Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn

pdf
Số trang Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn 11 Cỡ tệp Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn 1 MB Lượt tải Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn 2 Lượt đọc Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn 41
Đánh giá Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành - Lê Viết Mẫn
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 11 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Hệ điều hành v 2.2 - 09/2018 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 1 Hệ điều hành Nội dung 1. Hệ điều hành 2. Hệ điều hành Windows Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 2 Hệ điều hành Hệ điều hành Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 3 Hệ điều hành Khái niệm và chức năng • • Hệ điều hành (Operating System) là tập hợp các chương trình được thiết kế để điều khiển toàn bộ các thiết bị phần cứng và phần mềm ứng dụng trong máy tính, tương tác và quản lý việc giao tiếp giữa máy tính và người sử dụng. • • Mỗi máy tính đòi hỏi phải có hệ điều hành để thực hiện các chức năng Phải nạp vào bộ nhớ máy tính trước khi chạy bất kỳ phần mềm nào Các chức năng chính của hệ điều hành • • • • • Quản lý các luồng thông tin vào ra Kiểm tra và phát hiện những sai hỏng của thiết bị Phân chia tài nguyên Quản lý tập tin Bảo mật Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 4 Hệ điều hành Vị trí của HĐH Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 5 Hệ điều hành Phân loại • • • • Giao diện người dùng • • Giao diện văn bản (Command driven) • • Single-user: đơn người dùng • • Single-tasking: một công việc (chương trình tại một thời điểm) Giao diện đồ hoạ (GUI - Graphical User Interface) Dựa vào số lượng người dùng và sự riêng tư của người dùng Multi-user: nhiều người dùng, bảo mật giữa các người dùng Dựa trên tác vụ (task) Multi-tasking: nhiều công việc tại một thời điểm (nhiều chương trình chạy đan xen nhau) Số lượng CPU • • Single-processing: chạy chương trình trên một CPU Multi-processing: chạy một chương trình trên nhiều CPU Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 6 Hệ điều hành Phân loại (tt) • • • • Luồng (thread) • • Single-threading • • Network OS: hỗ trợ giao tiếp mạng máy tính • • Server OS: dùng cho các máy chủ • Phản ứng lại tác động của người dùng một cách tức thì (real-time) Multi-threading: các phần khác nhau của một chương trình chạy “đồng thời” Mạng (network) Non-network OS Server/workstation (máy chủ/máy trạm) Workstation OS: dùng cho các máy trạm Real-time Operating System Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 7 Hệ điều hành Một số HĐH thông dụng Comman d GUI Multiuser Multitasking MultiNetwork processin g Server MS-DOS x Windows NT/2000/ XP x x x x x x Windows NT/2000 Server x x x x x x x Unix x x x x x x x Linux/Ubuntu x x x x x x x Mac OS x x x x x x x x x Hệ điều hành cho thiết bị cầm tay x Hệ điều hành nhúng thời gian thực Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Realtime x 8 Hệ điều hành Hệ điều hành Windows Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 9 Hệ điều hành Giới thiệu Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 10 • Hệ điều hành do công ty Microsoft lập trình nên • Bảo mật, an toàn dữ liệu cao • Cho phép cài đặt phần mềm, phần cứng dễ dàng • • Giao diện đồ hoạ đẹp Đa nhiệm, đa chương Hệ điều hành
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.