Bản tự kiểm cá nhân

doc
Số trang Bản tự kiểm cá nhân 2 Cỡ tệp Bản tự kiểm cá nhân 33 KB Lượt tải Bản tự kiểm cá nhân 0 Lượt đọc Bản tự kiểm cá nhân 6
Đánh giá Bản tự kiểm cá nhân
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

KC24 GROUP - Trụ sở: - Điện thoại: - Fax: - Website: - Email: BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN Tôi tên:………………………………… ………………………………………… Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………… ……………………………………… Nhiệm vụ được giao là:…………… ……………………………………………… Nay tôi tự kiểm điểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau: Trình bày sự việc xảy ra: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hậu quả do sai phạm xảy ra: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… KC24 GROUP - Trụ sở: - Điện thoại: - Fax: - Website: - Email: Bản thân hứa để lần sau không vi phạm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính - Khiển trách bằng văn bản; - Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng; - Sa thải. Ngày tháng năm Người viết kiểm điểm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.