Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - Nguyễn Hồng Sơn

pdf
Số trang Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - Nguyễn Hồng Sơn 37 Cỡ tệp Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - Nguyễn Hồng Sơn 1,019 KB Lượt tải Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - Nguyễn Hồng Sơn 0 Lượt đọc Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - Nguyễn Hồng Sơn 1
Đánh giá Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - Nguyễn Hồng Sơn
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 37 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Chương 6 LỚP MẠNG (Network Layer) Lớp mạng 4-1 NỘI DUNG ❒ GIỚI THIỆU ❒ VIRTUAL CIRCUIT NETWORK VÀ DATAGRAM NETWORK ❒ ROUTER Lớp mạng 4-2 Giới thiệu lớp mạng ❒ Vận chuyển các segment ❒ Đóng gói segment vào datagram ❒ Tách segment và chuyển cho lớp transport ❒ Các giao thức lớp mạng có trong mỗi host và router ❒ router kiểm tra và xử lý các header của IP datagram chuyển qua nó application transport network data link physical network data link physical network data link physical network data link physical network data link physical network data link physical network network data link data link physical physical network data link physical network data link physical network data link physical network data link physical Lớp mạng application transport network data link physical 4-3 Hai chức năng chính của lớp mạng ❒ routing: Xác định đường đi cho gói để đi đến đích ❍ ❒ Giải thuật định tuyến (routing algorithm) forwarding: Chuyển các gói từ một đầu vào đến một đầu ra thích hợp trên router. Lớp mạng 4-4 Tác động qua lại giữa routing và forwarding routing algorithm local forwarding table header value output link 0100 0101 0111 1001 3 2 2 1 Giá trị trong header của gói đến 0111 1 3 2 Lớp mạng 4-5 Thiết lập cầu nối ❒ Là chức năng quan trọng thứ 3 trog một số kiến trúc mạng: ❍ ATM, frame relay, X.25 ❒ Trước khi datagram được chuyển hai host và các router trung gian phải thiết lập một mạch ảo (virtual connection) ❍ Các router tham gia vào ❒ Khác biệt giữa dịch vụ kết nối lớp network và lớp transport: ❍ network: giữa hai host ❍ transport: giữa hai process Lớp mạng 4-6 Mô hình dịch vụ mạng (Network service model) Đâu là mô hình dịch vụ cho kênh vận chuyển gói tin từ nguồn đến đích? Ví dụ các dịch vụ cho từng gói riêng: ❒ Phân phối bảo đảm ❒ Bảo đảm trễ nhỏ hơn 40ms Ví dụ các dịch vụ cho luồng gói: ❒ Chuyển phát datagram theo đúng thứ tự ❒ Bảo đảm băng thông tối thiểu cho luồng ❒ Hạn chế sự biến động về khoảng cách giữa các gói Lớp mạng 4-7 Các mô hình dịch vụ lớp Network Kiến trúc Network Internet Service Model Bảo đảm ? Congestion Bandwidth Loss Order Timing feedback best effort none ATM CBR ATM VBR ATM ABR ATM UBR constant rate guaranteed rate guaranteed minimum none no no no yes yes yes yes yes yes no yes no no (inferred via loss) no congestion no congestion yes no yes no no Lớp mạng 4-8 NỘI DUNG ❒ GIỚI THIỆU ❒ VIRTUAL CIRCUIT NETWORK VÀ DATAGRAM NETWORK ❒ ROUTER Lớp mạng 4-9 Dịch vụ connection-oriented và connectionless ❒ datagram network cung cấp dịch vụ connectionless ❒ VC network cung cấp dịch vụ connectionoriented ❒ Tương tự với dịch vụ lớp truyền tải, nhưng khác chỗ: service: host-to-host ❍ no choice: mạng chỉ cung cấp một trong hai ❍ Triển khai: trong network core ❍ Lớp mạng 4-10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.