Bài giảng Địa lý 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

ppt
Số trang Bài giảng Địa lý 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai 18 Cỡ tệp Bài giảng Địa lý 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai 8 MB Lượt tải Bài giảng Địa lý 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai 2 Lượt đọc Bài giảng Địa lý 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai 80
Đánh giá Bài giảng Địa lý 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐỊA LÝ 12 BÀI 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Theo em, có những biện pháp nào để bảo vệ rừng ? 2.Để bảo vệ đa dạng sinh học, theo em ta cần phải làm gì? I.BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Môi trường ở nước ta:  Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường  Biểu hiện: sự gia tăng các loại thiên tai và sự biến đổi về khí hậu  Nguyên nhân: Do con người khai thác, tác động quá mức vào môi trường tự nhiên.  Tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất Phải sử dụng hợp lí tài nguyên và đảm bảo chất lượng môi trường sống cho con người. Đồi trọc II.MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG NHỮNG THIÊN TAI THƯỜNG XẢY RA Bão Ngập úng Lũ quét Ở Hạn hán NƯỚC TA Động đất 1. Biểu hiện 2. Thời gian hoạt động 3. Nơi hay xảy ra 4. Hậu quả 5. Nguyên nhân 6. Biện pháp phòng chống II.MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG THẢO LUẬN NHÓM CÁC THIÊN TAI Biểu hiện Thời gian hoạt động Nơi hay xảy ra Hậu quả Nguyên nhân Biện pháp phòng chống Dựa vào ND mục 2 trong SGK và các hình ảnh dưới đây, hãy hoàn thành nội dung của bảng sau: BÃO NGẬP LỤT LŨ QUÉT HẠN HÁN ĐỘNG ĐẤT II.MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG Chí tuyến Bắc BÃO Xích đạo II.MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG NGẬP LỤT II.MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG LŨ QUÉT II.MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG Độ cao (m) Mưa bão 1000 – Nước từ miền đồi núi chảy đổ xuống 0– Biển Đông Miền đồi núi Thường xảy ra lũ quét Đồng bằng Thường xảy ra ngập lụt NGUYÊN NHÂN GÂY RA LŨ QUÉT VÀ NGẬP LỤT II.MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG AN GIANG NINH THUẬN II.MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG Địa hình bị khuất gió, mưa ít, lượng mưa nhỏ và mùa khô kéo dài 4-5 tháng Mùa khô kéo dài 4-5 tháng, lượng nước bốc hơi nhiều Mùa khô kéo dài 4-5 tháng, lượng nước bốc hơi nhiều Địa hình song song với hướng gió thổi, lượng mưa nhỏ và mùa khô kéo dài 6-7 tháng NGUYÊN NHÂN SINH RA HẠN HÁN II.MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT CÁC MẢNG KIẾN TẠO CỦA THẠCH QUYỂN Nơi tiếp xúc các mảng kiến tạo thường xảy ra động đất Lãnh thổ việt nam nằm ở gần nơi tiếp xúc các mảng kiến tạo Khu vực xảy ra động đất MẠNH NHẤT Ở NƯỚC TA II.MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CÁC THIÊN TAI BÃO NGẬP LỤT LŨ QUÉT HẠN HÁN ĐỘNG ĐẤT Biểu hiện Gió mạnh, mưa lớn Mực nước dâng cao Dòng nước chảy mạnh Thời gian hoạt động Mùa hạ (VI - XII) Mùa mưa (VI - X) Bất thường (VI - X) Nơi hay xảy ra Hậu quả Nguyên nhân Biện pháp phòng chống Không khí khô, cạn H2O Mùa khô (II - IV) Bề mặt đất rung động Rất bất ngờ Chủ yếu ở Vùng đồi Dhải vùng TB, núi và NTBộ, ĐB trung du TNg&Đb Gây thiệt Gây nhiều Nhà cửa, NB Thiếu Nhà cửa hại rất lớn thiệt hại cho cầu… cống ... nước cho bị sập đổ cho SX và SX và SH bị cuốn trôi SX&SH SH Mưa ít, cân LTVN ở gần Giáp biển, Đh thấp,mưa Do mưa vòng đai bằng ẩm < ảnh hưởng lớn,triều cường lớn, địa động đất o ATNĐ hình dốc TBDkịp Dự báo kịp Dự báo Làm tốt thuỷ Dự báo kịp XD các thời, chính xác lợi, xây dựng thời, trồng công trình thời và thật và chống lũ lụt chính xác hệ thống đê & bảo vệ thuỷ lợi Cả nước, NBộ rất ít Đbs Hồng, Đbs Clong, ven biển III.CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -Duy trì các hệ sinh thái và các quá trình sinh thái chủ yếu, có ý nghĩa quyết định đến đời sống con người. -Bảo vệ vốn gen -Sử dụng hợp lí TNTN -Bảo đảm chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu về đời sống con người. -Ổn định dân số -Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, kiểm soát và cải tạo môi trường CỦNG CỐ CÁC THIÊN TAI Biểu hiện Thời gian hoạt động Nơi hay xảy ra Hậu quả Nguyên nhân Biện pháp phòng chống BÃO NGẬP LỤT LŨ QUÉT HẠN HÁN ĐỘNG ĐẤT Gió mạnh, mưa lớn Mực nước dâng cao Dòng nước chảy mạnh Mùa hạ (VI - XII) Mùa mưa (VI - X) Bất thường (VI - X) Không khí khô, cạn H2O Mùa khô (II - IV) Bề mặt đất rung động Rất bất ngờ Chủ yếu ở Vùng đồi Dhải vùng TB, núi và NTBộ, ĐB trung du TNg&Đb Gây thiệt Gây nhiều Nhà cửa, NB Thiếu Nhà cửa hại rất lớn thiệt hại cho cầu… cống ... nước cho bị sập đổ cho SX và SX và SH bị cuốn trôi SX&SH SH Mưa ít, cân LTVN ở gần Giáp biển, Đh thấp,mưa Do mưa vòng đai bằng ẩm < ảnh hưởng lớn,triều cường lớn, địa động đất o ATNĐ hình dốc TBDkịp Dự báo kịp Dự báo Làm tốt thuỷ Dự báo kịp XD các thời, chính xác lợi, xây dựng thời, trồng công trình thời và thật và chống lũ lụt chính xác hệ thống đê & bảo vệ thuỷ lợi Cả nước, NBộ rất ít Đbs Hồng, Đbs Clong, ven biển CỦNG CỐ CÁC THIÊN TAI BÃO NGẬP LỤT LŨ QUÉT HẠN HÁN ĐỘNG ĐẤT Gây thiệt hại rất lớn cho SX và SH Gây nhiều thiệt hại cho SX và SH Nhà cửa, Thiếu cầu… cống ... nước cho bị cuốn trôi SX&SH Dự báo kịp thời, chính xác và chống lũ lụt Làm tốt thuỷ lợi, xây dựng hệ thống đê Biểu hiện Thời gian hoạt động Nơi hay xảy ra Hậu quả Nguyên nhân Biện pháp phòng chống Dự báo kịp thời, trồng & bảo vệ rừng Nhà cửa bị sập đổ XD các Dự báo kịp công trình thời và thật thuỷ lợi chính xác hợp lí HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP VỀ NHÀ HỌC BÀI ! 1. Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối bài (trang 65 – SGK) 2. Ôân tập chuẩn bị kiểm tra HKI. BÀI HỌC HÔM NAY ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT. CHÚC QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM DỒI DÀO SỨC KHỎE! XIN TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI!
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.