Bài giảng Chương trình vệ sinh tay 05/05/2017 – Chủ đề: “Anh hùng diệt khuẩn”

pdf
Số trang Bài giảng Chương trình vệ sinh tay 05/05/2017 – Chủ đề: “Anh hùng diệt khuẩn” 23 Cỡ tệp Bài giảng Chương trình vệ sinh tay 05/05/2017 – Chủ đề: “Anh hùng diệt khuẩn” 350 KB Lượt tải Bài giảng Chương trình vệ sinh tay 05/05/2017 – Chủ đề: “Anh hùng diệt khuẩn” 0 Lượt đọc Bài giảng Chương trình vệ sinh tay 05/05/2017 – Chủ đề: “Anh hùng diệt khuẩn” 16
Đánh giá Bài giảng Chương trình vệ sinh tay 05/05/2017 – Chủ đề: “Anh hùng diệt khuẩn”
4.8 ( 10 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 23 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CHƢƠNG TRÌNH VỆ SINH TAY 05/05/2017 Chủ đề: H.E.R.O. Hand hygiene Ensures Reduce Organisms “Anh hùng diệt khuẩn” NỘI DUNG CHÍNH Mục tiêu Ý tưởng gồm 3 phần: • Phần 1: Sức mạnh lan tỏa • Phần 2: Huấn luyện anh hùng • Phần 3: Anh hùng tranh tài – Vòng 1: Đấu trí – Vòng 2: Tốc độ – Vòng 3: Ứng biến Thời gian địa điểm (dự kiến) MỤC TIÊU • Tuyên truyền hành động vệ sinh tay đến NVYT, người bệnh và thân nhân nhằm thực hiện vệ sinh tay đúng thời điểm và ngăn ngừa lây lan vi khuẩn; • Nhằm đào tạo và cập nhật kiến thức vệ sinh tay cho NVYT (đặc biệt là nhân viên mới); • Tạo sân chơi cho NVYT có cơ hội thể hiện được những kiến thức về vệ sinh tay và nắm rõ các thời điểm cần vệ sinh tay; • Hưởng ứng Ngày vệ sinh tay 05/05/2017 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO); • Ghi nhận số giờ đào tạo liên tục (CME) theo quy định của Bộ Y tế. Ý TƢỞNG Phần 1: Sức mạnh lan tỏa 1. Nội dung: • Các Khoa thực hiện các hành động nhằm mục đích tuyên truyền vấn đề vệ sinh tay đến nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân người bệnh tại Khoa của mình dưới các hình thức như: tuyên truyền qua kênh vi tính, qua ti vi trong phòng bệnh, hoặc thiết kế, trang trí poster/tranh ảnh/các bài báo/vật dụng…mang tính sáng tạo và đặc trưng riêng của mỗi Khoa. • Tiêu chí: – Đúng nội dung; – Có tính tuyên truyền, quảng bá đến đến NVYT, người bệnh và thân nhân; – Đạt hiệu quả tuyên truyền; Ý TƢỞNG (TT) 2. Thời gian – Địa điểm:  Thời gian: Từ ngày 08/05/2017 – 23/05/2017    Thời gian thiết kế: Từ ngày 08/05/2017 – 14/05/2017 Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 15/05/2017 – 22/05/2017 Thời gian chấm điểm: 23/05/2017  Địa điểm: Cơ sở 1, Cơ sở 2, Cơ sở 3. 3. Đối tƣợng tham dự: Các Khoa Lâm sàng và Cận lâm sàng. Ý TƢỞNG (TT) 5. Thành phần BGK: Phòng Điều dưỡng, Phòng CTXH, K.KSNK 6. Giải thƣởng: – 01 giải I – 01 giải II – 01 giải III – 02 giải KK – Giải thưởng về việc duy trì sản phẩm và tính tuyên truyền của cuộc thi “Sức mạnh lan tỏa” cho đến chương trình Ngày Rửa tay toàn cầu 15/10/2017 Ý TƢỞNG (TT) • Phần 2: Huấn luyện anh hùng 1. Nội dung Tổ chức các buổi tập huấn cho nhân viên mới, đầu buổi và cuối buổi có bài kiểm tra để đánh giá kiến thức của nhân viên trước và sau khi đào tạo trong mỗi đợt tập huấn. 2. Đối tƣợng tham dự – Nhân viên mới (từ tháng 01/2016 – tháng 03/2017) và nhân viên có quan tâm. – Số lượng (dự kiến): 400 nhân viên (chia thành 8 đợt) Ý TƢỞNG (TT) 3. Thời gian – Địa điểm:  Từ ngày 09/05/2017 – 23/05/2017  Địa điểm: Giảng đường 3A, Cơ sở 3 – – – – – – – – Đợt 1: 08h00-09h30 – Thứ 3 ngày 09/05/2017 Đợt 2: 10h00-11h30 – Thứ 4 ngày 10/05/2017 Đợt 3: 10h00-11h30 – Thứ 5 ngày 11/05/2017 Đợt 4: 15h00-16h30 – Thứ 3 ngày 16/05/2017 Đợt 5: 08h00-09h30 – Thứ 4 ngày 17/05/2017 Đợt 6: 08h00-09h30 – Thứ 5 ngày 18/05/2017 Đợt 7: 10h00-11h30 – Thứ 7 ngày 20/05/2017 Đợt 8: 10h00-11h30 – Thứ 2 ngày 22/05/2017 Ý TƢỞNG (TT) 4. Giảng viên:  TS.BS.Huỳnh Minh Tuấn  ThS. Nguyễn Vũ Hoàng Yến  CNĐD. Trịnh Thị Thoa  CN. Phạm Thị Lan  BS.Phạm Minh Tiến Ý TƢỞNG (TT) Phần 3: Anh hùng tranh tài 1. Thời gian – Địa điểm: – Thời gian: Ngày 25/05/2017 – Địa điểm: Hội trường 3A, Cơ sở 1, Bệnh viện Đại học Y Dược 2. Đối tƣợng tham dự: 96 nhân viên y tế của bệnh viện (Cơ sở 1, Cơ sở 2, Cơ sở 3) 3. Thành phần BGK: P. CTXH, P. Điều dưỡng, P. QLCL, K. KSNK, Hội đồng Điều dưỡng 4. Nội dung: – Gồm 32 đội thi. Mỗi đội gồm 3 thành viên – 3 chặng: • Chặng 1: Đấu trí • Chặng 2: Tốc độ • Chặng 3: Ứng biến
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.