Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - Học viện Ngân hàng

pdf
Số trang Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - Học viện Ngân hàng 45 Cỡ tệp Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - Học viện Ngân hàng 3 MB Lượt tải Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - Học viện Ngân hàng 2 Lượt đọc Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - Học viện Ngân hàng 4
Đánh giá Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - Học viện Ngân hàng
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 45 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Chương IV - PTCK 3/1/2010  Phân tích cơ bản  Phân tích kỹ thuật  Định giá chứng khoán Phân tích cơ bản 3/1/2010 Phân tích cơ bản là tập hợp các khái niệm, phương pháp, công cụ cho phép xử lý các thông tin nhằm dự báo về chất lượng và số lượng của các dòng tiền mà cổ phiếu có thể mang lại cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến các dòng tiền. Nội dung của PTCB 3/1/2010 Phân tích nền kinh tế /phân tích thị trường Phân tích ngành/ khu vực Phân tích công ty Phân tích kỹ thuật 3/1/2010 Edward và Magee : “ Phân tích kỹ thuật là môn khoa học của sự ghi nhận lại, thường là dưới dạng đồ thị, những hoạt động giao dịch diễn ra trong quá khứ gây ra những thay đổi về giá, khối lượng giao dịch,... của một chứng khoán bất kỳ hay với chung toàn bộ thị trường và sau đó dựa trên bức tranh về quá khứ đó để suy luận ra xu thế có thể xảy ra trong tương lai.” Giả định của PTKT 3/1/2010 Giá cả phản ánh mọi thông tin Giá cả vận động theo xu thế Lịch sử có thể lặp lại Nội dung Phân tích kỹ thuật 3/1/2010     Một số khái niệm cơ bản Lý thuyết DOW Đồ thị và định dạng đồ thị Một số đường chỉ báo Một số khái niệm trong PTKT 3/1/2010  Xu thế : là chiều hướng biến động chung của giá  Đường xu thế là đường nối các đỉnh của xu thế giá xuống hoặc nối các đáy của xu thế giá lên  Kênh : Là khoảng giao động của giá  Đường kênh : là đường song song với đường xu thế Channel line Trend line Đường hỗ trợ - kháng cự 3/1/2010 Mức hỗ trợ là mức giá, tại đó lượng cầu trên thị trường là đủ lớn để ngăn chặn xu hướng giảm giá cổ phiếu. Mức kháng cự là mức giá, tại đó lượng cung là đủ lớn để ngăn chặn xu hướng tăng giá cổ phiếu. Resistance support Lý thuyết DOW 3/1/2010 Xu thế cấp 1 ( xu thế chính ) : > 1 năm Có 2 dạng :   Thị trường đầu cơ giá lên ( bull market) Thị trường đầu cơ giá xuống ( bear market) Xu thế cấp 2 ( xu thế trung gian) : 1 – 3 tháng Xu thế 3 ( xu thế nhỏ) : < 1 tháng DOW – Bull Market Medium term trend Short term trend Long term trend
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.