Đề Olympic toán sinh viên năm 2010 - đại số

pdf
Số trang Đề Olympic toán sinh viên năm 2010 - đại số 1 Cỡ tệp Đề Olympic toán sinh viên năm 2010 - đại số 72 KB Lượt tải Đề Olympic toán sinh viên năm 2010 - đại số 0 Lượt đọc Đề Olympic toán sinh viên năm 2010 - đại số 1
Đánh giá Đề Olympic toán sinh viên năm 2010 - đại số
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN LẦN THỨ XVIII (2010) Đề thi môn: Đại số Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1. Cho A, B là các ma trận vuông cấp 2010 với hệ số thực sao cho det A = det(A + B) = det(A + 2B) = · · · = det(A + 2010B) = 0. (i) Chứng minh rằng det(xA + yB) = 0 với mọi x, y ∈ R. (ii) Tìm ví dụ chứng tỏ kết luận trên không còn đúng nếu chỉ có det A = det(A + B) = det(A + 2B) = · · · = det(A + 2009B) = 0. Câu 2. Cho {un }, {vn }, {wn } là các dãy số được xác định bởi: u0 = v0 = w0 = 1 và ∀n ∈ N,  un+1 v  n+1 wn+1 = −un − 7vn + 5wn , = −2un − 8vn + 6wn , = −4un − 16vn + 12wn . Chứng minh rằng vn − 2 là số nguyên chia hết cho 2n . Câu 3. (i) Chứng minh rằng ứng với mỗi số n nguyên dương, biểu thức xn +y n +z n có thể biểu diễn dưới dạng đa thức Pn (s, p, q) bậc không quá n của các biến s = x + y + z, p = xy + yz + zx, q = xyz. (ii) Hãy tìm tổng các hệ số của đa thức P2010 (s, p, q). Câu 4. Xác định các đa thức thực P (x) thỏa mãn điều kiện P (x)P (x2 ) = P (x3 + 2x), ∀x ∈ R. Câu 5. Chọn một trong hai câu sau: 5a. Cho A là ma trận thực, vuông cấp n ≥ 2, có tổng các phần tử trên đường chéo bằng 10 và rank A = 1. Tìm đa thức đặc trưng và đa thức tối tiểu của A (tức đa thức p(t) 6= 0 bậc nhỏ nhất với hệ số của lũy thừa bậc cao nhất bằng 1, sao cho p(A) = 0). 5b. Cho A, B, C là các ma trận thực, vuông cấp n, trong đó A khả nghịch và đồng thời giao hoán với B và C . Giả sử C(A + B) = B. Chứng minh rằng B và C giao hoán với nhau. —————————————————— Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.