Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - TS. Trương Quang Thông

pdf
Số trang Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - TS. Trương Quang Thông 31 Cỡ tệp Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - TS. Trương Quang Thông 1 MB Lượt tải Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - TS. Trương Quang Thông 0 Lượt đọc Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - TS. Trương Quang Thông 1
Đánh giá Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - TS. Trương Quang Thông
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 31 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Chuyên đề 1 Tổng quan về ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng thương mại Giảng viên phụ trách: TS Trương Quang Thông Khoa Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM Nội dung trình bày     Ngân hàng là gì? Các qui chế đặc thù dành cho ngân hàng Hình thức, cơ cấu tổ chức họat động Các sản phẩm & các nhân tố ảnh hưởng 2 Ngân hàng là gì? Định nghĩa ngân hàng theo Luật CH Pháp: ngân hàng là những doanh nghiệp (entreprises) hoặc cơ sở làm nghề thường xuyên nhận của công chúng, dưới hình thức ký thác hoặc hình thức khác, những khoản tiền mà nó dùng vì lợi ích của mình, vào nghiệp vụ chiết khấu, nghiệp vụ tín dụng hoặc nghiệp vụ tài chính. 3 Định nghĩa ngân hàng theo Luật HCQ Hoa Kỳ Ngân hàng được định nghĩa như một công ty là thành viên của Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC). Là tổ chức tài chánh cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chánh đa dạng nhất, đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán, và thực hiện nhiều chức năng tài chánh nhất so với bất kỳ tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. 4 Định nghĩa ngân hàng theo Luật các Tổ chức tín dụng (Việt Nam)  Tổ chức tín dụng : doanh nghiệp được thành lập để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán.  Ngân hàng : là tổà chức tín dụng được thực hiện toàn bộ các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. 5 Ngân hàng và các qui chế đặc thù dành cho ngân hàng       Qui chế về an toàn trong hoạt động kinh doanh Qui chế về thực thi chính sách tiền tệ Qui chế về phân phối tín dụng Qui chế bảo vệ khách hàng Qui chế bảo vệ người đầu tư Qui chế thành lập ngân hàng 6 Cơ cấu tổ chức của một ngân hàng thương mại     Hội sở Chi nhánh Phòng giao dịch Các công ty con + công ty liên kết 7 Cách phân lọai ngân hàng theo truyền thống  Ngân hàng thương mại  Ngân hàng đầu tư  Ngân hàng đặc biệt  Ngân hàng chính sách 8 Hệ thống ngân hàng Việt Nam      Các ngân hàng thương mại nhà nước Các ngân hàng thương mại cổ phần Các ngân hàng liên doanh Chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 9 Phân lọai ngân hàng theo sản phẩm cung cấp cho khách hàng    Ngân hàng bán buôn: danh mục sản phẩm không nhiều nhưng giá trị từng sản phẩm rất lớn. Khách hàng thường là các doanh nghiệp lớn, các MNC. Ngân hàng bán lẻ: danh mục sản phẩm rất nhiều nhưng giá trị từng sản phẩm không lớn. Khách hàng thường là SME , hộ gia đình. Ngân hàng vừa bán buôn vừa bán lẻ 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.