Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn

pdf
Số trang Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn 22 Cỡ tệp Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn 2 MB Lượt tải Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn 0 Lượt đọc Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn 18
Đánh giá Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 22 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Giải phương trình và hệ phương trình v 1.1 - 04/2013 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 1 Giải PT và HPT Nội dung 1. Giải phương trình 2. Giải hệ phương trình 2.1. Bằng Solver 2.2. Bằng ma trận Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 2 Giải PT và HPT Giải phương trình Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 3 Giải PT và HPT Giải phương trình bậc 2 • Giải phương trình f (x) = x − 4x + 3 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 2 4 Giải PT và HPT Giải phương trình bậc 3 • Giải phương trình f (x) = x − 6x + 11x − 6 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 3 2 5 Giải PT và HPT Giải hệ phương trình Solver Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 6 Giải PT và HPT Solver Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 7 Giải PT và HPT Cài đặt (1/2) Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 8 Giải PT và HPT Cài đặt (2/2) Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 9 Giải PT và HPT Giải hpt bằng Solver • Giải hệ phương trình Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Wednesday, May 8, 13 ⎧ 3x + y + 2z = 34 ⎪ ⎨ x + y + 2z = 18 ⎪ x + 3y + 2z = 22 ⎩ 10 Giải PT và HPT
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.