Bài giảng Tin học ứng dụng: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn

pdf
Số trang Bài giảng Tin học ứng dụng: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn 41 Cỡ tệp Bài giảng Tin học ứng dụng: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn 6 MB Lượt tải Bài giảng Tin học ứng dụng: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn 4 Lượt đọc Bài giảng Tin học ứng dụng: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn 24
Đánh giá Bài giảng Tin học ứng dụng: Máy tính điện tử - Lê Viết Mẫn
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 41 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Máy tính điện tử v 2.3 - 09/2018 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 1 Máy tính điện tử Nội dung 1. Máy tính điện tử 1.1. Khái niệm 1.2. Phân loại 2. Phần cứng máy tính 3. Phần mềm máy tính Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 2 Máy tính điện tử Máy tính điện tử Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 3 Máy tính điện tử Máy tính là gì ? • • Là thiết bị xử lý dữ liệu để có thông tin mong muốn • • • Nhận dữ liệu vào Xử lý dữ liệu theo chương trình lập sẵn Đưa thông tin ra Máy tính tạo ra bởi : • • Phần cứng (hardware) : các thiết bị vật lý của máy tính Phần mềm (software) : chương trình lập sẵn Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 4 Máy tính điện tử Phân loại • Máy tính cá nhân (PC Personal Computer) • • • Laptop Laptop Computer PC NUC Handheld Computer: Pocket PC, Palm, Mobile devices Máy chủ chuyên dụng (server) • Máy tính lớn: mainframe, supercomputer • Các hệ vi điều khiển (microcontroller) : Personal Computer (PC)/ Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Tablet Handheld Mainframe, Supercomputer 5 Máy tính điện tử Phần cứng máy tính Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 6 Máy tính điện tử Bên trong thùng máy Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 7 Máy tính điện tử Kiến trúc cơ bản Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 8 Máy tính điện tử Bo mạch chủ (mainboard) Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 9 Máy tính điện tử Kiến trúc cơ bản Khối xử lý TT CPU Thiết bị nhập Input Devices Bộ nhớ trong ROM + RAM Thiết bị xuất Output Devices Bộ nhớ ngoài Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 10 Máy tính điện tử
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.