng Tin, chuyển đến trang Liên hệ, Chuyển đến trang Giới Thiệu. 4.1.2 Menu đăng nhập Trong menu đăng nhập, có chức năng để đăng nhập vào trang web khi đã đăng kí là thành viên. Khi đã đăng kí là thành viên mà quên mật khẩu sẽ có thể liên hệ với người quản lý website để lấy lại mật khẩu bằng cách bấm vào nút “Quên mật khẩu”, người quản lý sẽ gửi lại mật khẩu đến địa chỉ email mà bạn đã đăng kí. 8 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com 4.2 SĐT : 0986123996 Form chức năng 4.2.1 Form tìm kiếm Ý nghĩa hoạt động: Dùng để tìm kiếm thông tin về nhà trọ, phòng trọ, mặt bằng cho thuê Qui tắc hoạt động: 9 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com SĐT : 0986123996 Được dùng bởi tất cả những ai truy cấp đến trang web Các thao tác màn hình: Khi người dùng nhập thông tin cần tìm theo khu vực, người dung chọn tỉnh thành, quận huyện phù hợp. Sau đó click vào button “Tìm” để cho ra các thông tin về nhà trọ cần tìm. 10 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com SĐT : 0986123996 11 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com SĐT : 0986123996 4.2.2 Trang chủ Ý nghĩa hoạt động: Là trang đầu tiên được load khi người dùng truy cập đến trang web. Qui tắc hoạt động: Được nhìn thấy và sử dụng bởi tất cả những ai truy cập vào website. Các thao tác màn hình: Người truy cập có thể sử dụng xem nột dung giới thiệu khái quát một ngôi nhà trên màn hình chính. Người truy cập có thể sử dụng click vào chữ “chi tiết…” để xem nột dung chi tiết một ngôi nhà trên màn hình chính. Người truy cập có thể click vào menu chuyển trang để chuyển đến một trang khác. Người truy cấp có thể điền thông tin vào form đăng nhập nếu đâ đăng kí là thành viên của website. Người truy cấp có thể điền thông tin vào form tìm kiếm và tiến hành tìm kiêm thông tin trên website theo khu vực là Tỉnh - thành phố hoặc quận huyện hoặc cả 2. 12 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com SĐT : 0986123996 Người truy cập có thể click vào danh mục để tìm nhà trọ theo giá ở các khoàng dưới 1 triệu, từ 1 triệu đến hai triệu hoặc trên 2 triệu. 4.2.3 Trang Đăng Kí Ý nghĩa hoạt động: Đăng kí là thành viên của trang web. Qui tắc hoạt động: Được dùng bởi tất cả những ai truy cập đến website và muốn trở thành thành viên của trang web. Các thao tác màn hình: Người truy cập điền các thông tin vào form để đăng kí. 13 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com SĐT : 0986123996 4.2.4 Trang Đăng tin Ý nghĩa hoạt động: Đưa thông tin về nhà trọ cho thuê lên website. Qui tắc hoạt động: Được dùng bởi tất cả những người truy cập vào website. Các thao tác màn hình: Người truy cập điền các thông tin về nhà trọ cho thuê bao gồm tiêu đề, các mô tả chi tiết và có thể đính kèm file để đưa them hình ảnh về nhà trọ thực tế họac tượng trưng lên website. Người truy cập có thể click vào menu chuyển trang để chuyển đến một trang khác. Sau khi người truy cập đã điền đủ thông tin có thể click chuột vào nút cập nhật để đăng tin lên website. 