Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 - Th.S Lê Quyết Tâm

pdf
Số trang Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 - Th.S Lê Quyết Tâm 22 Cỡ tệp Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 - Th.S Lê Quyết Tâm 1 MB Lượt tải Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 - Th.S Lê Quyết Tâm 3 Lượt đọc Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 - Th.S Lê Quyết Tâm 4
Đánh giá Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 1 - Th.S Lê Quyết Tâm
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 22 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Giảng viên : Th.S Lê Quyết Tâm TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Giai đoạn 1: Ngân hàng phát hành độc quyền phát Thế kỷ 18 Mỗi ngân hàng đều có chức năng hoạt động gần giống nhau Các ngân hàng hoạt động độc lập, chưa tạo ra hệ thống, không ràng buộc và phụ thuộc nhau Sản xuất phát triển, lưu thông hàng hóa được mở rộng cả về quy mô lẫn phạm vi, đòi hỏi lưu thông tín dụng cũng phải có phạm vi rộng để đáp ứng nhu cầu sản xuất và lưu thông hàng hóa Kỳ phiếu ngân hàng phát hành ra phải có uy tín. Kết quả quá trình cạnh tranh và sự can thiệp của nhà nước Gần như các chính phủ đều lần lượt giới hạn quyền phát hành của các ngân hàng về một số ít và cuối cùng là một ngân hàng Ngân hàng trung gian Ngân hàng phát hành Giai đoạn 2: Ngân hàng phát hành độc quyền phát triển thành ngân hàng trung ương Các quốc gia lần lượt quốc hữu hóa ngân hàng phát hành độc quyền Khái niệm “Ngân hàng Trung ương” ra đời thay thế khái niệm “Ngân hàng phát hành độc quyền” Thay đổi chức năng hoạt động của ngân hàng HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM CHIA LÀM HAI CẤP VỊ TRÍ CỦA NHTM TRONG HỆ THỐNG TÀI CHÍNH •NHTM luân chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu: giúp nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. •NHTM là một tổ chức tài chính đặc biệt, hệ thống NHTM phát tiển luôn song hành với quốc gia phát triển. • NHTM hoạt động trong lĩnh vực TIỀN TỆ, TÍN DỤNG VÀ DỊCH VỤ THANH TOÁN: tác động trực tiếp và sâu rộng đến nền kinh tế – xã hội; lĩnh vực hoạt động nhạy cảm. • NHTM sử dụng dòng vốn chủ yếu từ huy động vốn từ bên ngoài – chiếm tỷ trọng rất cao. • Tài sản của NHTM chủ yếu là tài sản tài chính. • Hoạt động của NHTM chịu sự chi phối lớn từ chính sách tiền tệ của NHTW Khái niệm Ngân hàng Thương mại NHTM là tổ chức tín dụng giao dịch trực tiếp với các doanh nghiệp, tố chức kinh tế và cá nhân bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm, sau đó sử dụng cho vay, chiết khấu, cung câp dịch vụ thanh toán và các dịch vụ khác.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.