Đề tài: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT HÀNH VI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

pdf
Số trang Đề tài: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT HÀNH VI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 156 Cỡ tệp Đề tài: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT HÀNH VI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2 MB Lượt tải Đề tài: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT HÀNH VI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 8 Lượt đọc Đề tài: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT HÀNH VI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 38
Đánh giá Đề tài: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT HÀNH VI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
4.2 ( 5 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 156 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ NGỌC LAN NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT HÀNH VI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính doanh nghiệp Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt. TP.HCM, tháng 6/2009 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng luận văn “ nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi trên thị trường chứng khoán Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các thông tin, dữ liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực, các nội dung trích dẫn đều được ghi rõ nguồn gốc và các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này chưa được công bố tại bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. T.P Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 6 năm 2009 Người cam đoan LÊ THỊ NGỌC LAN LỜI CẢM ƠN Luận văn này được hoàn thành với sự giúp đỡ nhiều mặt của Thầy cô, bạn bè đồng nghiệp và gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn: - PGS. TS. Phan Thị Bích Nguyệt đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn này. Với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng mà cô truyền cho tôi đã khiến cho cuốn luận văn này thực sự là một tài sản quý báu cho nghiên cứu sau này. - Các thầy cô của lớp Cao Học ngày 1 K16 đã giảng dạy và cung cấp cho tôi những kiến thức làm nền tảng cho cuốn luận văn này. - Các anh chị em bạn bè lớp Cao Học ngày 1 K16 Đại học Kinh Tế Tp.HCM đã cùng tôi hợp tác học tập, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức trong suốt quá trình tham gia khóa học. MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề.................................................................................................. 1 1.2. Sự cần thiết nghiên cứu ............................................................................. 2 2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu......................................................................... 2 2.1. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. 2 2.2. Phạm vi nghiên cứu................................................................................... 3 3. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 4 3.1. Phương pháp.............................................................................................. 5 3.2. Thu thập dữ liệu ....................................................................................... 5 3.2.1. Dữ liệu sơ cấp ............................................................................... 5 3.2.2. Dữ liệu thứ cấp ............................................................................. 7 3.3. Nhận xét về nguồn dữ liệu ........................................................................ 7 3.3.1. Nhận xét về nguồn dữ liệu sơ cấp................................................. 7 3.3.2. Nhận xét về nguồn dữ liệu thứ cấp............................................... 8 3.3.3. Tính giá trị .................................................................................... 8 3.3.4. Độ tin cậy...................................................................................... 9 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH HÀNH VI 1.1. Lý thuyết tài chính ......................................................................................... 11 1.1.1. Lý thuyết tài chính cơ bản................................................................. 11 1.1.2. Lý thuyết thị trường hiệu quả............................................................ 11 1.1.3. Tài chính hành vi............................................................................... 12 1.1.3.1. Lý thuyết kỳ vọng ...................................................................... 