Bài thuyết trình Tài chính hành vi

pptx
Số trang Bài thuyết trình Tài chính hành vi 15 Cỡ tệp Bài thuyết trình Tài chính hành vi 1 MB Lượt tải Bài thuyết trình Tài chính hành vi 4 Lượt đọc Bài thuyết trình Tài chính hành vi 273
Đánh giá Bài thuyết trình Tài chính hành vi
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

www.themegallery.com LOGO Tài chính hành vi Sự tự tin quá mức và khối lượng giao dịch Markus Glaser and Martin Weber¤ April 14, 2003 Nguyễn Minh Trâm TC4_K36 Thành viên nhóm thuyết trình Nguyễn Mạnh Phong TC4_K36 Võ Mạnh TF2_K35 www.themegallery.com LOGO Nội dung bài thuyết trình 1 3 Giới thiệu 2 Các nguyên cứu liên quan 3 Dữ liệu nguyên cứu và đo lường sự quá tự tin 4 Kết quả thực nghiệm 5 Kết luận www.themegallery.com LOGO I. Giới thiệu  Các mô hình lý thuyết dự đoán rằng các nhà đầu tư quá tự tin sẽ dao dịch nhiều hơn các nhà đầu tư hợp lý.  Tác giả trực tiếp kiểm định giả thuyết này bằng phân tích tương quan giữa quá tự tin và đo lường khối lượng giao dịch của các nhà đầu tư tư nhân( số lần giao dịch,doanh số)  Những phát hiện của tác giả đưa ra một nền tảng tâm lý cho “ những sự khác biệt quan điểm” có vẻ là một cách hứa hẹn để hiểu rõ về hơn hiện tượng tâm lý nào dẫn dắt hành vi kinh tế. www.themegallery.com LOGO II. Các nguyên cứu liên quan 2003 2002 2000 Statman, Thorley, and Vorkink sử dụng dữ liệu thị trường Hoa Kỳ để kiểm tra giả thuyết rằng việc quá tự tin dẫn đến khối lượng giao dịch cao Biais, Hilton, Mazurier, và Pouget phân tích thực nghiệm liệu có hay không các đặc điểm tâm lý và lệch lạc nhận thức ảnh hưởng đến giao dịch và thể hiện. Fenton-O’Creevy, Nicholson, Soane, and Willman phân tích mối liên hệ giữa biến tâm lý và kinh tế theo kinh nghiệm bằng cách sử dụng dữ liệu trên hành vi của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. www.themegallery.com LOGO II.1.Sự quá tự tin trong tâm lý học Tâm lý học Hiệu ứng tốt hơn so với mức trung bình Ảo tưởng kiểm soát và lạc quan phi thực tế www.themegallery.com LOGO II.2.Sự quá tự tin trong mô hình tài chính Những sự khác biệt về quan điểm đôi khi được hiểu như là một hình thức của sự quá tự tin, và các mô hình quá tự tin cho rằng đánh giá quá cao độ chính xác của thông tin đó là biểu hiện không đồng nhất trong niềm tin cũng như hoặc làm giả định thêm về khác biệt niềm tin đó là hiểu biết chung. Ví dụ sau đây nhấn mạnh điểm này: Odean (1998b) cho rằng mô hình của ông giả định nhà đầu tư ước lượng sai thì tương phản với Harris và Raviv (1993), căn cứ nghiên cứu tâm lý (Odean (1998b), trang 1891). www.themegallery.com LOGO III. Dữ liệu nguyên cứu và đo lường sự quá tự tin III.1.Dữ liệu nguyên cứu  Dữ liệu chính bao gồm 563.104 các giao dịch mua và bán của 3079 nhà đầu tư cá nhân từ một nhà môi giới trực tuyến Đức trong thời gian từ tháng 1 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001  Có 205 nhà đầu tư đã trả lời bảng câu hỏi (6.98%)  Sự quá tự tin ảnh hưởng sự mong đợi tình hình giá cổ phiếu trong tương lai. Thực tế là, khi bán chứng khoán ảnh hưởng của sự quá tự tin được xen lẫn với điểm tham chiếu phụ thuộc quyết định hành vi của các nhà đầu tư. www.themegallery.com LOGO III. Dữ liệu nguyên cứu và đo lường sự quá tự tin III.2.Đo lường sự quá tự tin  Ước lượng sai Hiệu ứng tốt hơn mức trung bình Ảo tưởng kiểm soát và lạc quan vô lí Sự tương quan trong việc đo lường sự quá tự tin ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 1 www.themegallery.com LOGO IV. Kết quả thực nghiệm Trình bày hệ số tương quan Trình bày kết quả hồi quy cắt ngang Quá tự tin và khối lượng giao dịch www.themegallery.com LOGO IV.1.Trình bày hệ số tương quan Những câu hỏi hiệu chuẩn trái với lý thuyết tỷ lệ nghịch với logarit của số lượng các chứng khoán giao dịch trên thị trường Tỷ lệ nghịch với logarit của số lượng mua bán thị trường chứng khoán www.themegallery.com LOGO IV.1.Trình bày hệ số tương quan Theo tác giả, ảnh hưởng của quá tự tin đo bởi chỉ số hiệu ứng tốt hơn so với trung bình BTA1, BTA2, và BTA3 là mạnh hơn. 8 trong số 9 hệ số tương quan dương ít nhất là ở mức 5%. 3 hệ số tương quan dương đáng kể ở mức 1%. Hầu hết các mối tương quan giữa chỉ số ước lượng sai và các đo lường khối lượng giao dịch với 2 trường hợp ngoại lệ là không đáng kể. OC1 và số lượng mua thị trường chứng khoán đang có tương quan âm và OC3 và doanh thu tương quan dương ở mức 10%. Khi các mô hình quá tự tin không dự đoán được rằng quá tự tin là yếu tố quyết định duy nhất của khối lượng giao dịch cũng như các biện pháp đo lường quá tự tin có thể tương quan với các yếu tố quyết định khác của khối lượng giao dịch, chúng tôi phân tích khả năng giải thích các biện pháp quá tự tin trong đa hồi quy trong tiểu mục tiếp theo. www.themegallery.com LOGO IV.2.Trình bày kết quả hồi quy mặt cắt ngang Kết quả hồi quy về mối quan hệ giữa logarit của số lượng các giao dịch thị trường chứng khoán và một số biến giải thích được biết là ảnh hưởng đến việc ra quyết định tài chính (một biến giả giới tính, tuổi tác, một biến giả hoán đổi bảo đảm, một chiến lược đầu tư giả có nguy cơ cao, logarit của giá trị trung bình hàng tháng danh mục đầu tư chứng khoán, và các thông tin trong giờ mỗi tuần) Chỉ có hai đo lường quá tự tin đáng kể liên quan đến số lượng các giao dịch thị trường chứng khoán ở mức 5% và mức độ 10%, BTA1 và BTA3. www.themegallery.com LOGO V. Kết luận 11 Tầm quan trọng của việc chỉ rõ tự tin quá mức – ước lượng sai, tốt hơn so với mức trung bình, ảo tưởng về kiểm soát - có thể ảnh hưởng đến hành vi kinh doanh 22 Các nhà đầu tư nghĩ rằng họ giỏi hơn so với mức trung bình. Nền tảng tâm lý cho những khác biệt về giải thích ý kiến của các cấp độ cao của khối lượng giao dịch 33 Phương pháp thực nghiệm này cần được sử dụng để mô hình hóa. thực nghiệm đánh giá các mô hình tài chính hành vi - mối tương quan của kinh tế và tâm lý biến thay đổi www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.