Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

doc
Số trang Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 1 Cỡ tệp Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 27 KB Lượt tải Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 0 Lượt đọc Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 12
Đánh giá Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản - Kính gửi: tên cơ quan, công ty mà thai phụ đang làm việc. - Tôi tên là: họ tên đầy đủ của thai phụ. - Sinh ngày: ngày tháng năm sinh của thai phụ. - Chức vụ: vị trí mà thai phụ đang làm trong cơ quan hay công ty đó. Ví dụ: nhân viên, kế toán… - Vị trí công tác: nơi mà thai phụ đó làm việc. Ví dụ: phòng tài chính…. - Số CMND:…………………Ngày cấp:…………………..Nơi cấp:…………….ghi rõ ràng các thông tin (phía sau chứng minh thứ có cả ngày cấp và nơi cấp). - Địa chỉ hiện tại: ghi rõ địa chỉ nhà nơi thai phụ đang sinh sống và làm việc. - Thời gian xin nghỉ từ ngày…/…/20… đến ngày …/…/20…: ghi rõ ngày tháng năm. - Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………. hiện đang công tác tại………..: ghi đầy đủ họ tên và vị trí đang công tác của người đồng nghiệp sẽ đảm nhận công việc trong thời gian nghỉ thai sản của thai phụ. - Ghi rõ ngày tháng năm viết đơn. Kí và ghi rõ họ tên. Sau đó trình lên Giám đốc để được phê duyệt.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.