12 1.1.3.2. Sự không yêu thích rủi ro ........................................................... 14 1.1.3.3. Tính toán trí óc ........................................................................... 15 1.1.3.4. Tự điều chỉnh hành vi................................................................. 17 1.1.3.5. Hối tiếc ....................................................................................... 17 1.1.3.6. Phương pháp giải quyết vấn đề của nhà đầu tư dựa kinh nghiệm (Heuristics) ........................................................................... 18 1.1.3.7. Hành vi bầy đàn.................................................................... 19 1.1.3.8. Quá tự tin và phản ứng thái quá hay bi quan........................ 20 1.1.3.9. Sự tham khảo (Anchoring) ................................................... 22 1.2. Lý thuyết hành vi đầu cơ (đầu cơ bong bóng) ............................................... 23 1.2.1. Các tiền nghiên cứu.......................................................................... 23 1.2.2. Những yếu tố giúp giải thích bong bóng đầu cơ ............................... 25 1.3. Điều kiện để lý thuyết tài chính hành vi tồn tại ........................................... 25 1.3.1. Hành vi không hợp lý........................................................................ 25 1.3.2. Hành vi không hợp lý mang tính hệ thống........................................ 26 1.3.3. Giới hạn khả năng kinh doanh chên lệch giá trên TTTC .................. 26 Kết luận chương I...................................................................................... 27 CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HÀNH VI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1. Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007 đến nay............ 29 2.1.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn bong bóng đầu cơ .......................................................................................................... 30 2.1.2. Thực trạng thị trường sau bong bóng đầu cơ ................................... 32 2.2. Kết quả điều tra những nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam ...................................................................... 38 2.2.1. Hồ sơ điều tra của các nhà đầu tư ..................................................... 38 2.2.2. Đặc điểm hành vi đầu tư.................................................................... 39 2.2.2.1. Sự thay đổi trong những khoản theo dõi đầu tư ......................... 39 2.2.2.2. Sự thay đổi trong hạng mục mục tiêu đầu tư ............................. 40 2.2.2.3. Sự thay đổi trong các nhân tố quan trọng trong đầu tư .............. 42 2.2.2.4. Những lý do có thể của việc đánh giá quá mức và sự suy thoái của thị trường .............................................................................................. 44 2.2.2.5. Những nguyên nhân và những kỳ vọng về giá trị thị trường hiện tại và tương lai ........................................................................... 46 2.2.3. Yếu tố kỳ vọng tác động đến hiệu quả đầu tư................................... 48 2.2.3.1. Những lý do dẫn đến việc đầu tư kém hiệu quả......................... 48 2.2.3.2. Tính nhạy cảm của hành vi sợ thua lỗ........................................ 50 2.2.4. Cách giải quyết sai lầm của nhà đầu tư dựa vào kinh nghiệm (Heuristics) .................................................................................................. 51 2.2.4.1. Khả năng dự đoán sự phát triển thị trường của nhà đầu tư .. 51 2.2.4.2. Tầm ảnh hưởng của các nguồn thông tin được công bố....... 52 2.2.4.3. Ý kiến của nhà đầu tư về việc thị trường sẽ trở ngược lại sự suy thoái như ngày hôm nay như thế nào .......................................... 53 2.2.4.4. Phản ứng của nhà đầu tư đối với cổ phiếu đang tăng giá... 55 2.2.4.5. Khả năng tiếp tục thay đổi trong giá trị............................... 56 2.3. Kết quả nghiên cứu ........................................................................................ 56 Kết luận chương II .................................................................................... 