Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn

pdf
Số trang Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn 85 Cỡ tệp Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn 32 MB Lượt tải Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn 0 Lượt đọc Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn 5
Đánh giá Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 85 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Các dịch vụ của Google v 2.0 - 09/2018 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 1 Dịch vụ Google Nội dung 1. Tổng quan Google 2. Search 3. Mail 4. Calendar 5. Drive 6. Groups Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 2 Dịch vụ Google Tổng quan Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 3 Dịch vụ Google Google Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 4 Dịch vụ Google Google Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 5 Dịch vụ Google Google Google là một hệ sinh thái các dịch vụ, ứng dụng miễn phí trên mạng Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 6 Dịch vụ Google Google Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn www.google.com.vn 7 Dịch vụ Google Google Bấm vào đây để đăng nhập hoặc tạo một Tài khoản Google Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 8 Dịch vụ Google Đăng nhập hoặc đăng ký • • Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 9 Một Tài khoản Google được đại diện bằng một địa chỉ email và mật khẩu Tài khoản này dùng để đăng nhập vào tất cả các dịch vụ mà Google cung cấp Dịch vụ Google Tạo tài khoản Google Bấm vào đây để tạo một Tài khoản Google Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 10 Dịch vụ Google
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.