Bài giảng Tin học ứng dụng: Mạng máy tính - Lê Viết Mẫn

pdf
Số trang Bài giảng Tin học ứng dụng: Mạng máy tính - Lê Viết Mẫn 45 Cỡ tệp Bài giảng Tin học ứng dụng: Mạng máy tính - Lê Viết Mẫn 3 MB Lượt tải Bài giảng Tin học ứng dụng: Mạng máy tính - Lê Viết Mẫn 4 Lượt đọc Bài giảng Tin học ứng dụng: Mạng máy tính - Lê Viết Mẫn 72
Đánh giá Bài giảng Tin học ứng dụng: Mạng máy tính - Lê Viết Mẫn
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 45 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Mạng máy tính v 2.1 - 10/2014 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 1 Mạng máy tính Nội dung 1. Vì sao phải kết nối mạng ? 2. Các khái niệm 3. Phần cứng và phần mềm mạng 4. Internet 5. Dịch vụ trên Internet Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 2 Mạng máy tính Vì sao phải kết nối mạng ? Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 3 Mạng máy tính Khi không có mạng... Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 4 Mạng máy tính Khi có mạng... Văn phòng chính tại Mỹ Nhà máy tại Trung Quốc Văn phòng đại diện tại Việt Nam Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 5 Mạng máy tính Khái niệm Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 6 Mạng máy tính Mạng máy tính Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 7 • Mạng máy tính là hai hay nhiều thiết bị điện tử được nối với nhau bằng các thiết bị liên lạc để cùng chia sẻ phần cứng, phần mềm và dữ liệu • Các máy tính được kết nối có thể là trong cùng một phòng, một toà nhà, một thành phố hoặc trên phạm vi toàn cầu Mạng máy tính Lợi ích việc nối mạng • • • Chia sẻ tập tin Chia sẻ tài nguyên Chia sẻ chương trình Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 8 Mạng máy tính Thành phần của mạng • • • Các thiết bị đầu cuối (end system) • Hệ điều hành mạng (NOS - Network Operating System) Môi trường truyền dẫn (media) • • Hữu tuyến : đồng trục, xoắn đôi, quang Vô tuyến : radio, sóng viba, tia hồng ngoại, wifi, bluetooth,... Giao thức (Protocol) Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 9 Mạng máy tính Kiến trúc mạng • Thể hiện cách nối các thiết bị đầu cuối với nhau ra sao và tập hợp các quy tắc, quy ước mà tất cả các thực thể tham gia truyền thông trên mạng phải tuân theo để đảm bảo mạng hoạt động tốt • • Cách nối các thiết bị được gọi là hình trạng mạng - Topology Tập hợp các quy tắc, quy ước truyền thông được gọi là giao thức - protocol Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 10 Mạng máy tính
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.