Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn

pdf
Số trang Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn 57 Cỡ tệp Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn 11 MB Lượt tải Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn 1 Lượt đọc Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn 8
Đánh giá Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn
4.4 ( 7 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 57 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Giới thiệu bảng tính điện tử Excel v 1.0 - 04/2012 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 1 Giới thiệu Excel Nội dung 1. Thao tác cơ bản 2. Ví dụ : Tạo bảng tính 3. In ấn và lưu file PDF Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 2 Giới thiệu Excel Thao tác cơ bản Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 3 Giới thiệu Excel Microsoft Excel là gì ? • Là một phần mềm hay là một chương trình ứng dụng, mà khi chạy chương trình ứng dụng này sẽ tạo ra một bảng tính, bảng tính này giúp dễ dàng hơn trong việc : tính toán, lập bảng biểu báo cáo, vẽ đồ thị, sử dụng hàm có sẵn... Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 4 Giới thiệu Excel Khởi động Excel 1. Từ màn hình Windows 2. Di chuyển chuột đến nút Start 3. Di chuyển chuột đến All Programs 4. Từ All Programs, di chuyển chuột và mở mục Microsoft Office 5. Tại đó, nhấp chuột vào Microsoft Excel 2010 để khởi động chương trình Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Excel Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 5 Giới thiệu Excel Khởi động Excel Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 6 Giới thiệu Excel Giao diện Excel Title bar File Formula bar Ribbons bar Name box Cell pointer & Active cell Column headings Row headings Sheet tabs Scrolling buttons Status bar Worksheet tabs Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 Horizontal scroll bar 7 Vertical scroll bar Giới thiệu Excel Ribbon • • Là các cụm lệnh dễ dàng truy cập • • • • • Các nhóm ribbon chính : • • • • Home Insert Page Layout Formulas Data Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 8 Review View Developer Add-ins Giới thiệu Excel Chức năng các thanh Ribbon • • • • • • • Home : chứa các lệnh thường dùng - cắt, dán, sao chép, định dạng, các kiểu mẫu, chèn, xoá, sắp xếp, tìm kiếm, lọc dữ liệu... Insert : chèn các loại đối tượng vào bảng tính Page layout : chứa các nút lệnh về việc hiển thị bảng tính và in ấn Formulas : chèn công thức, đặt tên vùng, công cụ kiểm tra theo dõi công thức, điều khiển việc tính toán Data : các lệnh thao tác dữ liệu, danh sách, phân tích dữ liệu,... Review : các lệnh kiểm tra lỗi chính tả, dịch từ, thêm chú thích,... View : thiết lập các chế độ hiển thị của bảng tính Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 9 Giới thiệu Excel Shortcut menu Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn Monday, April 9, 2012 10 Giới thiệu Excel
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.