Bài giảng Giải phẫu sinh lý: Giải phẫu sinh lý hệ thần kinh

pdf
Số trang Bài giảng Giải phẫu sinh lý: Giải phẫu sinh lý hệ thần kinh 163 Cỡ tệp Bài giảng Giải phẫu sinh lý: Giải phẫu sinh lý hệ thần kinh 7 MB Lượt tải Bài giảng Giải phẫu sinh lý: Giải phẫu sinh lý hệ thần kinh 0 Lượt đọc Bài giảng Giải phẫu sinh lý: Giải phẫu sinh lý hệ thần kinh 28
Đánh giá Bài giảng Giải phẫu sinh lý: Giải phẫu sinh lý hệ thần kinh
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 163 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

IẢI PHẪU SINH LÝ HỆ THẦN KINH MỤC TIÊU 1. Mô tả được hình thể ngoài, hình thể não 2. Mô tả được hình thể ngoài, hình thể tuỷ sống 3. Trình bày được chức năng của các kinh sọ 4. Trình bày được chức năng của các kinh ngoại biên trong của trong của dây thần dây thần HỆ THẦN KINH HỆ THẦN KINH THẦN KINH TRUNG ƯƠNG NÃO BỘ TỦY GAI THẦN KINH NGOẠI BIÊN 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ THẦN KINH THỰC VẬT 31 ĐÔI THẦN KINH GAI GIAO CẢM PHÓ GIAO CẢM HỆ THẦN KINH TẾ BÀO THẦN KINH ❖ Cấu tạo bởi một loại mô chuyên biệt: mô thần kinh. ❖ Mô thần kinh gồm Các tế bào thần kinh (nơ-ron) biệt hoá cao để thực hiện chức năng kích thích, dẫn truyễn và dinh dưỡng Các tế bào thần kinh đệm (thần kinh giao cảm). * HỆ THẦN KINH 6 * HỆ THẦN KINH 7 TUA GAI THÂN ỀN Y U N Ẫ N Ớ SỢI TRỤC G D TR ĐẾN NEURON KẾ TIẾP Ư H * HỆ THẦN KINH 8 BAO MYELIN SỢI TRỤC SỰ DẪN TRUYÊN XUNG THẦN KINH 9 HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.