Bài giảng Đạo đức 5 - Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

ppt
Số trang Bài giảng Đạo đức 5 - Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 29 Cỡ tệp Bài giảng Đạo đức 5 - Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 4 MB Lượt tải Bài giảng Đạo đức 5 - Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 1 Lượt đọc Bài giảng Đạo đức 5 - Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 6
Đánh giá Bài giảng Đạo đức 5 - Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Tài nguyên nhiên là gì ? thiên Tài nguyên thiên nhiên Là của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên Con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, khai thác phục vụ cuộc sống Là bộ phận thiết yếu của môi trường Hoạt động 1 : Tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên Hoạt động 2 : Tìm hiểu thông tin Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến Trình bày 1) Tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên: Bài tập 1 : Theo em, những từ ngữ nào dưới đây chỉ tài nguyên thiên nhiên ? (SGK/45) Đất trồng Mỏ than Rừng Mỏ dầu Vườn cà phê Đất ven biển Cát Gió Ánh sáng mặt trời Thác nước Nhà máy xi măng Hồ nước tự nhiên Túi nước ngầm 2) Tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên: Tài nguyên thiên nhiên là Đất trồng Rừng Đất ven biển Cát Không phải tài nguyên thiên nhiên là Vườn cà phê Nhà máy xi măng Mỏ than Mỏ dầu Gió Ánh sáng mặt trời Hồ nước tự nhiên Thác nước Túi nước ngầm Nhà máy xi măng * Hoạt động 2: Tìm hiểu thông tin - Tài nguyên thiên nhiên gồm những gì? - Tài nguyên thiên nhiên mạng lại lợi ích gì cho con người ? - Hiện nay việc sử dụng TNTN nước ta đã hợp lí chưa ? Vì sao ? - Chúng ta cần làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ? Thảo luận nhóm bàn thời gian 5 phút Tài nguyên thiên nhiên gồm những gì ? • Tài nguyên thiên nhiên là những của cải, vật chất có sẵn trong tự nhiên. • Gồm: tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên than đá, tài nguyên đất, tài nguyên biển, …. Tài nguyên thiên nhiên mạng lại lợi ích gì cho con người ? • Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống. • Hiện nay việc sử dụng TNTN nước ta đã hợp lí chưa ? Vì sao ? • TNTN nước ta hiện nay chưa được sử dụng hợp lí….Cần sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí hơn. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ? Tại sao chúng ta cần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ? Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người hôm nay và mai sau. 3. Bày tỏ ý kiến Em tán thành hay không tán thành với những ý kiến dưới đây? Nội dung Tán thành A-Tài nguyên thiên nhiên không bao giờ cạn kiệt. Không tán thành x B- Nếu không sử dụng tiết kiệm và hợp lí, đến một giọt nước sạch cũng sẽ không còn. x C- Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ quyền được sống và phát triển trong môi trường an toàn, trong lành của trẻ em. x Phân vân Theo em những từ ngữ nào dưới đây chỉ tài nguyên thiên nhiên ? a. Rừng h. Ánh sáng mặt trời b. Đất ven biển i. Vườn cà phê c. Cát k. Nhà máy xi măng d. Đất trồng l. Hồ nước tự nhiên e. Mỏ than m. Thác nước f. Mỏ dầu n. Túi nước ngầm g. Gió Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người hôm nay và mai sau. Em đã làm được những việc gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ? Tuyên truyền, vận động mọi người bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Khai thác tài nguyên một cách hợp lí , có kế hoạch . NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Tái chế, tái sử dụng các phế liệu , phế thải . Không làm ô nhiễm nguồn nước, sông, suối, biển, không chặt phá, đốt rừng bừa bãi. Tuân thủ luật pháp về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Giờ trái đất Thực hiện tiết kiệm điện, nước, chất đốt, sách vở…
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.