Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 5: Nghiệp vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại

ppt
Số trang Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 5: Nghiệp vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại 7 Cỡ tệp Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 5: Nghiệp vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại 144 KB Lượt tải Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 5: Nghiệp vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại 0 Lượt đọc Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 5: Nghiệp vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại 9
Đánh giá Bài giảng Nghiệp vụ hải quan - Chương 5: Nghiệp vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại
4.4 ( 7 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI Điều 97 – Bộ luật hình sự Việt Nam: Buôn lậu là sự vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới không khai báo nhằm trốn tránh dưới mọi hình thức WCO – Công ước Nairobi 5/11/1953: Gian lận là hành vi vi phạm pháp luật hải quan, trong đó một cá nhân lừa dối hải quan nhằm lẩn tránh một phần hoặc toàn bộ việc nộp thuế xuất nhập khẩu. NGHIỆP VỤ CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI Luật TM Việt Nam 2005: gian lận thương mại + Kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Vi phạm các qui định về hàng hoá, chứng từ, không mở sổ lưu giữ NGHIỆP VỤ CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI       6 hành vi gian lận thương mại: Buôn lậu hàng hoá ra khỏi biên giới hoặc ra khỏi kho ngoại quan Khai báo sai sự thật Khai tăng hoặc giảm giá trị Lợi dụng chế độ ưu đãi xuất xứ, hạn ngạch, giấy phép Lợi dụng sự ưu đãi đối với hàng gia công Lợi dụng sự ưu đãi đối với hàng tạm nhập tái xuất NGHIỆP VỤ CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI  Dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội buôn lậu Khách thể Hàng hoá thông thường Hàng hoá bị nhà nước cấm sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán Buôn bán lớn có tổ chức NGHIỆP VỤ CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI  Tác hại: - Làm hại sản xuất trong nước - Thất thu ngân sách - Chảy máu ngoại tệ, tài nguyên - Làm mất ổn định chính trị - Tác động xấu đến đời sống kinh tế, văn hoá, gây mất ổn định xã hội, chính trị - ảnh hưởng xấu đến đầu tư NGHIỆP VỤ CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI  Các biểu hiện - Khai tăng giá trị hàng hoá - Khai tăng số lượng - Mở tờ khai khống - Dùng tiền mua hạn ngạch - Sử dụng chứng từ không hợp lệ - áp mã tính sai thuế - Lưu thông hàng giả - Kinh doanh ma - Xuất nhập khẩu hàng cấm - Lạm dụng khe hở của luật pháp NGHIỆP VỤ CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI Biện pháp phòng chống: 1234/VPCP/14/02 - Hoàn thiện luật thuế xuất nhập khẩu - Hoàn thiện cơ chế quản lý xuất nhập khẩu - Hoàn thiện các văn bản luật pháp về hải quan - Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phòng chống - Đẩy mạnh công tác giáo dục - Cải tiến qui trình làm thủ tục hải quan - Trang bị máy móc thiết bị hiện đại - Triệt phá đường dây buôn lậu - Xử lý các cán bộ vi phạm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.