Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn

pdf
Số trang Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn 38 Cỡ tệp Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn 4 MB Lượt tải Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn 66 Lượt đọc Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn 15
Đánh giá Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 38 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế v 1.1 - 04/2013 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 1 Phân tích hồi quy và dự báo Nội dung 1. Hồi quy và tương quan 1.1. Phân tích tương quan 1.2. Phân tích hồi quy 2. Dự báo Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 2 Phân tích hồi quy và dự báo Hồi quy và tương quan Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 3 Phân tích hồi quy và dự báo Khái niệm cơ bản (1/2) • • • Giữa các yếu tố luôn có mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau • • Năng suất lao động tăng lên làm cho giá thành sản phẩm giảm đi Vốn đầu tư cho trang thiết bị tăng lên thì năng suất lao động sẽ tăng lên Quan hệ hàm - hai biến ngẫu nhiên X và Y được gọi là phụ thuộc hàm số nếu tồn tại f sao cho Y = f(X) tức là khi đại lượng X biến đổi thì theo một quy tắc nào đó có thể xác định được giá trị đại lượng Y tương ứng Quan hệ thống kê - hai biến ngẫu nhiên X và Y được gọi là phụ thuộc thống kê nếu mỗi giá trị của X có thể xác định được quy luật phân phối xác suất có điều kiện của Y: F(y/X=x) = P(Y>y/X=x) • Đây là sự phụ thuộc không hoàn toàn chặt chẽ tức là khi một hiện tượng biến đổi thì làm cho hiện tượng liên quan biến đổi nhưng nó không ảnh hưởng hoàn toàn đến sự biến đổi này Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 4 Phân tích hồi quy và dự báo Khái niệm cơ bản (2/2) • • Phân tích tương quan - đo mức độ kết hợp tuyến tính giữa hai biến • • Không có sự phân biệt giữa các biến Các biến có tính chất đối xứng Phân tích hồi quy - nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc của một biến với một hay nhiều biến khác • • Biến phụ thuộc Biến độc lập Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 5 Phân tích hồi quy và dự báo Phân tích tương quan Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 6 Phân tích hồi quy và dự báo Hệ số tương quan • Hệ số tương quan - đo lường mức độ quan hệ tuyến tính giữa hai biến • • Quan hệ tuyến tính giữa hai biến không phân biệt biến này phụ thuộc vào biến kia Tính chất : • • • • • • Cov(X,Y ) ρ = Corr(X,Y ) = σ xσ y Hệ số tương quan không có đơn vị, có tính hoán đổi ρ XY = ρYX và ρ XY ≤ 1 ρ XY dương - hai biến có quan hệ cùng chiều (đồng biến) ρ XY = 0 - X và Y độc lập hoặc có quan hệ phi tuyến ρ XY = 1 - X và Y có quan hệ tuyến tính < 0.4 - tương quan yếu ρ XY = 0.4 − 0.8 - tương quan TB Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 • ρ XY ρ XY > 0.8 - tương quan mạnh 7 Phân tích hồi quy và dự báo CORREL Correlation • • Chức năng : tính hệ số tương quan của hai yếu tố Cú pháp CORREL (array1, array2) Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 8 Phân tích hồi quy và dự báo Correlation Vùng địa chỉ dữ liệu cần tính độ tương quan Bấm OK để thực hiện tính toán Dữ liệu theo hàng hay cột Vùng địa chỉ dữ liệu được chọn bao gồm cả nhãn ? Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 Nơi chứa kết quả tính được 9 Phân tích hồi quy và dự báo Ví dụ Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 10 Phân tích hồi quy và dự báo
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.