Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Phân tích kỹ thuật - Lê Văn Lâm

pdf
Số trang Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Phân tích kỹ thuật - Lê Văn Lâm 75 Cỡ tệp Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Phân tích kỹ thuật - Lê Văn Lâm 2 MB Lượt tải Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Phân tích kỹ thuật - Lê Văn Lâm 2 Lượt đọc Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Phân tích kỹ thuật - Lê Văn Lâm 6
Đánh giá Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Phân tích kỹ thuật - Lê Văn Lâm
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 75 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ĐỀ MỤC NGHIÊN CỨU I. KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT II. ĐỒ THỊ III. LÝ THUYẾT DOW IV. LÝ THUYẾT ELLIOT WAVE V. CÁC DẠNG THỨC ĐỒ THỊ VI. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG VII. CHỈ SỐ RSI I. KHÁI QUÁT VỀ PTKT 1. Khái niệm về phân tích kỹ thuật 2. Các giả định trong phân tích kỹ thuật 3. Phân tích kỹ thuật & phân tích cơ bản 1. Khái niệm phân tích kỹ thuật - Phân tích kỹ thuật nghiên cứu sự vận động của giá cổ phiếu, hàng hóa, hoặc tiền tệ nhằm nắm rõ những biến chuyển của thị trường hoặc xu hướng giá trong tương lai. (Krastins) 1. Khái niệm phân tích kỹ thuật - Phân tích kỹ thuật nghiên cứu sự biến động của thị trường, chủ yếu sử dụng các đồ thị nhằm mục đích dự báo xu hướng giá trong tương lai. Sự biến động của thị trường bao gồm ba nguồn thông tin sẵn có là giá, khối lượng và trạng thái mở của thị trường. (John Murphy) 2. Giả định trong phân tích kỹ thuật 1. Giá chứng khoán hình thành do quan hệ cung cầu và đã bao hàm các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bán của nhà đầu tư. 2. Giá chứng khoán biến động theo một xu hướng nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể. 3. Hành vi các thành viên thị trường giống nhau trong những tình huống tương tự do vậy tạo nên sự lặp lại trong sự biến động giá chứng khoán. 3. Phân tích kỹ thuật – phân tích cơ bản - PTKT dựa vào hành động thị trường. - PTCB nghiên cứu sự tác động của các yếu tố kinh tế đến sự biến động giá CK. - Mục tiêu của cả 2 phương pháp là xác định chiều hướng di chuyển của giá. Triết lý trong phân tích kỹ thuật “Nhân loại có thể tìm thấy tương lai trong quá khứ” “Lịch sử sẽ lập lại chính bản thân của mình”
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.