Bản khai sơ yếu lý lịch đại hội chi đoàn

doc
Số trang Bản khai sơ yếu lý lịch đại hội chi đoàn 1 Cỡ tệp Bản khai sơ yếu lý lịch đại hội chi đoàn 53 KB Lượt tải Bản khai sơ yếu lý lịch đại hội chi đoàn 1 Lượt đọc Bản khai sơ yếu lý lịch đại hội chi đoàn 50
Đánh giá Bản khai sơ yếu lý lịch đại hội chi đoàn
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KHAI SƠ YẾU LÝ LỊCH DỰ KIẾN CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHI ĐOÀN KTCN-VẬT LÝ 3 Trường CĐSP Bình Dương NHIỆM KÌ 2007 – 2008 Họ và tên:............................................................ nam,nữ: ............................................. Ngày sinh: ........................................................... Dân tộc:............................................................... Tôn giáo:........................................... Quê quán:......................................................................................................................... Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................... Chức vụ hiện nay:............................................................................................................ Ngày vào Đoàn:............................................................................................................... Đối tượng Đảng/Đảng viên:............................................................................................. Trình độ chuyên môn:12/12............................................................................................. Đơn vị học tập: Chi đoàn KTCN-Vật lý 3, Khoa Tự Nhiên. Nhiệm vụ được phân công (nếu có): * Tóm tắt thành tích trong công tác, học tập và công tác Đoàn : * Khen thưởng : * Kỷ luật : Thủ Dầu Một, ngày Xác nhận của Khoa Trưởng Khoa Xác nhận của GVCN 1 tháng Người khai năm 2007
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.