Chương 5 - Trái phiếu và định giá trái phiếu

pdf
Số trang Chương 5 - Trái phiếu và định giá trái phiếu 45 Cỡ tệp Chương 5 - Trái phiếu và định giá trái phiếu 783 KB Lượt tải Chương 5 - Trái phiếu và định giá trái phiếu 4 Lượt đọc Chương 5 - Trái phiếu và định giá trái phiếu 10
Đánh giá Chương 5 - Trái phiếu và định giá trái phiếu
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 45 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Nội dung nghiên cứu I. II. III. IV. V. Khái niệm trái phiếu Phân loại trái phiếu Định giá trái phiếu Mối quan hệ giữa giá trái phiếu và lãi suất Lợi suất đầu tư trái phiếu YTM YTC I. Khái niệm trái phiếu 1. Định nghĩa • Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền, thụ trái) phải trả cho người nắm giữ chứng khoán (người cho vay, trái chủ) một khoản tiền xác định, thường là trong những khoảng thời gian cụ thể, và phải hoàn trả khoản vốn vay ban đầu khi nó đáo hạn. • Theo Luật Chứng khoán 2005: Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. 2. Đặc điểm của trái phiếu 2.1 Người phát hành: • Chính phủ (trung ương/địa phương): có những điều kiện đảm bảo cao nhất cho việc hoàn trả gốc và lãi =>người phát hành đáng tin cậy nhất. Có thể coi rủi ro thanh toán của trái phiếu chính phủ =0 • Công ty: người phát hành có nhiều loại, với khả năng khác nhau trong việc đáp ứng các nghĩa vụ thỏa thuận với người cho vay => mức độ rủi ro thanh toán khác nhau. Cả 2 loại trái phiếu trên đều chịu những loại rủi ro về lãi suất, rủi ro lạm phát… 2. Đặc điểm của trái phiếu 2.2 Thời hạn: • Thời hạn của trái phiếu là số năm mà theo đó người phát hành hứa hẹn đáp ứng những điều kiện của nghĩa vụ • Là ngày chấm dứt sự tồn tại của khoản nợ, người phát hành sẽ thu hồi trái phiếu bằng cách hoàn trả khoản vay gốc • Còn gọi là thời gian đáo hạn của trái phiếu. • 1-5 năm: trái phiếu ngắn hạn • 5-10 năm: trái phiếu trung hạn • Trên 10 năm: trái phiếu dài hạn 2. Đặc điểm của trái phiếu 2.3 Mệnh giá - Là khối lượng tiền được ghi trên mặt phiếu mà người phát hành đồng ý hoàn trả cho người nắm giữ trái phiếu tại thời điểm đáo hạn 2. Đặc điểm của trái phiếu 2.4 Lãi suất cuống phiếu: • Còn gọi là lãi suất danh nghĩa • Là lãi suất mà người phát hành đồng ý trả mỗi năm. • Khối lượng lãi hàng năm được trả cho người sở hữu trái phiếu trong suốt thời hạn của trái phiếu được gọi là lãi cuống phiếu => Lãi cuống phiếu = lãi suất cuống phiếu x mệnh giá trái phiếu 3. Lợi tức khi đầu tư trái phiếu • Tiền lãi định kz • Chênh lệch giá • Lãi của lãi II. Phân loại trái phiếu
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.