Các bước vẽ ra 1 biểu đồ

pdf
Số trang Các bước vẽ ra 1 biểu đồ 5 Cỡ tệp Các bước vẽ ra 1 biểu đồ 282 KB Lượt tải Các bước vẽ ra 1 biểu đồ 0 Lượt đọc Các bước vẽ ra 1 biểu đồ 0
Đánh giá Các bước vẽ ra 1 biểu đồ
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Các bước vẽ ra 1 biểu đồ Trong tab GridLine (hình 2-1-12), muốn hiện đường grid nào lên biểu đồ thì đánh dấu vào mục đó: Category X Axis Gridline là các đường thẳng đứng vuông góc trục X, Value Y Axis Gridline là các đường nằm ngang vuông góc trục Y. Trong tab Legend, ta chọn có hay không có legend, và vị trí của legend:  - Bottom; nằm dưới  - Corner: góc trên bên phải  - Top: Nằmm trên  - Right: nằm bên phải  - Left: Nằm bên trái. Trong tab Data Label (hình 2-1-14), ta chọn cho thể hiện nhãn cho từng cột trên biểu đồ:  - Serie name: Tên serie dữ liệu  - Category name: Tên của point dữ liệu  - Value: Giá trị Y của dữ liệu  - Separator: ký tự ngăn cách giữa các mục trên: khoảng trắng, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm và xuống dòng.  - Legend key: ký hiệu màu của serie, dạng biểu dồ cột sẽ là 1 ô vuông nhỏ cùng màu với serie. Trong tab Data Table (hình 2-1-15), ta chọn cho thể hiện bảng dữ liệu trên biểu đồ hay không và chọn có cho hiện biểu tượng màu cho serie dữ liệu hay không: Bây giờ nhấn Finish, ta sẽ được biểu đồ hoàn tất như sau: Có thể ta không thích kích thước và màu sắc mặc định của Excel, ta sẽ qua phần tiếp theo là định dạng các thành phần của đồ thị.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.