Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn

pdf
Số trang Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn 37 Cỡ tệp Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn 814 KB Lượt tải Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn 0 Lượt đọc Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn 17
Đánh giá Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 37 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Tính toán khấu hao tài sản cố định v 1.1 - 04/2013 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Thursday, May 2, 13 1 Tính toán khấu hao Nội dung 1. Khái niệm chung 2. Khấu hao tuyến tính cố định 3. Khấu hao nhanh 4. Tính các giá trị còn lại của tài sản Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Thursday, May 2, 13 2 Tính toán khấu hao Tài sản cố định • Là những tư liệu lao động đáp ứng đồng thời hai tiêu chuẩn : • • Tiêu chuẩn về thời gian sử dụng : 1 năm trở lên Tiêu chuẩn về giá trị : có giá lớn hơn mức tối thiểu do nhà nước quy định • • Mức này phù hợp với tình hình kinh tế từng thời kỳ Hiện nay là 10 triệu đồng Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Thursday, May 2, 13 3 Tính toán khấu hao Hao mòn • Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do chịu tác động của nhiều nguyên nhân nên tài sản cố định bị hao mòn dần • Hao mòn hữu hình là sự giảm dần về giá trị sử dụng và theo đó giá trị của tài sản cố định giảm dần • Hao mòn vô hình là sự giảm thuần túy về mặt giá trị của tài sản cố định mà nguyên nhân chủ yếu là do sự tiến bộ của khoa học và công nghệ Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Thursday, May 2, 13 4 Tính toán khấu hao Khấu hao tài sản cố định • Là sự phân bổ dần giá trị tài sản cố định vào giá thành sản phẩm nhằm tái sản xuất tài sản cố định sau khi hết thời gian sử dụng Giá trị của tài sản cố định Khấu hao chi trả − Khấu hao chi trả • Giá trị còn lại Khấu hao chi trả = Khấu hao chi trả Khấu hao ... Tuổi thọ hữu dụng Các phương pháp khấu hao : tuyến tính cố định và khấu hao nhanh (gia tốc) Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Thursday, May 2, 13 5 Tính toán khấu hao ...cần xác định 5 yếu tố • • • • • Life - Tuổi thọ hữu dụng Cost - Chi phí ban đầu của tài sản hay Nguyên giá Salvage - Giá trị còn lại của tài sản (giá trị khi thanh lý) Period - Kỳ tính khấu hao Phương pháp khấu hao được sử dụng Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Thursday, May 2, 13 6 Tính toán khấu hao Khấu hao tuyến tính cố định • Phương pháp : Mức khấu hao hàng năm của tài sản cố định là đều nhau trong suốt thời gian tính khấu hao • Công thức tính Mk = (Cost - Salvage) / Life Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Thursday, May 2, 13 7 Tính toán khấu hao SLN Straight-Line Depreciation • Chức năng : Tính khấu hao tài sản với tỷ lệ khấu hao trải đều (Straight Line) trong một khoảng thời gian xác định • Cú pháp SLN (Cost, Salvage, Life) Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Thursday, May 2, 13 8 Tính toán khấu hao Ví dụ Người ta lắp đặt một máy điều hòa tổng cho một khách sạn với nguyên giá 240.000.000 đồng, thời gian khấu hao là 5 năm, giá trị sa thải khi thanh lý là 20.000.000 đồng. Hãy tính số tiền khấu hao hàng năm theo phương pháp khấu hao đường thẳng ? Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Thursday, May 2, 13 9 Tính toán khấu hao Ví dụ Người ta lắp đặt một máy điều hòa tổng cho một khách sạn với nguyên giá 240.000.000 đồng, thời gian khấu hao là 5 năm, giá trị sa thải khi thanh lý là 20.000.000 đồng. Hãy tính số tiền khấu hao hàng năm theo phương pháp khấu hao đường thẳng ? Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Thursday, May 2, 13 10 Tính toán khấu hao
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.