Biểu mẫu Sơ yếu lý lịch

doc
Số trang Biểu mẫu Sơ yếu lý lịch 3 Cỡ tệp Biểu mẫu Sơ yếu lý lịch 46 KB Lượt tải Biểu mẫu Sơ yếu lý lịch 50 Lượt đọc Biểu mẫu Sơ yếu lý lịch 181
Đánh giá Biểu mẫu Sơ yếu lý lịch
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Ảnh 4x6 SƠ YẾU LÝ LỊCH I. BẢN THÂN 1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………....Nam - Nữ …………. 2. Họ và tên thường dùng ……………………………………………...……………….. 3. Sinh ngày ……………tháng …………..năm ………………………………...……... 4. Nơi sinh ……………………………………………………………………………… 5. Nguyên quán …………………………………………………………………...…….. 6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………………………... ......................................................................................................................................... 7. Chỗ ở hiện nay …………………………………………………………..…………... ......................................................................................................................................... 8. Điện thoại ……………………………………………………………….…..……….. 9. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………………………...………….. 10. Xuất thân từ gia đình ……………………………………………………………...... 11. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./…..nơi cấp……………………. 12. Trình độ giáo dục phổ thông ……………………………………………….............. 13. Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo ……………………………................. Ngành học …………………..Nơi đào tạo ……………………………………...…. 14. Trình độ lý luận chính trị ………………………………………………………….... 15. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:……………………………………………… 16. Ngày vào Đảng …….……../……./…….. Ngày chính thức ………/……../……..… 17. Cơ quan công tác hiện nay …………………...…………………………...………... 18. Chức vụ hiện nay …………………..……………………………………................. 19. Học vị, Học hàm, danh hiệu Nhà nước phong tặng ……………. năm ………...…. 20. Khen thưởng …………………………………………………………..…………… 21. Kỷ luật …………………………………………………………………..…………. II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Nơi công tác TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC Thời gian từ tháng năm đến tháng năm Tên trường hoặc cơ sở đào tạo Ngành học Hình thức đào tạo (chính quy hoặc tại chức …) Văn bằng chứng chỉ Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. …………ngày ………tháng ……năm……… Xác nhận của địa phương nơi đăng ký hộ khẩu Người khai (ký tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.