Bài giảng Tin học ứng dụng: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn

pdf
Số trang Bài giảng Tin học ứng dụng: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn 15 Cỡ tệp Bài giảng Tin học ứng dụng: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn 2 MB Lượt tải Bài giảng Tin học ứng dụng: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn 0 Lượt đọc Bài giảng Tin học ứng dụng: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn 5
Đánh giá Bài giảng Tin học ứng dụng: Vẽ đồ thị - Lê Viết Mẫn
4.8 ( 10 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 15 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Vẽ đồ thị v 1.0 - 04/2012 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 1 Vẽ đồ thị Nội dung 1. Đồ thị trong Excel 2. Các dạng đồ thị 3. Vẽ đồ thị 4. Các thành phần của đồ thị Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 2 Vẽ đồ thị Đồ thị trong Excel • • • Đồ thị trong Excel biểu diễn về hướng thay đổi của dãy số liệu, dạng của dãy số liệu và so sánh các dãy số liệu với nhau Chúng ta có thể vẽ đồ thị nằm trong cùng bảng dữ liệu hoặc riêng biệt một Chart sheet Đồ thị được liên kết với dữ liệu của nó trong bảng tính. Do đó, khi thay đổi dữ liệu của nó trong bảng tính thì lập tức đồ thị sẽ thay đổi tương ứng theo Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 3 Vẽ đồ thị Đồ thị trong Excel Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 4 Column Cột Line Đường Pie Bánh Bar Thanh Area Vùng XY(Scatter) Phân tán Stock Vốn Surface Mặt Bubble Bong bóng Radar Ra đa Vẽ đồ thị Các dạng đồ thị Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 5 Vẽ đồ thị Các dạng đồ thị Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 6 Vẽ đồ thị Các dạng đồ thị Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 7 Vẽ đồ thị Các dạng đồ thị Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 8 Vẽ đồ thị Các dạng đồ thị Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 9 Vẽ đồ thị Vẽ đồ thị Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 10 Vẽ đồ thị
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.