Bài giảng Giải phẫu sinh lý hệ hô hấp - ThS.BS. Võ Thành Liêm

pdf
Số trang Bài giảng Giải phẫu sinh lý hệ hô hấp - ThS.BS. Võ Thành Liêm 28 Cỡ tệp Bài giảng Giải phẫu sinh lý hệ hô hấp - ThS.BS. Võ Thành Liêm 9 MB Lượt tải Bài giảng Giải phẫu sinh lý hệ hô hấp - ThS.BS. Võ Thành Liêm 1 Lượt đọc Bài giảng Giải phẫu sinh lý hệ hô hấp - ThS.BS. Võ Thành Liêm 74
Đánh giá Bài giảng Giải phẫu sinh lý hệ hô hấp - ThS.BS. Võ Thành Liêm
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 28 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Giải phẫu sinh lý hệ hô hấp ThS.BS Võ Thành Liêm Mục tiêu bài giảng Mô tả hình thể giải phẫu và chức năng các cơ quan của hệ hô hấp Giải thích các chức năng sinh lý của hệ hô hấp (phần 1) Cấu trúc bài giảng Các cơ quan của hệ hô hấp Mũi Hầu họng Thanh quản-thanh môn Phế quản Khí quản Phổi Phế nang Mạch máu phổi Giải thích các chức năng sinh lý của hệ hô hấp (phần 1) Các cơ quan của hệ hô hấp Các cơ quan của hệ hô hấp Khí quản Video minh họa (Oral and nasal cavity) Cấu trúc giải phẫu vùng mũi Tổng quan 3 thành phần chính Mũi ngoài: mũi sụn Mũi trong (ổ mũi) – Có 3 ngách mũi: trên – giữa – dưới – Các lỗ thông của xoang đổ vào ngách mũi – Niêm mạc: vùng hô hấp – khứu giác, giàu mạch máu – Có giường mạch máu mũi: sưởi ấm không khí Các xoang cạnh mũi: – – – – Xoang trán Xoang sàng Xoang bướm Xoang hàm trên Cấu trúc giải phẫu vùng mũi Cấu trúc giải phẫu vùng mũi Cấu trúc giải phẫu vùng mũi
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.