Bài thuyết trình: Thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi

pptx
Số trang Bài thuyết trình: Thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi 30 Cỡ tệp Bài thuyết trình: Thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi 870 KB Lượt tải Bài thuyết trình: Thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi 0 Lượt đọc Bài thuyết trình: Thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi 68
Đánh giá Bài thuyết trình: Thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI GVHD: TS. Lê Đạt Chí SVTH: Vũ Duy Chương Đoàn Duy Khánh Lê Xuân Hùng NỘI DUNG CHÍNH 1. Giới thiệu về thị trường hiệu quả 2. Lý thuyết tài chính hành vi 3. Ba luận cứ về lý thuyết tài chính hành vi 4. Ứng dụng và ảnh hưởng của TCDN trong quản trị doanh nghiệp THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ  Khái niệm về thị trường hiệu quả  Các thay đổi giá cả trong thị trường hiệu quả là ngẫu nhiên  Ba hình thức của thị trường hiệu quả  Các thị trường hiệu quả: chứng cứ THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ  Khái niệm thị trường hiệu quả  Thị trường hiệu quả (Effecient market) là nơi mà tại bất kỳ thời điểm nào, tất cả các thông tin mới đều được những người tham gia thị trường nắm bắt và tức thì được phản ánh vào trong giá cả thị trường.  Bước ngẫu nhiên: giá cả của thị trường lên xuống thất thường và không thể dự kiến trước được như những bước ngẫu nhiên. THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ   Thay đổi giá cả trong thị trường hiệu quả là ngẫu nhiên: Trò chơi tung hứng đồng xu THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ  Thay đổi giá cả trong thị trường hiệu quả là ngẫu nhiên:  Chỉ số S & P THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ  Thay đổi giá cả trong thị trường hiệu quả là ngẫu nhiên: THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ  Ba hình thức của thị trường hiệu quả: MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ YẾU MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ VỪA PHẢI MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ MẠNH THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ  Thị trường hiệu quả: chứng cứ THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ  Thị trường hiệu quả: chứng cứ THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ  Thị trường hiệu quả: chứng cứ SÁU BÀI HỌC CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ  BÀI HỌC 1:THỊ TRƯỜNG KHÔNG CÓ TRÍ NHỚ  BÀI HỌC 2:HÃY TIN VÀO GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG  BÀI HỌC 3: HÃY ĐỌC SÂU  BÀI HỌC 4: KHÔNG CÓ CÁC ẢO TƯỞNG TÀI CHÍNH  BÀI HỌC 5: PHƯƠNG ÁN TỰ LÀM LẤY  BÀI HỌC 6: ĐÃ XEM MỘT CỔ PHẦN HÃY XEM TẤT CẢ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI  BA TRỤ CỘT CỦA LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ LÀM NẢY SINH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI  Trụ cột 1: Nhà đầu tư khôn ngoan  Trụ cột 2: Các sai lệch không tương quan  Trụ cột 3: Kinh doanh chênh lệch giá không bị giới hạn LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI BA TRỤ CỘT CỦA LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ LÀM NẢY SINH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI  Kinh doanh chênh lệch giá không bị giới hạn  CẶP TỶ GIÁ TỶ GIÁ DIỄN GIẢI ¥/€ 159.3403 1 € đổi được 159.3403 ¥ €/$ 0.6455 1 $ đổi được 0.6455€ ¥/$ x 1 $ đổi được x ¥ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI  KHÁI NIỆM VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI BA LUẬN CỨ VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI 1. HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ 2. HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ MANG TÍNH HỆ THỐNG 3. GIỚI HẠN KHẢ NĂNG KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH BA LUẬN CỨ VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI  HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ  LÝ THUYẾT TRIỂN VỌNG  SỰ TRẢI NGHIỆM HAY THUẬT TOÁN VÀ XU HƯỚNG LỆCH LẠC  TÂM LÝ CON NGƯỜI BA LUẬN CỨ VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI  HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ  LÝ THUYẾT TRIỂN VỌNG • • • Con người đôi khi thể hiện sự e ngại rủi ro và đôi khi lại thể hiện sự ưa thích rủi ro. Tùy thuộc vào bản chất