Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn

pdf
Số trang Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn 27 Cỡ tệp Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn 37 MB Lượt tải Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn 4 Lượt đọc Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn 49
Đánh giá Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 27 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Hệ điều hành Windows v 2.1 - 09/2018 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 1 HĐH Windows Nội dung 1. Khởi động máy tính và Windows 7 2. Màn hình làm việc của Windows 7 3. Các đối tượng của Windows 7 4. Tắt máy Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 2 Tên bài giảng Khởi động Quy trình khởi động : • • • • • Power Button Cắm nguồn Bật bộ lưu điện (UPS) - nếu có Reset Button Bấm nút Power trên máy tính Mở màn hình Đăng nhập (Login) Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 3 HĐH Windows Chuyện gì xảy ra? • Quá trình bật máy tính và tải hệ điều hành được gọi là khởi động (booting) máy tính • Chip ROM-BIOS làm thủ tục khởi động: • • • Tải các lệnh lưu trữ trong ROM-BIOS vào bộ nhớ và thực thi các lệnh • BIOS kiểm tra và đếm bộ nhớ, rồi tìm kiếm và tải hệ điều hành vào bộ nhớ Máy tính kiểm tra các thiết bị bên trong và bên ngoài - gọi là quá trình tự kiểm tra POST Sau khi hệ điều hành được tải xong, Windows hiển thị màn hình Chào mừng • Nếu máy tính được kết nối mạng nội bộ hoặc có nhiều tài khoản người dùng, Windows sẽ hiển thị màn hình đăng nhập Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 4 HĐH Windows Màn hình Desktop Các biểu tượng Nút Start Quick Launch Taskbar Ứng dụng đang chạy Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 5 HĐH Windows Sử dụng chuột • • Sử dụng con chuột để điều khiển con trỏ chuột trên màn hình Các thao tác cơ bản với chuột : • • • • • • Trỏ chuột - Point Ấn chuột - Press Nháy chuột - Click Nháy phải chuột - Right Click Nháy đúp chuột - Double Click Kéo chuột - Drag Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 6 HĐH Windows Các thao tác với Desktop • • Hiển thị màn hình Desktop : • • Cực tiểu hoá (Minimize) các ứng dụng đang chạy Nháy chuột vào biểu tượng Show Desktop trên thanh Quick Launch Thay đổi màn hình nền : • Nháy phải chuột trên màn hình nền Desktop, chọn Properties trong bảng chọn tắt (shortcut menu), rồi chuyển sang lớp (tab) Desktop trong hộp thoại (dialog) Display Properties, chọn ảnh làm hình nền và các tuỳ chọn cần thiết rồi bấm OK • Bấm nút Start, vào Control Panel, nháy đúp chuột lên biểu tượng (icon) Display để mở hộp thoại Display Properties Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 7 HĐH Windows Hiển thị màn hình Desktop Bấm nút Minimize trên tất cả các cửa sổ Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 8 HĐH Windows Thay đổi màn hình nền 1 Nháy phải chuột trên màn hình Desktop hoặc tìm trong máy tính qua nút Browse Chọn ảnh làm màn hình nền trong Background chọn kiểu hiển thị ảnh nền và màu cho vùng không có ảnh nền Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 9 HĐH Windows Biểu tượng - icon • • Có hai loại biểu tượng : • • Biểu tượng mặc nhiên Biểu tượng tắt - shortcut icon Tạo biểu tượng tắt : • Nháy phải chuột trên màn hình nền Desktop, vào New trong bảng chọn tắt rồi nháy Shortcut • Sử dụng Windows Explorer - nháy phải chuột lên tập tin / thư mục / tập tin chương trình mà bạn muốn tạo biểu tượng tắt, vào mục Send To trong bảng chọn tắt xuất hiện lên, nháy mục Desktop (create shortcut) Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 10 HĐH Windows
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.