Bài giảng Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn

pdf
Số trang Bài giảng Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn 21 Cỡ tệp Bài giảng Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn 760 KB Lượt tải Bài giảng Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn 1 Lượt đọc Bài giảng Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn 3
Đánh giá Bài giảng Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 21 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Biểu diễn thông tin trong máy tính v 2.2 - 09/2018 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 1 Biễu diễn thông tin trong máy tính Nội dung 1. Biểu diễn thông tin loại số 1.1. Đơn vị tính và các hệ đếm 1.2. Phép cộng và trừ trên hệ nhị phân 1.3. Các phép chuyển đổi hệ cơ số 2. Biểu diễn thông tin loại phi số Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 2 Biễu diễn thông tin trong máy tính Thông tin trong đời sống vs Mạch điện tử • • • • • • Chữ cái Chữ số Các ký hiệu Hình ảnh Âm thanh • • ... Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 3 Có điện / không có điện Điện thế thấp / điện thế cao Biễu diễn thông tin trong máy tính Thông tin loại số Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 4 Biễu diễn thông tin trong máy tính Bit • • Hai ký số 0 và 1 được gọi là bit (binary digit) Một bit chỉ có thể biểu diễn hai giá trị dữ liệu - hoặc 0 hoặc 1 bit 0 1 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 5 Biễu diễn thông tin trong máy tính Byte 1 byte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ............................. 1 1 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 1 1 1 6 1 1 1 Biễu diễn thông tin trong máy tính Các đơn vị khác 1 KB (kilo byte) = 1024 byte = 210 byte 1 MB (mega byte) = 1024 KB = 220 byte 1 GB (giga byte) = 1024 MB = 230 byte 1 TB (tera byte) = 1024 GB = 240 byte Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 7 Biễu diễn thông tin trong máy tính Các hệ đếm • • Hệ đếm là tập các ký hiệu và quy tắc sử dụng tập ký hiệu đó để biểu diễn và xác định giá trị các số • • Sử dụng để đếm Cơ số : số lượng ký hiệu Các hệ đếm thông dụng : Hệ thập phân 0..9 12310 Hệ nhị phân 0, 1 10102 Hệ thập lục phân 0..9, A..F Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 8 1A16 Biễu diễn thông tin trong máy tính Hệ đếm cơ số 10 • • • 10 ký hiệu: 0, 1, 2,… 9 anan-1…a0 = an*10n + an-1*10n-1 + … + a0*100 123 = 1*102 + 2*101 + 3*100 Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 9 Biễu diễn thông tin trong máy tính Hệ đếm cơ số 2 • • • 2 ký hiệu: 0, 1 Binary (nhị phân) Biểu diễn thông tin trong máy tính Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn 10 Biễu diễn thông tin trong máy tính
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.