của triển vọng mà họ nghĩ tới. Việc đánh giá các triển vọng của con người phụ thuộc vào việc lời hay lỗ so với một điểm tham chiếu. Con người e ngại mất mát (thua lỗ) vì mất mát lớn hơn được, vì tâm lý mất mát thường nặng hơn cái nhận được. BA LUẬN CỨ VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI  HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ  LÝ THUYẾT TRIỂN VỌNG  Tính toán bất hợp lý (Mental Accounting)  Tự điều chỉnh (Self-Control) BA LUẬN CỨ VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI  HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ  SỰ TRẢI NGHIỆM HAY THUẬT TOÁN VÀ XU HƯỚNG LỆCH LẠC Sự quen thuộc và các trải nghiệm có liên quan • Sự quen thuộc (familiar) • E ngại sự mơ hồ (ambiguous aversion) • Trải nghiệm đa dạng hóa (diversification heuristic) • Không thích sự thay đổi và hiệu ứng coi trọng tài sản sở hữu  BA LUẬN CỨ VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI    •  •  HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ SỰ TRẢI NGHIỆM HAY THUẬT TOÁN VÀ XU HƯỚNG LỆCH LẠC Sự quen thuộc và các trải nghiệm có liên quan Sự quen thuộc (familiar) Con người ta thường có khuynh hướng phản ứng lặp lại với những tình huống mà họ cảm thấy quen thuộc E ngại sự mơ hồ (ambiguous aversion) Con người ta thường dễ dàng chấp nhận tham gia một cuộc chơi nếu họ cảm thấy am hiêu, nghĩa là, nếu họ cảm thấy đủ khả năng chiên thắng và cảm thấy e ngại sự mơ hồ BA LUẬN CỨ VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI    •  •  HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ SỰ TRẢI NGHIỆM HAY THUẬT TOÁN VÀ XU HƯỚNG LỆCH LẠC Sự quen thuộc và các trải nghiệm có liên quan Trải nghiệm đa dạng hoá (diversification heuristic) Trải nghiệm đa dạng hoá (diversification heuristic) có nghĩa là con người thường ít cố gắng khi đứng trước các lựa chọn không loại trừ lẫn nhau. Không thích sự thay đổi và hiệu ứng coi trọng tài sản sở hữu Việc thích giữ nguyên tình trạng hiện tại cũng xuất phát từ việc tìm kiếm cảm giác an tâm. BA LUẬN CỨ VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI    • • • HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ SỰ TRẢI NGHIỆM HAY THUẬT TOÁN VÀ XU HƯỚNG LỆCH LẠC Các tình huống điển hình và các xu hướng lệch lạc liên quan Lệch lạc do tình huống điển hình (Representativeness) Trải nghiệm sẵn có (availability heuristics), tức thì (recency bias) và nổi trội (salience bias) Sự neo vào (Anchoring) BA LUẬN CỨ VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI  HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ  TÂM LÝ CON NGƯỜI  Lý thuyết tiếc nuối (regret theory)  Tâm lý sợ mất mát (loss aversion)  Quá tự tin (overconfidence) và phản ứng thái quá hay bi quan (overreaction or underreaction):  Tâm lý bảo thủ (convervatism) BA LUẬN CỨ VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI  HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ MANG TÍNH HỆ THỐNG  Hiệu ứng bầy đàn  Lý do giải thích cho hành vi bầy đàn Thứ nhất, đó là áp lực tuân theo xã hội Thứ hai, đó là trí tuệ đám đông Thứ ba, đó là áp lực từ chính nhà đầu tư • • • BA LUẬN CỨ VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI  HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ MANG TÍNH HỆ THỐNG  Hành vi bầy đàn có 02 loại • Hành vi “gượng ép” • Hành vi “tự nguyện” BA LUẬN CỨ VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI  GIỚI HẠN KHẢ NĂNG KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH  Rủi ro cơ bản (fundemental risk)  Chi phí thực hiện (implementation costs)  Rủi ro từ những nhà đầu tư bất hợp lý (noise trader risk) ỨNG DỤNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TÀI CHÍNH HÀNH VI TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP  MỘT VÀI ỨNG DỤNG CỦA TÀI CHÍNH HÀNH VI TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP  Thay đổi tên công ty:  Phát hành cổ phiếu và mua lại  Cổ tức ỨNG DỤNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TÀI CHÍNH HÀNH VI TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP  ẢNH HƯỞNG CỦA TÀI CHÍNH HÀNH VI TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP  Không từ bỏ dự án kém hiệu quả  Ảnh hưởng cảm xúc cá nhân đến các lựa chọn.  Hoạt động đầu tư CÁM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.