Bài giảng: tài nguyên thiên nhiên - phần 2

ppt
Số trang Bài giảng: tài nguyên thiên nhiên - phần 2 32 Cỡ tệp Bài giảng: tài nguyên thiên nhiên - phần 2 4 MB Lượt tải Bài giảng: tài nguyên thiên nhiên - phần 2 0 Lượt đọc Bài giảng: tài nguyên thiên nhiên - phần 2 9
Đánh giá Bài giảng: tài nguyên thiên nhiên - phần 2
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Môi trường nhân tạo là gì ? Môi trường là gì ? Cho ví dụ I. Các loại tài nguyên và tác dụng của chúng Thảo luận nhóm 4  Tài nguyên thiên nhiên là gì?  Quan sát các tài nguyên thiên nhiên được thể hiện trong mỗi hình hoàn thành bảng sau: Hình 1 …. 2 Tài nguyên thiên nhiên ….. ….. ….. Công dụng …. …. …. 1 2 3 5 4 6 7 Tài nguyên gió Tài nguyên dầu mỏ Tài nguyên nước Tài nguyên dầu mỏ: Dùng để chế tạo ra xăng, dầu hoả, nhựa đường, nước hoa, thuốc nhuộm, các chất làm ra tơ sợi tổng hợp… Tài nguyên gió: Năng lượng làm cánh quạt quay, chạy máy phát điện, quay bánh xe nước… Tài nguyên nước: cung cấp cho hoạt động sống của con người, thực vật, động vật. Năng lượng nước chảy làm chạy máy phát điện, quay bánh xe nước… Tài nguyên nước Tài nguyên năng lượng mặt trời Mặt trời cung cấp ánh sáng và nhiệt cho sự sống trên trái đất. Năng lượng mặt trời còn có thể tạo ra điện nhờ các nhà máy. Thực vật, động vật cung cấp thức ăn cho con người, tạo ra chuỗi thức ăn trong tự nhiên, duy trì sự sống trên trái đất. Tài nguyên thực vật ,động vật Là nguồn dự trữ cho ngân sách nhà nước, làm đồ trang sức, đúc tượng trong các đền chùa… Tài nguyên vàng Tài nguyên than đá Than đá cung cấp nhiên liệu cho đời sống và sản xuất điện trong các nhà máy nhiệt điện, chế tạo than cốc, khí than, nhựa đường, nước hoa… Làm việc trong mỏ than Tài nguyên đất Đất là môi trường sống của thực vật, động vật, con người. Trong tự nhiên tàilà nguyên Tài nguyên thiên các nhiênnguồn có phải nguồn thiên nhiên không vô tân. ?VìCon vậy tài nguyên vô tậnphải haylà không con người khai gì thác để người cần phải chú ýbiết những khi hợp khai lý thác chúng phụctài vụnguyên cho lợi?ích của con người các nguồn một cách hiệu quả . Tài nguyên thiên nhiên là những của cải có sẵn trong tự nhiên. Con người khai thác, sử dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng. II. Ích lợi của tài nguyên thiên nhiên Thảo luận nhóm 6 Xem tranh và cho biết tên tài nguyên, nêu ích lợi của tài nguyên đó. II. Ích lợi của tài nguyên thiên nhiên 1 3 2 4 5 Tôi là tài nguyên nước Tôi dùng sức chảy của mình để làm chạy máy phát điện, quay bánh xe nước.Ngoài ra tôi còn là yếu tố không thể thiếu trong hoạt động sống của con người, thực vật, động vật. Tôi là tài nguyên gió. Năng lượng của tôi làm cánh quạt quay, chạy máy phát điện, quay bánh xe nước. Tôi là tài nguyên biển. Trong lòng tôi có rất nhiều dầu mỏ, quặng, và các loại động vật thực vật có giá trị sử dụng rất cao. Tôi là tài nguyên rừng. Tôi cung cấp gỗ, thuốc quý, động vật…Tôi còn ngăn chặn lũ lụt xói mòn và làm cho không khí trong lành. Tôi là kim cương. Tôi được dùng làm trang sức, để trang trí... Ở Ở địa địa phương phương em em ở ở có có những những tài tài nguyên nguyên nào? nào? Trò chơi củng cố  Tài nguyên thiên nhiên là những ...……… có sẵn trong môi trường tự nhiên.  Con người ……….. , sử dụng chúng cho lợi ích của bản thân I. Các loại tài nguyên và tác dụng của chúng II. Ích lợi của tài nguyên thiên nhiên Nhận xét và dặn dò.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.