58 CHƯƠNG III: G ỢI Ý NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ ỨNG XỬ VỚI NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA TÀI CHÍNH HÀNH VI TR ÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1. Nền tảng để đề xuất giải pháp........................................................................ 60 3.2. Giải pháp về chính sách ................................................................................. 60 3.2.1. Nguyên tắc 1: Dựa vào tâm lý đám đông của nhà đầu tư ................. 61 3.2.2. Nguyên tắc 2: Dựa vào thói quen...................................................... 62 3.2.3. Nguyên tắc 3: Cảm giác “công bằng” tác động đến hành vi con người............................................................................................................ 63 3.2.4. Nguyên tắc 4: Tự điều chỉnh hành vi ............................................... 64 3.2.5. Nguyên tắc 5: Sự không yêu thích rủi ro của nhà đầu tư .................. 65 3.2.6. Nguyên tắc 6: Quá tự tin và phản ứng thái quá của nhà đầu tư ........ 65 3.2.7. Nguyên tắc 7: Con người trở nên thụ động khi bị dẫn dắt bởi quá nhiều thông tin............................................................................................. 66 3.3. Xây dựng phương pháp đầu tư dựa vào mục tiêu của nhà đầu tư.................. 67 3.3.1. Đáp ứng mục tiêu của nhà đầu tư...................................................... 67 3.3.2. Đầu tư đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện tại ...................................... 70 3.3.3. Thực hiện việc đo lường mới của tỷ suất sinh lợi mới và rủi ro ....... 73 3.3.4. Chiến lược bảo vệ cuộc sống ............................................................ 74 3.3.5. Đáp ứng mục tiêu dùng tiền .............................................................. 75 3.3.6. Đầu tư cho một vùng kế hoạch cố định............................................. 76 Kết luận chương III................................................................................... 80 KẾT LUẬN CHUNG .............................................................................................. 82 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA ............................................................ 90 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SO SÁNH THỐNG KÊ.............................. 95 PHỤ LỤC 3: DỮ LI ỆU THỐNG KÊ .................................................................... 112 PHỤ LỤC 4: NHỮNG YẾU TỐ GIÚP GIẢI THÍCH HÀNH VI BONG BÓNG ĐẦU CƠ ............................................................................................................... 120 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG SỐ LIỆU 2.1 Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2007 ............................................ 30 2.2 Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008 ............................................. 33 2.3 Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2009 ............................................. 34 2.4 Phần trăm đầu tư vào hạng mục đầu tư dài hạn .......................................................... 38 2.5 Chọn lựa những mục hạng đầu tư nhiều nhất trong và sau thời kỳ bong bóng .......... 41 2.6 Các nhân tố quan trọng nhất đóng góp vào việc định góp vào việc định giá thị trường trong thời kỳ bong bóng đầu cơ ........................................................................................ 45 2.7 Các yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào thị trường giá tăng từ tháng 3 năm 2007 . 46 2.8 Giá trị ước lượng của thị trường chứng khoán ngày nay ........................................... 47 2.9 Nguyên nhân của việc đầu tư kém hiệu quả ............................................................... 49 2.10 Bạn đã từng ở bất cứ thời điểm nào trong thời kỳ bong bóng đầu cơ bạn có nghĩ là bạn có thể dự đoán được tương lai phát triển của thị trường hay không? ........................ 51 2.11 Trong thời kỳ bong bóng đầu cơ bạn phản ứng thế nào với các công bố từ công ty .............................................................................................................................. 53 2.12 Nếu có một vụ suy thoái tương tự ngày nay, như vụ suy thoái hồi tháng 3 năm 2008. Thị trường sẽ trở lại mức độ trứơc trong vài năm hay sẽ ra sao? ..................................... 54 3.1 Quá trình đầu tư dựa vào mục tiêu ............................................................................. 68 3.2 Đầu tư dựa vào mục tiêu so với đầu tư truyền thống ................................................. 69 3.3 Vùng của cơ hội lợi nhuận và rủi ro trong chi tiêu cuộc sống hiện tại ...................... 