14 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com SĐT : 0986123996 15 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com SĐT : 0986123996 4.2.5 Trang Giới thiệu Ý nghĩa hoạt động: Giới thiệu về website. Quy tắc hoạt động: Được dùng bởi tất cả những người truy cập vào website Các thao tác màn hình: Người truy cập có thể giới thiệu về website một cách sơ lược. 16 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com 5 SĐT : 0986123996 Mô tả ô xử lý, kho dữ liệu 5.1 Phát hiện các xử lý 5.1.1 Xử lý tìm kiếm theo tỉnh thành phố 5.1.2 Xử lý tìm kiếm theo quận huyện 5.1.3 Xử lý tìm kiếm theo tỉnh thành phố và quận huyện 5.1.4 Xử lý tìm kiếm theo giá tiền 5.1.5 Xử lý xem chi tiết sản phẩm 5.2 Xác định các kho dữ liệu 5.2.1 Kho dữ liệu mặt hàng 5.2.2 Kho dữ liệu nhà sản xuất 5.2.3 Kho dữ liệu nhà cung cấp 5.2.4 Kho dữ liệu khuyến mãi 17 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com SĐT : 0986123996 5.3 Mô tả xử lý tìm kiếm theo tỉnh thành phố Tên ô xử lý : Tìm kiếm theo Tỉnh thành phố của nhà trọ Form : Tìm kiếm Input : Tỉnh - thành phố Output : Thông tin về nhà cho thuê và họ tên, địa chỉ, điện thoại và email của chủ nhà. Table : TINHTP, NHA, PHONG, KHACHHANG,QUANHUYEN, TIENNGHI MaTTP=X Mở table TINHTP, QUANHUYEN, KHACHHANG, NHA, PHONG, TIENNGHI Thủ tục TimTTP(X) Kết quả tìm Đóng tất cả table 18 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Giải thuật 5.4 SĐT : 0986123996 : Mô tả xử lý tìm kiếm theo tên nhà sản xuất Tên ô xử lý Form Input Output Table : Tìm kiếm theo Tỉnh thành phố của nhà trọ : Tìm kiếm : QuanHuyen : Thông tin về nhà cho thuê và họ tên, địa chỉ, điện thoại và email của chủ nhà. : TINHTP, QUANHUYEN, NHA, PHONG, KHACHHANG,TIENNGHI MaTTP=X MaQH=Y Mở table TINHTP, QUANHUYEN, KHACHHANG NHA, PHONG,TIENNGHI Thủ tục TimQH(X,Y) Kết quả tìm Đóng tất cả table 19 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Giải thuật SĐT : 0986123996 : 5.5 Mô tả xử lý tìm kiếm theo giá nhà trọ cho thuê Tên ô xử lý : Tìm kiếm theo giá thuê của nhà trọ Form : Tìm kiếm Input : Gia Output : Thông tin về nhà cho thuê và họ tên, địa chỉ, điện thoại và email của chủ nhà. Table : TINHTP, QUANHUYEN, NHA, PHONG, KHACHHANG Gia=X Mở table TINHTP, QUANHUYEN, NHA, PHONG, KHACHHANG, TIENNGHI Thủ tục TimGia(X) Kết quả tìm Đóng tất cả table 20 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com Giải thuật SĐT : 0986123996 : 5.6 Mô tả xử lý link đến một trang khác Tên ô xử lý : Link đến một trang khác Form : Trang web Input : Sự kiện click vào một link Output : Trang web cần đến Table : Giải thuật : 5.7 Kho dữ liệu nhà trọ Tên kho dữ liệu : Nha Diễn giải : Lưu trữ thông tin về nhà cho thuê Cấu trúc dữ liệu : MaNha, SoPhong, Diachi, SoLau, Gia. 5.8 Kho dữ liệu phòng cho thuê Tên kho dữ liệu : Phong Diễn giải : Lưu trữ thông tin về phòng cho thuê Cấu trúc dữ liệu : MaPhong, SoPhong, DienTich, DiaChi, Gia. 5.9 Kho dữ liệu tiện nghi Tên kho dữ liệu : TIENNGHI Diễn giải : Lưu trữ thông tin về đặc điểm tiện nghi của nhà, phòng cho thuê Cấu trúc dữ liệu : MaTN, TenTN, SoLuong. 