Bài giảng Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn

pdf
Số trang Bài giảng Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn 19 Cỡ tệp Bài giảng Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn 15 MB Lượt tải Bài giảng Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn 1 Lượt đọc Bài giảng Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn 7
Đánh giá Bài giảng Tin học ứng dụng: Quản lý tập tin và thư mục - Lê Viết Mẫn
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 19 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Quản lý tập tin và thư mục v 2.1 - 09/2018 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 1 Quản lý tập tin và thư mục Nội dung 1. Tập tin 2. Thư mục 3. Windows Explorer Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 2 Quản lý tập tin và thư mục Tập tin - File • Tập tin là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lý • Mỗi tập tin đều có tên, được đặt theo quy tắc : • Tên không quá 255 ký tự, gồm hai phần : phần tên (Name) và phần mở rộng (Extension), được phân cách nhau bằng dấu chấm (.) • • Phần mở rộng không nhất thiết phải có và để phân loại kiểu tập tin Tên tập tin không chứa các ký tự dưới đây \ / : * ? “ < > | Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 3 Quản lý tập tin và thư mục Tập tin - File • • • Tập tin ứng dụng (Application File) • Có những chỉ dẫn cho bộ vi xử lý phải thực hiện những nhiệm vụ gì • Thường lưu trong một thư mục được đặt tên cho chương trình đó, thường nằm trong thư mục Program Files Tập tin dữ liệu (Data File) • Chứa dữ liệu được bạn nhập và lưu lại từ một trong các chương trình ứng dụng trong máy tính của bạn Tập tin hệ thống (System File) • Chứa những chỉ dẫn chi tiết cho bộ vi xử lý phải thực hiện những nhiệm vụ gì, ngoại trừ việc chúng là một phần của hệ điều hành Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 4 Quản lý tập tin và thư mục Phần mở rộng và biểu tượng Dạng tập tin Phần mở Biểu tượng rộng Dạng tập tin Phần mở rộng Tài liệu MS Word .doc .docx Tập tin web .htm .html Tài liệu MS Excel .xls .xlsx Ảnh bitmap .bmp .txt Tập tin âm thanh wave .wav .mp3 Tập tin văn bản Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 5 Biểu tượng Quản lý tập tin và thư mục Thư mục - Folder • Thư mục được dùng để quản lý các tập tin một cách có hệ thống • • Thư mục có thể có các thư mục con • Tổ chức các tập tin và thư mục trên đĩa được gọi là cây thư mục • Mức cao nhất của bất kỳ thư mục nào trên ổ đĩa gọi là thư mục gốc (root folder hoặc root directory) • Luôn đại diện bởi tên ổ đĩa, theo sau bởi : và \ Khi Windows được cài đặt, thì hệ thống có sẵn các thư mục hệ thống sau: • Documents and Settings • Program Files • Temps • Windows hoặc WinNT Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 6 Quản lý tập tin và thư mục Đường dẫn thư mục • Mọi tập tin trên một máy tính được lưu trữ trong một vị trí cụ thể trên một ổ đĩa, và vị trí được mô tả bởi đường dẫn • • • Đường dẫn sẽ chỉ ra tuyến đường chính xác cần đi theo để tới được vị trí của một tập tin Đường dẫn đến tập tin Cost of Goods • Libraries\Documents\My Documents\ Annual Reports\2012\Cost of Goods Các thư viện (Libraries): • Tập hợp các đối tượng ghép từ nhiều vị trí khác nhau và trình bày trong một vị trí tập trung • Các tập tin xuất hiện thực sự lưu trữ ở những vị trí khác trên đĩa Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 7 Quản lý tập tin và thư mục Tài khoản người dùng • Windows 7 cho phép có nhiều tài khoản người dùng và tạo ra một thư mục người dùng duy nhất cho mỗi tài khoản • • Windows tự động tạo thư mục My Documents trong mỗi thư mục người dùng Các tập tin bạn tạo ra trong khi đăng nhập vào một tài khoản sẽ tự động được lưu trữ trong thư mục người dùng của tài khoản Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 8 Quản lý tập tin và thư mục Windows Explorer và Computer Mở Computer bằng cách nháy lên biểu tượng Computer trên Desktop Mở Windows Explorer bằng cách nháy nút Start, trỏ vào All Programs, trỏ vào Accessories, rồi nháy Windows Explorer Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 9 Quản lý tập tin và thư mục Giao diện Windows Explorer Lựa chọn cách thể hiện nội dung thư mục Thanh Command cung cấp các lệnh bạn có thể sử dụng để tổ chức, xem, hoặc bảo vệ dữ liệu của bạn Nội dung thư mục hiện hành hiển thị ở ngăn Ngăn Navigation Contents với nội dung được thể hiện theo dạng cây Thanh Detail hiển thị thuộc tính, chi tiết của các đối tượng trong ngăn Contents Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 10 Quản lý tập tin và thư mục
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.