Bài giảng Giới thiệu ngành nghề lâm sinh

pdf
Số trang Bài giảng Giới thiệu ngành nghề lâm sinh 17 Cỡ tệp Bài giảng Giới thiệu ngành nghề lâm sinh 2 MB Lượt tải Bài giảng Giới thiệu ngành nghề lâm sinh 0 Lượt đọc Bài giảng Giới thiệu ngành nghề lâm sinh 2
Đánh giá Bài giảng Giới thiệu ngành nghề lâm sinh
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 17 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

GIỚI THIỆU NGÀNH NGHỀ LÂM SINH 1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO • • • • Ngành đào tạo: LÂM SINH Trình độ đào tạo: Đại học Mã ngành đào tạo: 52620205 Đối tượng người học: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. • Thời gian đào tạo: 4 năm 2 www.vfu2.edu.vn 2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về Lâm sinh. - Có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức về chuyên môn sâu về sinh lý thực vật, sinh thái rừng, cây rừng, đất rừng và động vật rừng, công nghệ sinh học. - Có kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; Điều tra đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng hiệu quả đất lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và phát triển lâm nghiệp. - Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên. 3 www.vfu2.edu.vn 3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng: - Sử dụng thành thạo các phương pháp điều tra, đánh giá và phân tích tài nguyên rừng và đất rừng. 4 www.vfu2.edu.vn 3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP - Thiết kế các công trình lâm sinh, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp ở các cơ sở sản xuất và nghiên cứu. 5 www.vfu2.edu.vn 3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP - Tư vấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật lâm sinh, lâm nông nghiệp cho các cơ sở sản xuất ở các địa phương. 6 www.vfu2.edu.vn 3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP - Có năng lực cao trong xây dựng, tổ chức, triển khai, đánh giá và giám sát các dự án lâm nghiệp, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh thiên tai, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội. - 7 www.vfu2.edu.vn 4. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP - Làm cán bộ công chức, viên chức hay cán bộ kỹ thuật tại các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện, cấp xã về lĩnh vực lâm nghiệp: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở nông nghiệp ở các tỉnh, phòng nông nghiệp ở các huyện, tổng cục lâm nghiệp, chi cục lâm nghiệp các tỉnh, các cơ quan kiểm lâm, cảnh sát môi trường... 8 www.vfu2.edu.vn 4. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP - Làm việc tại Các Viện, Trường, Trung tâm có hoạt động liên quan đến giảng dạy, nghiên cứu và chuyển gia công nghệ về Lâm nghiệp và lâm sinh: Trường Đại học, Viện khoa học lâm nghiệp, Viện điều tra quy hoạch rừng, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ… Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu Đồng Nai 9 www.vfu2.edu.vn 4. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP - Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp: Các vườn Quốc gia, khu bảo tồn, các công ty lâm nghiệp, công ty cây xanh đô thị, công ty sản xuất gỗ giấy, công ty sản xuất cây giống nông lâm nghiệp, các công ty đo đạc trắc địa… Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu Đồng Nai 10 www.vfu2.edu.vn
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.