5.10 Kho dữ liệu khách hàng Tên kho dữ liệu : KHACHHANG Diễn giải : Lưu trữ thông tin về một chủ nhà trọ hay người cho thuê. Cấu trúc dữ liệu : MaKH, Tên KH, DiaChi, SoDT, Email. 5.11 Kho dữ liệu quốc tịch Tên kho dữ liệu : QUOCTICH Diễn giải : Lưu trữ thông tin tên một quốc gia là quốc tịch của khách hàng. Cấu trúc dữ liệu : MaQT, TênNuoc. 5.12 Kho dữ liệu tỉnh thành phố Tên kho dữ liệu : TINHTP Diễn giải : Lưu trữ thông tin một tỉnh - thành phố. Cấu trúc dữ liệu : MaTTP, TenTTP. 5.13 Kho dữ liệu quận huyện Tên kho dữ liệu : QUANHUYEN 21 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com SĐT : 0986123996 Diễn giải : Lưu trữ thông tin một quận – huyện. Cấu trúc dữ liệu : MaQH, TenQH. 5.14 Thủ tục tìm kiếm theo tỉnh thành phố Thủ tục : TimTTP(X: string) Proceduce TimTTP(X: string) Begin Select Q.TenTTP, Q.TenQH, kh.TenKH, kh.DiaChi, kh.SoDT, kh.Email From (KHACHHANG as kh, NHA as n, PHONG as p) and (select * From TINHTP as tp, QUANHUYEN as qh Where tp.MaTTP=qh.MaTTP and tp.MaTTP=X) as Q Where ((Q.MaTTP = n.MaTTP and Q.MaQH=n.MaQH and n.MaKH=kh.MaKH) or (Q.MaTTP = p.MaTTP and Q.MaQH=p.MaQH and p.MaKH=kh.MaKH)) End 5.15 Thủ tục tìm kiếm theo quận huyện Thủ tục : TimQH(X: string, Y : string) Proceduce TimQH(X: string, Y : string) Begin Select Q.TenTTP, Q.TenQH, kh.TenKH, kh.DiaChi, kh.SoDT, kh.Email From (KHACHHANG as kh, NHA as n, PHONG as p) and (select * From TINHTP as tp, QUANHUYEN as qh Where tp.MaTTP=qh.MaTTP and tp.MaTTP=X and qh.MaQH=Y ) as Q Where ((Q.MaTTP = n.MaTTP and Q.MaQH=n.MaQH and n.MaKH=kh.MaKH) or (Q.MaTTP = p.MaTTP and Q.MaQH=p.MaQH and p.MaKH=kh.MaKH)) End 5.16 Thủ tục tìm kiếm theo giá cho thuê Thủ tục : TimGia(X: integer) Proceduce TimGia(X: integer) Begin Select tp.TenTTP, qh.TenQH, kh.TenKH, kh.DiaChi, kh.SoDT, kh.Email From (KHACHHANG as kh,TINHTP as tp, QUANHUYEN as qh) and (select * From NHA, PHONG Where NHA.Gia = x or PHONG.Gia =x) as Q Where (Q.MaTTP = tp.MaTTP and Q.MaQH=qh.MaQH and Q.MaKH=kh.MaKH) End 22 Email: uyenlong_thien@yahoo.com Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com 6 SĐT : 0986123996 Đánh giá ưu khuyết điểm 6.1 Ưu điểm: Đã thực hiện được hết các chức năng cần thiết 6.2 Khuyết điểm: Khâu thiết kế giao diện, mô tả xử lý chưa thật sự tốt. 7 Phân công Người làm Nguyễn Thế Hùng Nguyễn Văn Quang Ghi chú Những phần đóng góp:  Phân tích, khảo sát  Phát hiện thực thể  Mô tả ERD  Thiết kế giao diện  Đánh và chỉnh sửa văn bản Những phần đóng góp :  Phân tích, khảo sát  Phát hiện thực thể  Mô tả ERD  Mô tả xử lý và giải thuật  Xem và chỉnh sửa văn bản 23
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.