Bản kiểm điểm cá nhân theo tinh thần NQ TW4 khoá XI

doc
Số trang Bản kiểm điểm cá nhân theo tinh thần NQ TW4 khoá XI 5 Cỡ tệp Bản kiểm điểm cá nhân theo tinh thần NQ TW4 khoá XI 85 KB Lượt tải Bản kiểm điểm cá nhân theo tinh thần NQ TW4 khoá XI 0 Lượt đọc Bản kiểm điểm cá nhân theo tinh thần NQ TW4 khoá XI 43
Đánh giá Bản kiểm điểm cá nhân theo tinh thần NQ TW4 khoá XI
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Họ và tên: Ngô Văn Hội Chức vụ: Đảng viên ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cần Giờ, ngày 12 tháng 12 năm 2012 BẢN KIỂM ĐIỂM Tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Căn cứ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Căn cứ kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12 tháng 3 của bộ chính trị, Hướng dẫn số 02/HD/TU ngày 24/04/2012 của BTV thành uỷ, hướng dẫn số 54-HD/HU ngày 15 tháng 6 năm 2012 của BTV Huyện ủy về tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Căn cứ quy chế làm việc của chi bộ trường THPT Cần Thạnh; căn cứ vào quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy về một số vấn đề chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm cá nhân. Tôi tự kiểm điểm như sau: I- Kiểm điểm theo tinh thần 3 nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. 1- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trang suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên. * Ưu điểm: - Bản thân tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác. Với cương vị là Bí thư chi đoàn giáo viên bản thân tôi luôn nêu gương đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên vận động cán bộ công chức trong cơ quan và người thân trong gia đình cũng như bà con nơi cư trú thực hiện nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương. - Tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp thông tin thời sự của Huyện ủy do Huyện ủy tổ chức, thường xuyên tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao. 1 - Nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc đăng ký việc làm thiết thực, tự đánh giá hàng tháng về hiệu quả thực hiện hàng tháng. - Trong việc thực hiện trách nhiệm được giao, bản thân tôi luôn tự tìm tòi, học hỏi lãnh đạo cấp trên và đồng nghiệp cũng như tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. - Luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Có lối sống lành mạnh, gương mẫu về xây dựng nếp sống văn hoá mới, biết giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên. Tuyệt đối chấp hành thực hiện quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị, thực hiện tốt quy trình tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ cũng như trong công tác chuyên môn, luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong cơ quan đơn vị. - Có lối sống giản dị, gương mẫu trong sạch, lành mạnh, không xa hoa lãng phí, không cờ bạc, rượu chè, mê tín dị đoan và nam nữ bất chính. - Có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp cơ quan, luôn lắng nghe ý kiến tham gia phát biểu của các đồng chí trong Ban chấp hành chi đoàn và các đoàn viên trong các buổi giao ban, các buổi sinh hoạt đoàn, từ đó điều chỉnh cách nói, cách làm của mình trong công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao hơn. - Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, bản thân luôn có ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc. Quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng như các ban ngành của địa phương. - Bản thân không làm trái với cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép. * Hạn chế: - Trong giao tiếp với đồng nghiệp còn chưa được tế nhị trong cách nói và viêc làm dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có. - Chưa thực sự mạnh dạn đóng góp ý kiến trong công tác phê bình. * Phương hướng khắc phục: - Trong thời gian tới bản thân cần phải tiếp tục nghiên cứu học tập, trau hồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác học sinh để hoàn thành tốt hơn nữa công việc được giao. 2 - Nêu cao tinh thần tự giác trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong ĐVTN về việc sống, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động thanh niên làm theo lời Bác 2- Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. * Ưu điểm: - Với cương vị là Bí thư chi đoàn giáo viên, bản thân luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ lãnh đạo đơn vị, bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan và đúc rút các kinh nghiệp từ thưc tiễn công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn kịp thời cho cấp uỷ, BGH về các hoạt động mà bản thân