71 3.4 Mối quan hệ giữa lỗ tiềm năng và tỷ lệ chi tiêu có thể chống đỡ thấp nhất ............... 74 3.5 Giá trị danh mục thấp nhất ......................................................................................... 78 3.6 Đạt được giá trị danh mục tối thiểu ............................................................................ 79 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 1.1 Đặt vấn đề Trong một vài năm, bắt đầu từ 1998, giá chứng khoán của các công ty IT (Công nghệ thông tin) có hiện tượng tăng và theo sau bởi một sự xuống giá đột ngột tương ứng vào tháng 3 năm 2000. Chỉ số NASDAQ tăng 170% trong suốt thời kỳ từ mùa thu năm 1998 đến tháng 3 năm 2000. Vào tháng 2 năm 2001 chỉ số NASDAQ đã giảm một nửa thị giá của nó so với đỉnh điểm vào tháng 3 năm trước. Cũng trong thời gian trên chỉ số chứng khoán Stockholm (The Stockholm Stock Exchange’s All Share Index – SAX) tăng 118% và vào tháng 11 năm 2001 giá trị của nó giảm 43%. Trong khi đó ở thị trường chứng khoán Việt Nam, đỉnh điểm của sự "kỳ vọng" là VN-Index đã lên đến 1.170,67 điểm vào ngày ngày 12-3-2007 - mức kỷ lục cho đến tận hôm nay, tăng hơn 55% so với phiên cuối cùng của năm 2006 (VN-Index ở mức 751,77 điểm vào ngày 29-12-2006), và rồi thị trường đi xuống. Đến quý 4, VN-Index với xu hướng tiếp tục giảm điểm với đáy là 286.85 vào ngày 10/12/2008 và đây cũng là mức đáy của năm 2008. Đáy của quý này giảm 29,97% so với đáy của quý 3 và giảm 21,63% so với đáy của quý 2. VN-Index đóng cửa vào ngày 31/12/2008 là 315,62 điểm giảm 73,04% so với đỉnh của VN-Index (giá đóng cửa ngày 12/3/2007 với 1170,67 điểm và giảm 65,73% so với ngày đầu năm 2008. Bong bóng đầu cơ này đã khiến xuất hiện nhiều câu hỏi thú vị. Nhân tố nào hay trường hợp nào đã ảnh hưởng đến hành vi của các tổ chức và cá nhân đầu tư vào thời điểm năm 2007? Sao mà bong bóng đầu cơ có thể phát triển được trong một tình trạng như vậy? Phần lớn nhà đầu tư tham gia thị trường dường như đã nhận ra sự tồn tại và sự nghiêm trọng của bong bóng đầu cơ nhưng bất chấp điều đó họ tiếp tục hoạt động đầu tư mặc dù họ đã nhận ra nguy cơ sụp đổ đang gần kề. Cái gì đã gây ra bong bóng đầu cơ và mở rộng hơn những hành vi sai lầm nào của thị trường đã góp phần gây ra hiện tượng này? Việc tìm ra những nhân tố gây ra bong bóng đầu cơ có thể nào giúp ta giảm được thiệt hại với một sự cố tương tự như 2 vậy có thể xảy ra ở tương lai? Đó là một vài trong rất nhiều câu hỏi đã làm nên dàn ý cho luận văn này. 1.2 Sự cần thiết nghiên cứu Trong suốt những năm qua thị trường chứng khoán có tính tăng cường biến động và không ổn định. Các thị trường tài chính thống nhất luôn bị ảnh hưởng bởi các vấn đề đột biến tầm vĩ mô mà gây ra ảnh hưởng thị trường quy mô toàn cầu. Theo quan điểm của một nhà đầu tư, điểm yếu của thị trường là ở chỗ không dự đoán được và không chắc chắn được, vì những điều kiện của thị trường không luôn phán đoán được chỉ với sự hỗ trợ của các công cụ và thước đo tài chính. Những người tham gia thị trường thì luôn dựa vào tính hiệu quả của thị trường và hành vi hợp lý của các nhà đầu tư khác để ra quyết định. Tuy nhiên, ý kiến dựa vào các nhà đầu tư, những người mà luôn muốn tối đa hóa lợi ích của mình và thể hiện tài tự kiểm soát hoàn hảo, trở nên không hiệu quả. Trong suốt những năm gần đây, có nhiều dẫn chứng cho thấy thị trường thiếu hiệu quả do những nhận định sai lệch của nhà đầu tư. Những phương pháp dựa trên những dự đoán hoàn hảo, phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản và những quyết định đầu tư có cơ sở hợp lý của những người khác trong thị trường thì quá phi hiện thực ở thị trường chứng khoán toàn cầu ngày nay. Tài Chính Hành Vi là một hệ thuyết kinh tế đòi hỏi phải hiểu và dự đoán được những ẩn ý trong hệ thống thị trường tài chính của việc đưa ra những nhận định tâm lý (Olsen, 1998). Bằng cách hiểu hành vi của con người và cơ chế tâm lý khi đưa ra các quyết định tài chính, những mẫu tài chính chuẩn có thể được nâng cao để phản ánh và giải thích tốt hơn thực tế phát triển của thị trường ngày nay. 2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Biểu giá cao trên thị trường chứng khoán vào những năm gần đây có thể được xem như là bong bóng đầu cơ (speculative bubble). Hiện tượng này có thể một phần được quy cho là do sự phán đoán và hành vi thiếu hợp lý của nhà đầu tư và của con người. Mục đích của luận văn này là tiến hành một cuộc điều tra các nhà đầu tư cá
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.