Bài giảng Giải phẫu sinh lý: Giải phẫu sinh lý hệ hô hấp

pdf
Số trang Bài giảng Giải phẫu sinh lý: Giải phẫu sinh lý hệ hô hấp 143 Cỡ tệp Bài giảng Giải phẫu sinh lý: Giải phẫu sinh lý hệ hô hấp 7 MB Lượt tải Bài giảng Giải phẫu sinh lý: Giải phẫu sinh lý hệ hô hấp 31 Lượt đọc Bài giảng Giải phẫu sinh lý: Giải phẫu sinh lý hệ hô hấp 83
Đánh giá Bài giảng Giải phẫu sinh lý: Giải phẫu sinh lý hệ hô hấp
4.4 ( 7 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 143 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

GIẢI PHẪU – SINH LÝ HỆ HÔ HẤP 2 MỤC TIÊU - Kể tên được các cơ quan cấu tạo nên bộ máy hô hấp - Mô tả được hình thể ngoài, hình thể trong và các liên quan của các cơ quan cấu tạo nên bộ máy hô hấp - Trình bày được quá trình thông khí phổi và nêu được các chỉ số của thông khí phổi - Trình bày được quá trình trao đổi khí tại phổi - Trình bày được các cơ chế điều hoà hô hấp 3 HỆ HÔ HẤP MŨI HẦU THAN H QUẢN KHÍ QUẢN PHẾ QUẢN TIM PHỔI HỆ HÔ HẤP Hệ thống ống dẫn khí: • Mũi • Hầu • Thanh quản • Khí quản và phế quản. Hệ thống trao đổi khí: là phổi • Cấu tạo bởi nhiều phế nang • Là nơi trao đổi khí giữa máu và không khí. HỆ HÔ HẤP 6 Các cơ quan Đường dẫn khí Hai lá Phổi Đặc điểm cấu tạo Mũi Có nhiều lông mũi, có lớp niêm mạc tiết chất nhầy, có lớp mao mạch dày đặc. Họng Có tuyến amidan và tuyến VA chứa nhiều tế bào limpho Thanh quản Có nắp thanh quản cử động để đậy kín đường hô hấp Khí quản Cấu tạo bởi 15-20 vòng sụn khuyết xốp chồng lên nhau. Có lớp niêm mạc tiết chất nhầy với nhiều lông rung chuyển động liên tục Phế quản Cấu tạo bởi các vòng sụn. Ở Phế quản nơi tiếp xúc các phế nang thì không có vòng sụn mà là các thớ cơ. Lá phổi phải có 3 thùy. Lá phổi trái có hai thùy. Bao ngoài hai la phổi có hai lớp màng, lớp ngoài dính vào lồng ngực, lớp trong dính vào phổi, giữa hai lớp có chất dịch. Đơn vị cấu tạo của phổi là các phế nang tập hợp thành từng cụm và được bao bọc bởi mạng mao mạch dày đăc. Có tới 700-800 triệu phế nang . HỆ HÔ HẤP • Đem oxy từ khí trời vào tế bào, • Đem CO2 của tế bào ra ngoài khí trời. CẤU TẠO HỆ HÔ HẤP 1. 2. 3. 4. Lồng ngực Hệ thống dẫn khí Phổi Màng phổi LỒNG NGỰC 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.