được giao quản lý phụ trách. Bản thân luôn nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của chi uỷ, BGH đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ theo từng tháng, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào của học sinh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhà trường. - Công tác tham mưu thực hiện quy chế 289 của trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, BGH trong công tác quy hoạch cán bộ đoàn gắn với công tác quy hoạch cán bộ ở cơ quan mình * Hạn chế: - Công tác quy hoạch cán bộ đoàn trong Chi đoàn giáo viên còn hạn chế - Duy trì công tác sinh hoạt chi đoàn còn chưa được thường xuyên - Công tác vận động đoàn viên giáo viên tham gia các hoạt động xã hội còn hạn chế. * Phương hướng khắc phục: - Trong thời gian tới bản thân tôi cần phải học tập, rèn luyện hơn nữa về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình để cùng tập thể BCH chi đoàn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. - Chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu đối với công tác quy hoạch cán bộ đoàn, đảm bảo thực hiện theo đúng quy chế 289 của BCH TW đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 3- Kiểm điểm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. * Ưu điểm: 3 - Luôn thể hiện cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện khá nghiêm túc nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” thông qua việc phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu nhiệm kỳ, họp giao ban, xây dựng cơ chế thông tin báo cáo cụ thể. - Thực hiện tốt công tác chuyên môn được giao. - Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tại cơ quan, bản thân luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỷ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức, luôn làm đúng năng lực, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm. Dám chịu trách nhiệm với cấp trên về những công việc được giao. * Hạn chế: - Luôn cố gắng thực hiện nguyên tắc tập trụng dân chủ, nhưng trong việc góp ý cho chi bộ và đồng nghiệp, còn hạn chế chưa tham gia được nhiều ý kiến cho lãnh đạo về công tác Đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ. - Công tác quản lý, tập hợp ĐVTN đã có nhiều tiến chuyển tích cực, các hoạt động của đoàn dần dần đi vào chiều sâu, đã đem lại hiệu quả thiết thực đối với ĐVTN nhưng sự chuyển biến là chưa thuyết phục. * Phương hướng khắc phục: - Duy trì thường xuyên hơn nữa công tác giao ban trong BCH, vận động đoàn viên giáo viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào trong nhà trường. - Tích cực phối hợp với các bộ phận, tổ chuyên môn để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao./ II – Ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân theo yêu cầu của Nghị Quyết trung ương 4 đối với cá nhân tôi như sau: - Ý kiến 1: Trong hoạt động phong trào cần chú ý đến các hoạt động theo chiều sâu, tránh tổ chức nhiều hoạt động chỉ mang tính hình thức làm mất thời gian mà hiệu quả không cao. Đối với ý kiến này: bản thân xin tiếp thu và sẽ thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới. - Ý kiến 2: Chưa làm tốt công tác tham mưu cho Chi bộ, ban giám hiệu về quy hoạch cán bộ Đoàn trong giáo viên và học sinh. 4 Đối với ý kiến này: bản thân cũng xin nhận khuyết điểm cũng như tiếp thu một cách nghiêm túc và sẽ xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt việc tham mưu công tác cán bộ Đoàn của nhà trường trong thời gian tới. III- Kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản thân. - Nêu cao vai trò trách nhiệm của bản thân đối với tập thể, nghiêm túc với bản thân. Thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo đảm bảo thời gian và hiệu quả. - Không ngừng tu dưỡng đạo đức, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp làm tốt hơn công tác Đoàn và phong trào trong nhà trường. - Tiếp tục kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò trách nhiệm của người Đảng viên. Trong các cuộc họp sẽ mạnh dạn phát biểu ý kiến đóng góp đối với các đồng chí đảng viên, cán bộ. - Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Chi bộ nơi cư trú cũng như Chi bộ nơi làm việc. - Tham gia học tập các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác học sinh, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động phong trào của học sinh. Trên đây là bản tự kiểm điểm của bản thân tôi theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, rất mong nhận được sự đóng góp của các đồng chí./. NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM 5
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.